Sajtószoba

22
2021. február 22., hétfő

A Tiszalök utáni vízrendszeren a nehézfémtartalom érdemben már nem tér el a szennyezést megelőző állapottól

Budapest, 2021.február 22. - Sajtóközlemény

19
2021. február 19., péntek

Folyamatos hígul a Szamost és a Tiszát ért szennyezés, csökken a folyók terhelése

Budapest, 2021.02.19. – Sajtóközlemény

18
2021. február 18., csütörtök

A vízügy megtette a szükséges intézkedéseket, hogy a Szamoson érkező nehézfémszennyezés ne jusson ki a mederből

Budapest, 2021. február 18. - Sajtóközlemény

17
2021. február 17., szerda

Nehézfémszennyezés érkezik a Szamoson Romániából

Budapest, 2021. február 17. - Sajtóközlemény

5
2021. február 5., péntek

Árad a Tisza, újra érkezik a kommunális hulladék szennyezés, reggel óta ismét munkában a magyar fejlesztésű géplánc

Hulladek a Tiszan_belyeg

Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021. február 5. - Sajtóközlemény

11
2020. november 11., szerda

Sajtómeghívó

Sajtótájékoztató: Nagyszabású takarítás-sorozat a Tisza-tavon! A Tisztítsuk meg az országot! program keretében az összes Vízügyi Igazgatóságon megkezdődtek, vagy rövidesen megkezdődnek a munkálatok.
 

22
2020. október 22., csütörtök

Sajtómeghívó

2020 októberében élesben vizsgáztak a borsodi árvízvédelmi fejlesztések eredményei. A Sajó-Hernád vízrendszerén októberben levonult árhullám méretében alkalmas volt arra, hogy az új védművek hatását teszteljük - az árvíz magassága helyenként megközelítette a 2010. évi rendkívüli árhullámot.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Közbeszerzési szakértő

2021. február 22., hétfő 11:52

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 21.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a pályázatot hirdet közbeszerzési szakértő munkakör két év határozott időre történő betöltésére 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

A munkakör a közbeszerzési osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozik.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

A munkakörbe tartozó feladatok:

Végrehajtja az OVF feladatkörébe tartozó intézményi működtetéshez és a projektekhez kapcsolódó jogi és közbeszerzési feladatokat. Ennek keretében feladata különösen: a beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása, szerződések készítése, módosítása, részvétel a változáskezelési folyamatokban, központosított rendszerek használata, részvétel az eljárásokhoz kapcsolódó ellenőrzési eljárásokban; együttműködés az OVF egyéb szervezeti egységeivel a beszerzések megvalósítása érdekében, kapcsolattartás az esetleges külső tanácsadókkal. 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség,
 • közbeszerzési eljárásokban szerzett legalább 3 év tapasztalat,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság
 • közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó informatikai programok felhasználói szintű ismerete

Előnyt jelent:

 • jogász végzettség,
 • jogi szakvizsga,
 • közbeszerzési referensi és/vagy szakjogászi végzettség
 • EU forrásból megvalósuló projektben szerzett tapasztalat,
 • építési beruházások lebonyolításával kapcsolatos tapasztalat,
 • FIDIC szerződéses rendszer ismerete
 • FAKSZ jogosultság megléte

Pályázat tartalma:

 • motivációs levél,
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik,
 • bérigény megjelölése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározottak az irányadók.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot 2021. március 21-ig elektronikus úton az humanpolitika@ovf.hu email címre kell eljuttatni „OVF közbeszerzési szakértő” jelige feltüntetésével és a fizetési igény megjelölésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás a humanpolitika@ovf.hu címen kérhető.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.


Utolsó módosítás: 2021. február 22., hétfő 15:46, Regdánszki Tamara