palyazat_fooldal

Események

29
2018. június 29., péntek

Sajtómeghívó - Nemzetközi Duna Nap

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Duna Nap magyarországi fő eseményét az idei évben az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szervezésében bonyolítja le Érsekcsanádon, a Duna déli szakaszán, ezúttal közösen a szerb vízügyes kollégákkal.

15
2018. június 15., péntek

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

SVN (2)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2018. június 15-én szakmai konferencia formájában emlékezik meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról, melynek idei mottója: „A föld valódi kincs – növeljük értékét!”

17
2018. április 17., kedd

2018. évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), valamint a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) szervezésében 2018. április 17-19. között került megrendezésre Sikondán az idei évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia.

17
2018. április 17., kedd

Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban

2018. április 17-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a KITE Zrt. szervezésében Nádudvaron került megrendezésre a „Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban” című konferencia.

15
2017. december 15., péntek

Sajtótájékoztató

Készenlétbe helyezzük a magyar jégtörő hajókat!

13
2017. december 13., szerda

Sajtómeghívó - vízügyi roadshow Nyíregyháza

A vízügyi roadshow utolsó állomása: Nyíregyháza, Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-vízügyi Szakgimnáziuma

30
2017. november 30., csütörtök

Sajtómeghívó

"A ráckevei (soroksári) Duna-ás és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció" című projekt nyitórendezvénye

24
2017. október 24., kedd

Sajtómeghívó

A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete HIDROLÓGIAI EMLÉKPARKOT állít az MHT Centenáriumi Évének tiszteletére

6
2017. október 6., péntek

Sajtómeghívó

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében szervezett sajtóbejárásra és nyitórendezvényre.

29
2017. június 29., csütörtök

Sajtómeghívó

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából szervezett ünnepségre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit.

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

Korábbi események
Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

Álláspályázat - Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgató

2018. november 21., szerda 13:47

Belügyminisztérium

                   

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Városház utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a Kőrös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot. E tevékenysége ellátása során az igazgató a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                   

Pályázati feltételek:

        - Főiskola, szakirányú (vízügyi, vízgazdálkodási, vízépítő-mérnöki) főiskolai végzettség,

         - • legalább 3 éves vízügyi igazgatási tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat.

        - Magyar állampolgárság,

        - magyar nyelvtudás,

        - büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - Angol, német, román nyelvek valamelyikének ismerete

        - vezetői gyakorlat,

        - szakirányú (vízügyi, vízgazdálkodási, vízépítő-mérnöki) egyetemi végzettség,

         - vízkárelhárításban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         - Részletes szakmai önéletrajz;

         - az igazgatói kinevezéssel kapcsolatos vezetői, szakmai koncepció;

         - iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatai;

         - pályázó szakmai, vezetői gyakorlatát igazoló dokumentum(ok);

         - érvényes hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;

         - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárásban érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és továbbításához;

         - nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy a pályázat nyerteseként eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek;

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy a pályázat nyerteseként aláveti magát az álláshely betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellőrzésnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        - Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, Budapest József Attila utca. 2-4 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13-180/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        - Személyesen: , Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

• A pályázatok értékelését a belügyminiszter által megbízott személyekből álló bizottság végzi. • A vezetői kinevezés a Kjt., a Vgtv. és a Kormányrendelet alapján történik. • A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályázati dokumentációk egyidejű visszaküldésével írásban tájékoztatjuk. • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         - az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján, - 2018. november 26.

         - a Kőrös-vidéki Vízügyi Igazgatóság honlapján, - 2018. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv), a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és a munkáltató belső szabályzatainak a rendelkezései az irányadók. Postai úton a pályázatokat a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztálynak kell megküldeni Személyesen hivatali időben a Belügyminisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, V., Nádor utca 2.) a BM Személyügyi Főosztályának címzett zárt borítékban lehet leadni.A borítékon kérjük feltüntetni:„Pályázat a Kőrös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatói vezetői beosztására”. További felvilágosítás adására jogosult: Az Országos Vízügyi Főigazgatóságon Láng István főigazgató úr: 06 1/225-4400, és Palánkay Patrícia humánpolitikai osztályvezető asszony: 06 1/225-4400/10235

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 26.

Utolsó módosítás: 2018. november 21., szerda 13:58, Radó Mónika