Sajtószoba

24
2021. szeptember 24., péntek

A Velencei-tó vízpótlásának első lépéseként üzemirányítási próbát tart a vízügy

OVF_kozlemeny_01

Többnapos üzempróbát indít szeptember 26-án, vasárnap a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, hogy megállapítsa, milyen hatással van a Velencei-tó vízminőségére és élővilágára, ha megkezdik a vízpótlást a Pátkai-tározóból a tóba.

26
2021. augusztus 26., csütörtök

Magyarország harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének társadalmasítási fórumai

kozlemeny

Az Európai Unió legösszetettebb, a vizek védelmére és fenntartható vízhasználatára vonatkozó irányelvek ernyőjogszabályának, a 2000-ben hatályba lépett Víz Keretirányelvnek (VKI) kezdetek óta az egyik fontos alappillére volt a társadalom bevonása.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.

2019. május 15., szerda 11:13

 

A projekt rövid bemutatása

 

 

 

A projekt keretében olyan beavatkozások valósulnak meg, melyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítását, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelését szolgálják. A vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukciójával és a tározási feltételek megteremtésével csökkenthető a belvízi kockázat.

            A fejlesztés közvetlen eredményeként nő a visszatartható édesvíz mennyisége, mérséklődnek a vizek többletéből vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások. A projekt megvalósítása hozzájárul az EU Víz Keretirányelv (VKI) szerinti jó állapotú víztestek arányának növekedéséhez.

            A meglévő vízpótlás és vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint új vízpótló útvonalak létesítésével a VKI előírásainak megfelelően a jó ökológiai állapot elérése, a biodiverzitás növelése, a degradált állapotok megszüntetése az elérendő cél.

A vízrendszerek természetes folyásirányának visszaállítása, megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása szintén a vizek jó állapotának elérését szolgálja.         

A projekt keretében elvégzendő fejlesztési munkálatok projektelemenként:

  • ADUVIZIG projektelem: Csatorna rekonstrukciók a Kígyós, Sárközi, Igali vízrendszerekben a Kígyós főcsatornán, a Bácsbokodi Kígyós csatornán, a Sárközi I. sz. és az Igali főcsatornán az aszályveszélyeztetettség mérséklése és a belvizek szabályozott levezetése érdekében, melyeknek következtében 175 300 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága.
  • FETIVIZIG projektelem: Simai-főfolyás, Vajai-főfolyás rehabilitációja, valamint mederkotrás a szatmári szakaszmérnökség területén, melyeknek következtében 85 320 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága.
  • ÉMVIZIG projektelem: Hejőkürti szivattyútelep rekonstrukciója, melyeknek következtében 9 489 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága.
  • TIVIZIG projektelem: Belvízvédelmi művek rekonstrukciója, melyeknek következtében 118 861 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága.
  • KÖTIVIZIG projektelem: Karcagi belvízöblözet belvízvédelmi műveinek és a Kisújszállási részöblözet rekonstrukciója, melyeknek következtében 62 470 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága.
  • ATIVIZIG projektelem: Főcsatornák – csatornák kotrási rekonstrukciós munkálatai, melyeknek következtében 177 728 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága.
  • KÖVIZIG projektelem: Belvíz- és kettősműködésű csatornák, és tartozékainak, szivattyútelepeinek rekonstrukciója, melyeknek következtében 114 586 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága.

A tervezett beruházás 7 projektelemet foglal magába - Alsó-Duna-völgyi (ADUVIZIG), Felső-Tisza-vidéki (FETIVIZIG), Észak-Magyarországi (ÉMVIZIG), Tiszántúli (TIVIZIG), Közép-Tisza-vidéki (KÖTIVIZIG), Alsó-Tisza-vidéki (ATIVIZIG), Körös-vidéki (KÖVIZIG) - a megvalósítási helyszínek az érintett Vízügyi Igazgatóságok területein helyezkednek el. A beruházáson belül Projektelemnek minősülnek az egy Vízügyi Igazgatóság területén jelentkező feladatok. A Projektelemek ugyan eltérő műszaki tartalommal bírnak, de összességében az adott terület vízgazdálkodásának javítását szolgálják.

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság 


Szerződött támogatás összege: 8 509 724 524 Ft

Támogatási Szerződés megkötésének napja: 2018.május 8.

Támogatás mértéke: 100%

A projekt várható fizikai befejezése 2021.04.01

További információ: http://belvizprojekt2.ovf.hu/

 

 

 

Utolsó módosítás: 2020. február 28., péntek 11:01, Pákozdi József