Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Országos útmutató az uszadékfa gyűjtésével kapcsolatos eljárásrendről

VIZIG határok

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az országban, folyóink medrében, parti sávjában, illetve az árvízvédelmi, folyószabályozási létesítmények mentén előforduló uszadékfák összegyűjtése iránti kérelmük esetén a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot kell megkeresni. Kérjük ezért, hogy ilyen esetekben közvetlenül vegyék fel velük a kapcsolatot.

A Vízügyi Igazgatóságok az alábbi központi elérhetőségeken a mellékelt ábra szerinti területi lehatárolás alapján érhetőek el.

A Vízügyi Igazgatóságok közvetlenül tudnak iránymutatást adni a működési területükön található uszadékfák gyűjtésének lehetőségéről, illetve a további szükséges eljárásrend menetéről.

Uszadékfának nevezzük, amikor a fa jellemzően erdőn kívül fordul elő, általában folyók partján és medrében, töltések, árvízvédelmi létesítmények közelében.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság nem ad ki külön uszadékfa gyűjtési engedélyt, tekintettel arra, hogy nincs sem vagyonkezelői, sem erdőgazdálkodói jogosultsága.

Az uszadékfa gyűjtését több jogszabály befolyásolja, melyeknek való megfelelést az illetékes hatóság által kiállított hatósági engedéllyel kell igazolni.

Az uszadékfa maga, valamint a terület, ahol fekszik, továbbá a megközelítését biztosító terület szakaszai (közelítő útvonal) védett fajok, társulások élőhelye, s így mindenképpen vonatkoznak rá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42.§ és 43.§ paragrafusaiban megfogalmazottak. Természetvédelmi státuszukat tekintve, a területek egy része számíthat védett természeti területeknek, valamint a helyi természetvédelmi oltalommal védett területeknek, továbbá része lehet a NATURA 2000 hálózatnak.

Abban az esetben, ha az uszadékfa természetvédelmi területen található, akkor a területileg illetékes természetvédelmi hatóság (Nemzeti Park) engedélye szükséges a gyűjtéshez.

Holtfának nevezzük az ártéri erdőbe besodródott uszadékfát, amelyet számon tartanak erdőgazdálkodási és természetvédelmi okokból mind mennyiségében, mind fellelési hely szerint.

Abban az esetben, ha a holtfa az erdő területén található, akkor az Erdészeti hatóság engedélye szükséges gyűjtéshez. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény is vonatkozik rá. Még akkor is, ha maga a terület nem szerepel az Országos Erdőállomány Adattárban.

Az érintett fák gyűjtése és szállítása során, be kell tartani a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet előírásait.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy erdőben történő holtfa gyűjtése NÉBIH azonosító bemutatásának hiányában nem végezhető.

Amennyiben fenti jogszabályi előírásoknak a kérelmező nem tud igazolhatóan megfelelni, úgy a helyileg illetékes vagyonkezelő nem adhat ki uszadékfa, illetve holtfa gyűjtési engedélyt.