Események

15
2017. december 15., péntek

Sajtótájékoztató

Készenlétbe helyezzük a magyar jégtörő hajókat!

13
2017. december 13., szerda

Sajtómeghívó - vízügyi roadshow Nyíregyháza

A vízügyi roadshow utolsó állomása: Nyíregyháza, Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-vízügyi Szakgimnáziuma

30
2017. november 30., csütörtök

Sajtómeghívó

"A ráckevei (soroksári) Duna-ás és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció" című projekt nyitórendezvénye

24
2017. október 24., kedd

Sajtómeghívó

A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete HIDROLÓGIAI EMLÉKPARKOT állít az MHT Centenáriumi Évének tiszteletére

6
2017. október 6., péntek

Sajtómeghívó

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében szervezett sajtóbejárásra és nyitórendezvényre.

22
2017. június 22., csütörtök

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

OLOHOFb

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. június 22-én megtartott konferencia keretében emlékezett meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról.

29
2017. június 29., csütörtök

Sajtómeghívó

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából szervezett ünnepségre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit.

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

16
2017. március 16., csütörtök

Sajtómeghívó

2016-2017-es jévédekezés lezárása, a Jégtörő XI-es hajó átkeresztelése

9
2017. február 9., csütörtök

Sajtómeghívó

Robbantás a Tiszán

7
2017. február 7., kedd

Sajtómeghívó

Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Magyar Hidrológiai Társaság

Korábbi események
Tartalomfelelős: Alkonyi Zsófia Dr., osztályvezető

A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása

2017. június 21., szerda 11:35

A projekt rövid leírásainfoblokk_KA2

A társadalom alapvető igénye, hogy a vizek jó minőségben és megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésére.A vizekhez kapcsolódó monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent, mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotának megállapítását, jellemzését, illetve az állapot rövid, vagy hosszú távú változásának leírását lehetővé teszi. Ahhoz, hogy vizeink állapotát meghatározzuk, az abban bekövetkezett változásokat nyomonkövessük és ezek alapján vizeink állapotát javítsuk, a monitoring rendszert is fejleszteni kell.

A projekt a hazai monitoring rendszer eszközállományának, mérési-megfigyelési módszereinek, az elvégzett mérések által nyert adatbázisok fejlesztésének és az adatok európai uniós elvárásokhoz igazodó értékelési módszereinek kidolgozására, valamint a jövőbeni vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozásának megalapozására irányul.

A projekt egyes elemei két csoportba sorolhatók: mennyiségi (vagy vízrajzi) és minőségi monitoring elemek. A projekt megvalósítása országos hatókörű, külön célterületek, beruházási fejlesztési területek nem kerültek lehatárolásra.

Egyedi , nemzeti célkitűzések

Magyarország a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban nemzeti egyedi célkitűzéseket határozott meg. A projekt „a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése” című nemzeti egyedi célkitűzéshez illeszkedik.

A Magyarország vállalta, hogy a vizek jó ökológiai és kémiai állapotba hozásának, a felszíni és felszín alatti vizek megóvásának elősegítése érdekében - a Víz Keretirányelv előírásaival összhangban - fejlesztésre kerül a monitoring rendszer. A fejlesztés által csökken a „szürke”, és adathiányos felszíni víztestek száma, pontosabbá válik a felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelése, javul az értékelések megbízhatósága. A fejlesztések megvalósításával megfelelő monitoring adatok fognak rendelkezésre állni hazánk harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének elkészítéséhez.

Magyarország a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban vállalta, hogy a „Kiépített, vagy továbbfejlesztett adat- és tudásbázisok száma” 2023-ra 5 db lesz. A projekt a monitoring-rendszer fejlesztése által ehhez a vállaláshoz, 1 db tudásbázissal járul hozzá.

Finanszírozás

A projekt a központi költségvetés forrásaiból az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszírozásával valósul meg. A megítélt támogatás 4.800.000.000 Ft, amelynek 85 %-a a Kohéziós Alap forrásaiból származik.

A projekt kezdete:                                         2017. február 28.
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2021. november 30.

További információk: http://vkimonitoring.ovf.hu

AKTUALITÁSOK

LAKOSSÁGI FÓRUM - 2017.10.20.

Meghívó

Program

 

 

Utolsó módosítás: 2017. október 17., kedd 12:11, Pákozdi József