Események

15
2018. június 15., péntek

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

SVN (2)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2018. június 15-én szakmai konferencia formájában emlékezik meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról, melynek idei mottója: „A föld valódi kincs – növeljük értékét!”

17
2018. április 17., kedd

2018. évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), valamint a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) szervezésében 2018. április 17-19. között került megrendezésre Sikondán az idei évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia.

17
2018. április 17., kedd

Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban

2018. április 17-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a KITE Zrt. szervezésében Nádudvaron került megrendezésre a „Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban” című konferencia.

15
2017. december 15., péntek

Sajtótájékoztató

Készenlétbe helyezzük a magyar jégtörő hajókat!

13
2017. december 13., szerda

Sajtómeghívó - vízügyi roadshow Nyíregyháza

A vízügyi roadshow utolsó állomása: Nyíregyháza, Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-vízügyi Szakgimnáziuma

30
2017. november 30., csütörtök

Sajtómeghívó

"A ráckevei (soroksári) Duna-ás és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció" című projekt nyitórendezvénye

24
2017. október 24., kedd

Sajtómeghívó

A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete HIDROLÓGIAI EMLÉKPARKOT állít az MHT Centenáriumi Évének tiszteletére

6
2017. október 6., péntek

Sajtómeghívó

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében szervezett sajtóbejárásra és nyitórendezvényre.

29
2017. június 29., csütörtök

Sajtómeghívó

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából szervezett ünnepségre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit.

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

Korábbi események
Tartalomfelelős: Kolossváry Gábor, főosztályvezető

Tájékoztatás a 2017. évi mezőgazdasági vízszolgáltatásról

2016. december 02., péntek 12:36

a mi vizugyunk

 

Tájékoztatás a 2017. évi mezőgazdasági vízszolgáltatásról

 

161202

 

 

 

 

 

         

Forrás: kormany.hu

 

Az állami tulajdonú térségi vízszétosztó hálózatokon a vízügyi igazgatóságok, vagy a velük szerződéses kapcsolatban álló üzemeltetők – együttesen vízszolgáltatók - biztosítják a mezőgazdasági vízszolgáltatást a vízjogi engedéllyel rendelkező vízhasználók részére. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint, aki mezőgazdasági vízszolgáltatást vesz igénybe, a szolgáltató részére mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizet.

A mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat a vízszolgáltatók a rendelkezésre állást biztosító alapdíjból és a felhasznált vízmennyiséggel arányos díjból álló kéttényezős díjként, vízszolgáltatási idényre, időarányosan állapítják meg.

A mezőgazdasági vízszolgáltatási díj úgy kerül meghatározásra, hogy

- fedezetet biztosítson a mezőgazdasági vízszolgáltatás folyamatos és hatékony működtetéséhez, hosszú távú fenntartásához,

- hozzájáruljon a mezőgazdasági vízszolgáltatás biztonságos ellátásához,

- ösztönözzön a mezőgazdasági vízszolgáltatás minimális költségszinten történő ellátására, és

- megfeleljen a törvény szerinti költségmegtérülés elvének.

 A mezőgazdasági vízszolgáltatási díj számításáról a 115/2014. (IV.3.) Kormányrendelet rendelkezik, amelynek a hatékony vízárpolitika kialakítása érdekében átvezetett módosításai 2016. október 1-től hatályosak.

A vízszolgáltatási díjtételek megállapításának módszere országosan egységes, azonban a díjtételek öntözőrendszerenként és fürtönként eltérőek, a vízszolgáltatás feltételeinek különbözősége (gravitációs, vagy szivattyús átemeléssel történő vízszolgáltatás) és a rendszerek eltérő kihasználtsága miatt. A számított alapdíj megállapítása a vízjogi engedélyben rögzített lekötött vízmennyiség és az alapdíjtétel, a számított változó díj megállapítása a ténylegesen szolgáltatott (a vízhasználó által átvett) vízmennyiség és a változó díjtétel figyelembe vételével történik. A mezőgazdasági vízszolgáltatási díj egy részét az állam továbbra is átvállalja, más részét a vízhasználónak kell megfizetnie. A vízszolgáltatási díj a vízszolgáltatási idényre időarányosan kerül megállapításra.

vizhasznalat

A vízszolgáltatási szerződésre és a vízigény előzetes bejelentésére vonatkozó előírásokban nem történt változás, arra a 2/1997. KHVM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A vízhasználó által átvett vízmennyiség megállapítására, a víz mérésére - hiteles mérés, kalibrált mérés - vonatkozó szabályozás is módosult, amely részletesen szabályozza a - járulék és díjfizetés alapjául is szolgáló - vízmennyiség meghatározását. Erre vonatkozóan a 147/2010. Kormányrendelet, valamint a 30/2008. KvVM rendelet és a 43/1999. KHVM rendelet 2016. október 1-től hatályos új rendelkezései tartalmaznak pontos előírásokat.

 A mezőgazdasági vízhasználókat is érintő változás történt a vízhasználók által a vízjogi engedélyben lekötött vízmennyiség szerint fizetendő vízkészletjárulékban, illetve a fizetési mentességekben is. Az öntözési és halgazdálkodási célú vízhasználatok vízkészletjárulék fizetési mentessége 2017-től kezdődően, vízhasználónként, öntözés esetében évi 50.000 m3 vízmennyiségre, halastavi vízhasználat esetében évi 150.000 m3 vízmennyiségre továbbra is érvényben marad, vízkészletjárulékot csak az ezt meghaladó vízmennyiség után kell fizetniük.  A változásokat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény „Vízkészletjárulék” fejezete (15/A. § - 15/E. §) és a 43/1999. KHVM rendelet 2016. október 1-től hatályos módosításai tartalmazzák.

 A vízügyi szakterület fontosnak tartja, hogy a mezőgazdasági vízszolgáltató művek egységes üzemeltetési rend mellett szolgáltassák az igényelt vizet, ezért az állami művek üzemeltetője a társulati és egyéb tulajdonú hálózatba történő vízátadás helyéig a vízügyi igazgatóság, biztosítva a gazdaságos üzemeltetést és a hatékony szolgáltatást.

 Az állami művekből történő vízkivétel helyétől a vízhasználók, gazdálkodók feladata, míg az állami vízhálózat végszelvényénél lévő vízátadási pontoktól a további csatornaszakasz üzemeltetőjének a feladata az öntözővíz, és a halastavi vízellátást biztosító víz továbbítása a felhasználási helyre. A vízhasználók összefogásával, közös üzemeltetésű csatornahálózat létrehozásával egyre nagyobb területen, egyre több, az állami főművektől távolabb eső területen jelentkező vízigény is kielégíthető.

Utolsó módosítás: 2016. december 02., péntek 13:23, Radó Mónika