Események

15
2017. december 15., péntek

Sajtótájékoztató

Készenlétbe helyezzük a magyar jégtörő hajókat!

13
2017. december 13., szerda

Sajtómeghívó - vízügyi roadshow Nyíregyháza

A vízügyi roadshow utolsó állomása: Nyíregyháza, Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-vízügyi Szakgimnáziuma

30
2017. november 30., csütörtök

Sajtómeghívó

"A ráckevei (soroksári) Duna-ás és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció" című projekt nyitórendezvénye

24
2017. október 24., kedd

Sajtómeghívó

A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete HIDROLÓGIAI EMLÉKPARKOT állít az MHT Centenáriumi Évének tiszteletére

6
2017. október 6., péntek

Sajtómeghívó

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében szervezett sajtóbejárásra és nyitórendezvényre.

22
2017. június 22., csütörtök

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

OLOHOFb

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. június 22-én megtartott konferencia keretében emlékezett meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról.

29
2017. június 29., csütörtök

Sajtómeghívó

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából szervezett ünnepségre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit.

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

16
2017. március 16., csütörtök

Sajtómeghívó

2016-2017-es jévédekezés lezárása, a Jégtörő XI-es hajó átkeresztelése

9
2017. február 9., csütörtök

Sajtómeghívó

Robbantás a Tiszán

7
2017. február 7., kedd

Sajtómeghívó

Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Magyar Hidrológiai Társaság

Korábbi események
Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

Álláspályázat - gépkocsivezető

2018. február 08., csütörtök 12:58

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály

Üzemeltetési Osztály

GÉPKOCSIVEZETŐ

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően - pályázatot hirdet az intézmény Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály, Üzemeltetési Osztály gépkocsivezető munkakör - határozatlan időre történő - betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest Márvány u.1/D. (esetenként vidéki utazás)

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • gépjárművek vezetése, személyek igény szerinti szállítása;
 • elvégzi a székhelyen kívüli napi kézbesítési feladatokat;
 • nyilvántartások és kimutatások készítése-vezetése a gépjármű üzemeltetéssel összefüggésben;
 • gondoskodik a forgalmi engedélyek érvényességének meglétéről, lejárat előtt értesíti az Üzemeltetési Osztály vezetőjét;
 • elkészíti a gépkocsik havi üzemanyag elszámolását a menetlevelek alapján, a gépjármű szabályzatban rögzítettek szerint;
 • gépkocsik műszaki állapotának ellenőrzése, az esedékes és kötelező szervizek illetve javítások elvégeztetésének;
 • elvégzi a karbantartáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat;
 • a gépkocsi menetleveleket ellenőrzi, hiányos kitöltés esetén a hiányosságokat pótolja-pótoltatja;
 • figyeli a kiadott gépkocsikon az érvényes autópálya használati jogosultság meglétét;
 • figyelemmel kíséri a gumiabroncsok állapotát, indokolt esetben javaslatot tesz a gumiabroncsok;
 • gondoskodik a téli-nyári gumik szükséges átcseréltetéséről;
 • rendszeresen ellenőrzi (hetente) a folyadékok megfelelő szintjét a gépkocsikban (motorolaj, hűtőfolyadék, fékfolyadék, ablakmosó-folyadék);
 • minden hónap utolsó vagy első napján, a telephelyen tárolt gépkocsikat teletankolja;

 

Tevékenységét a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály Üzemeltetési osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

 

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • „B”kategóriára érvényes vezetői engedély, minimum 5 éves gépjárművezetői gyakorlat;
 • PÁV I érvényes vizsga, és II-es egészségügyi alkalmasság
  (esetenként megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsi vezetése miatt);
 • számítógépes ismeretek: Windows, Word, Excel, PowerPoint,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • emelt szintű gépjármű vezetéstechnikai képzés megléte a BM-ROKK
  (Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ) tanpályáján,
 • terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél (bruttó fizetési igény megjelölésével),
 • a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolata (iskolai végzettség, szakképzettség),
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja azt is, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a palankay.patricia@ovf.hu  és másolatban a  szatmari.szilveszter@ovf.hu email címre OVF gépkocsivezető jelige feltüntetésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

 

 

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követően történik a munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

Palánkay Patrícia osztályvezető a 06-1-225-4400/10-235 telefonszámon és

Szatmári Szilveszter főosztályvezető a 06-1-225-4400/10-274 telefonszámon.

Utolsó módosítás: 2018. február 08., csütörtök 13:08, Radó Mónika