Sajtószoba

25
2022. június 25., szombat

2022. június 25-én nyílik meg Árapály tényezők címmel a Várfok Galéria csoportos kiállítása az Országos Vízügyi Főigazgatóság Duna Múzeumában

arapaly-tenyezok-beleg

A víz témáját sokrétűen körüljáró gazdag válogatás elsőrangú alkotókat és művészettörténeti fontosságú alkotásokat vonultat fel.

18
2022. május 18., szerda

Tájékoztatás a Sajót érintő szennyezéssel kapcsolatban

OVF_kozlemeny_01

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 2022. március 13-án a közösségi médiából értesült arról, hogy a Szlovákia területén lévő egykori Siderit üzem telephelyéről, az alsósajói vasércbánya altárójából szennyezett víz folyik a Sajóba.

Korábbi események

Futó projektek

Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem

2022.06.27. 14:53

-

KEHOP-1.3.0-15-2021-00022

Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön: TIVIZIG működési területén

2022.06.27. 14:32

-

KEHOP-1.3.0-15-2021-00031

Szent László-patak fenntartható vízgazdálkodása

2022.06.23. 10:34

-

KEHOP-1.3.0-15-2020-00021

Ágazati infrastruktúra fejlesztése

2022.06.23. 10:34

-

KEHOP-1.4.0-15-2022-00032

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

2022.06.23. 10:33

-

KEHOP-1.3.0-15-2016-00010

Árvízi biztonság növelése a FETIVIZIG területén

2022.06.23. 10:30

-

KEHOP-1.4.0-15-2021-00028

Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között

2022.06.20. 10:48

-

KEHOP-1.3.0-15-2019-00020

Árvízbiztonság növelése a NYUDUVIZIG területén

2022.06.16. 15:26

-

KEHOP-1.4.0-15-2021-00026

Ágazati eszközbeszerzés

2022.05.27. 13:03

-

KEHOP-1.4.0-15-2021-00027

Barát-patak torkolat és környezetének fejlesztése

2022.05.18. 16:07

-

KEHOP-1.4.0-15-2020-00021

Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés

2022.05.18. 10:07

-

KEHOP-3.3.0-15-2021-00010

Dombvidéki tározók Magyarország területén (Zápor, Többcélú, Árvízcsúcs csökkentő - tározók) (projekt-előkészítés)

2022.05.10. 11:08

-

KEHOP-1.5.0-15-2021-00010

A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése

2022.03.23. 09:21

-

KEHOP-1.1.0-15-2017-00010

Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése CIVAQUA program (projekt-előkészítés)

2022.02.24. 13:46

-

KEHOP-1.3.0-15-2021-00025

Rábaköz-Tóköz vízpótlás fejlesztése I. ütem - RRF-4.0.0-2021-00001 (Előkészítő projekt)

2022.01.14. 08:46

-

A Rábaköz-Tóköz vízpótlás fejlesztése I. ütem” projekt keretében azon projekt előkészítő munkák valósulnak meg, melynek kivitelezését a későbbiekben szintén RRF konstrukcióban szeretnénk megvalósítani.

Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza vidéken

2022.01.12. 15:35

-

-

Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése

2017.03.22. 14:05

-

KEHOP-1.5.0-15-2016-00008

 

„Ráckevei- (Soroksári-) Duna revitalizáció – előkészítés (projekt előkészítés)”

2021.09.16. 11:14

-

KEHOP-1.3.0-15-2021-00026

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAMOK AZ OVF KEZELÉSÉBEN

2017.06.20. 15:58

-

infoblokk_KA2A Föld éghajlat- és klímaváltozásainak hatása Magyarország területén is jól megfigyelhető. A vízügyi ágazat - és ennek hazai középirányító szervezete az Országos Vízügyi Főigazgatóság - nagy hangsúlyt fektet a változások miatt szükséges fejlesztések megvalósítására. Prioritást élvez az aszálykezelés, a szélsőséges vízjárás, az árvizek és a belvizek elleni védekezés. A korábbi pályázati időszak (2007-2013) sikeres beruházásai után az Országos Vízügyi Főigazgatóság és konzorciumi partnerei,  a regionális vízügyi igazgatóságok, a  2014-2020 ciklusban több mint ötven KEHOP projekt megvalósítására vállalkoznak.

Szekszárd, Lőtéri Vízbázis kármentesítése

2018.07.11. 11:10

-

KEHOP-3.3.0-15-2016-00003

Preventív intézkedések a balatont érintő vízminőségi problémák hosszú távon fenntartható kezelésére

2018.06.28. 14:25

-

KEHOP-1.3.0-15-2017-00018

Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon

2018.05.23. 11:55

-

KEHOP-1.1.0-15-2017-00012

Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

2018.01.25. 12:59

-

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023

A VIZEK projekt tervezett céljai, várható eredményei.
Az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása és a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a „Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása” című alprogram keretében,

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése

2018.03.27. 11:31

-

KEHOP-1.1.0-15-2016-0008

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem

2017.07.04. 10:54

-

KEHOP-1.4.0-15-2016-00015

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön

2017.06.28. 10:44

-

KEHOP-1.4.0-15-2016-00012

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén

2017.06.28. 10:19

-

KEHOP-1.4.0-15-2015-00008

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén

2017.06.27. 16:04

-

KEHOP-1.4.0-15-2015-00009

Gyála Holt-Tisza kármentesítése

2019.06.12. 12:05

-

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése

2017.06.26. 13:40

-

KEHOP-1.3.0-15-2015-00005

A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása

2017.06.21. 11:35

-

KEHOP-1.1.0-15-2016-00002

Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója

2017.06.20. 15:37

-

KEHOP-1.3.0-15-2015-00009

Derecskei főcsatorna korszerűsítése

2017.06.20. 12:21

-

KEHOP-1.3.0-15-2015-00006

Szent László-patak rehabilitációja

2017.06.20. 11:51

-

KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

Felső-Dunai mellékág rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem

2017.06.20. 10:40

-

KEHOP-1.3.0-15-2016-00013

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó

2017.06.19. 15:35

-

KEHOP-1.4.0-15-2016-00011

  

RSD Kivitelezés HNT eljárás

2017.05.23. 08:43

-

Közbeszerzési dokumentumok

A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése

2017.05.10. 16:07

-

KEHOP-1.1.0-15-2017-00010

Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja

2017.03.27. 08:51

-

KEHOP-1.3.0-15-2016-00012

 

Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban

2017.02.10. 08:48

-

KEHOP-1.3.0-15-2016-00014

 

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

2016.10.03. 13:48

-

KEHOP-1.3.0-15-2015-00007

 

VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán

2016.08.25. 15:40

-

KEHOP-1.4.0-15-2016-00014

 

Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja

2016.08.22. 09:50

-

KEHOP-1.3.0-15-2016-00015

 

Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója

2016.08.03. 12:48

-

KEHOP-1.4.0-15-2015-00002

 

Váli völgy vízrendezési feladatai

2016.06.15. 17:15

-

KEHOP-1.5.0-15-2016-00006 sz. projekt előkészítési feladatai

Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon

2016.05.18. 14:24

-

KEHOP-1.4.0-15-2016-00017