palyazat_fooldal

Események

29
2018. június 29., péntek

Sajtómeghívó - Nemzetközi Duna Nap

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Duna Nap magyarországi fő eseményét az idei évben az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szervezésében bonyolítja le Érsekcsanádon, a Duna déli szakaszán, ezúttal közösen a szerb vízügyes kollégákkal.

15
2018. június 15., péntek

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

SVN (2)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2018. június 15-én szakmai konferencia formájában emlékezik meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról, melynek idei mottója: „A föld valódi kincs – növeljük értékét!”

17
2018. április 17., kedd

2018. évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), valamint a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) szervezésében 2018. április 17-19. között került megrendezésre Sikondán az idei évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia.

17
2018. április 17., kedd

Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban

2018. április 17-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a KITE Zrt. szervezésében Nádudvaron került megrendezésre a „Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban” című konferencia.

15
2017. december 15., péntek

Sajtótájékoztató

Készenlétbe helyezzük a magyar jégtörő hajókat!

13
2017. december 13., szerda

Sajtómeghívó - vízügyi roadshow Nyíregyháza

A vízügyi roadshow utolsó állomása: Nyíregyháza, Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-vízügyi Szakgimnáziuma

30
2017. november 30., csütörtök

Sajtómeghívó

"A ráckevei (soroksári) Duna-ás és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció" című projekt nyitórendezvénye

24
2017. október 24., kedd

Sajtómeghívó

A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete HIDROLÓGIAI EMLÉKPARKOT állít az MHT Centenáriumi Évének tiszteletére

6
2017. október 6., péntek

Sajtómeghívó

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében szervezett sajtóbejárásra és nyitórendezvényre.

29
2017. június 29., csütörtök

Sajtómeghívó

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából szervezett ünnepségre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit.

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

Korábbi események
Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

Álláspályázat - Főosztályvezető (Közgazdasági Főosztály)

2019. március 06., szerda 10:16

 

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 Főosztályvezető

munkakör betöltésére

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet a Közgazdasági Főosztály főosztályvezetői munkakör határozatlan időre történő betöltésre.

Tevékenységét a Gazdasági főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.,

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

 

Felelős szakmai vezetőként irányítja a Közgazdasági Főosztály tevékenységét, ennek keretei között:

 • gondoskodik az elemi költségvetés, az éves beszámoló elkészítéséről, az évközi előirányzat-módosításokról, valamint az időszaki költségvetési jelentés és a negyedéves mérlegjelentések elkészítéséről;
 • gondoskodik a kincstári egyeztetésekről és az Ávr.5. melléklet szerinti - a főosztály ügykörébe tartozó - adatszolgáltatások teljesítéséről;
 • irányítja az éves leltározást, ellenőrzi a selejtezési feladatok szakszerű végrehajtását;
 • gondoskodik az időközi és éves statisztikák, adóbevallások elkészítéséről, a köztartozások előírásáról és azok teljesítéséről;
 • közvetetten irányítja az illetményszámfejtés, társadalombiztosítási, személyi jövedelemadó levonási és adatszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet;
 • gondoskodik belső szabályozók elkészítéséről, így különösen a számlarend, számviteli politika, értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat elkészítéséről és a jogszabályok szerinti aktualizálásról;
 • gondoskodik a kötelezettségvállalások naprakész nyilvántartásáról, a kimenő számlák elkészítéséről, a bevételek beszedéséről és a pénztár működéséről;
 • ellátja a kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzési feladatait;
 • középirányítói hatáskörben koordinálja a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségből eredő intézményi (vízügyi igazgatóságok) feladatok ellátását, ennek keretében az intézményi éves költségvetéseket és az intézményi beszámolókat összeállíttatja, továbbá végzi azok összesítését és ellenőrzését;
 • közreműködik a vízügyi költségvetési szervek gazdálkodását érintő előirányzat-módosításokkal összefüggő feladatok végrehajtásában,
 • gondoskodik a hazai és nemzetközi támogatási programok által finanszírozott projektek pénzügyi elszámolásaival kapcsolatos feladatok ellátásáról.

 

 

Pályázati feltételek:

 

 • pénzügyi szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség, - mérlegképes könyvelői végzettség,
 • központi költségvetési intézménynél szerzett legalább 5 éves gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,

 

Előnyt jelent:

 

 • könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékében való regisztráció államháztartási szakterületen,
 •  magas fokú számítógépes ismeret és gyakorlat,
 • Forrás.Net és KGR K11 programok ismerete,
 • legalább 3 év vezetői tapasztalat,
 • vízügyi igazgatási területen szerzett tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása
 • hozzájárulási nyilatkozat a pályázat dokumentumainak betekintéséhez

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a pályázat elbírálását követően legkorábban 2019. április 25-től, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a palankay.patricia@ovf.hu email címre  (OVF Főosztályvezető (Közgazdasági Főosztály)) jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: Palánkay Patrícia osztályvezető (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235

Szakmai kérdésekben: dr. Kapuvári Éva titkárságvezető (kapuvari.eva@ovf.hu) +361-225-4400/10204

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 18.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Utolsó módosítás: 2019. március 06., szerda 10:21, Radó Mónika