Események

22
2020. október 22., csütörtök

Sajtómeghívó

2020 októberében élesben vizsgáztak a borsodi árvízvédelmi fejlesztések eredményei. A Sajó-Hernád vízrendszerén októberben levonult árhullám méretében alkalmas volt arra, hogy az új védművek hatását teszteljük - az árvíz magassága helyenként megközelítette a 2010. évi rendkívüli árhullámot.

9
2020. október 9., péntek

Sajtómeghívó

Az esemény során a Szent Kristóf híd mellett található sziklatömbben elhelyezett felújított Szent Kristófot ábrázoló tűzzománc kép felszentelésével a megújult hidat átadjuk használóinak

3
2020. szeptember 3., csütörtök

Sajtómeghívó

Szolnoki Vízügyi Emlékpark alapkőletétel

28
2020. augusztus 28., péntek

Sajtómeghívó

Kis-Balaton Ház átadásának 20 éves jubileumi ünnepségére!

27
2020. augusztus 27., csütörtök

Sajtómeghívó

A felújított Deák Ferenc-zsilip átadása Baján.

11
2020. augusztus 11., kedd

MEGHÍVÓ sajtónyilvános eseményre

Acél elzárótábla beemelése daruval a Szigetközben.

17
2020. június 17., szerda

Elsivatagosodás és Aszály Világnapja

asz

Az Egyesült Nemzetek Szervezete minden év június 17-én tartja az Elsivatagosodás és az Aszály Világnapját

23
2020. április 23., csütörtök

Hajókeresztelő a Dunán

RRF_6960

Vízre bocsátották a Luppa kitűző nagyhajót

21
2020. március 21., szombat

Szakmai elismerések a Víz Világnapján

siklosgabikituntetesek

A Víz Világnapja alkalmából Pintér Sándor belügyminiszteri elismerésben részesített több vizügyes kollégát.

21
2020. március 21., szombat

Víz világnap 2020

davidbgator

Bár a koronavírus nem engedi, hogy a Vízügy közössége idén is együtt ünnepeljen, a Víz Világnapja számunkra 2020-ban sem maradhat el!

11
2019. október 11., péntek

A Táj Nemzetközi Napja

Az Európai Táj egyezményhez kapcsolódó évente megrendezett esemény 2019-es megrendezéséről beszámoló.

31
2019. december 31., kedd

Meghívó a VIZEK rendszer bemutatására.

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, VIZEK kiemelt projekt informatikai rendszere 2020. január 1-jétől az elektronikus vízjogi engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok támogatását valósítja meg.
A VIZEK rendszer használatának bemutatása regionális rendezvények keretében történik 2019. november 4-től.
Helyszínek: Miskolc, Pécs, Székesfehérvár, Békéscsaba, Győr, Debrecen, Budapest.
További információ és eseményregisztráció:

OVF VIZEK rendszer

15
2019. október 15., kedd

Megkezdődött a Budapesti Water Summit

BWS_belyegkep

Miniszteri látogatással kezdődött meg a Víz Világkiállítás Budapesten.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett

2020. március 26., csütörtök 14:34

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

 

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.

Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy a létesítmény kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.

Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért és a kivitelezéséért felelős természetes személy együttesen nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért egy alkalommal nyerhető el.

A szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését követően, helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati lap szempontjai alapján minősíti. A döntést az elismerés adományozásáról a szakmai kuratórium felterjesztése alapján a belügyminiszter hozza.

A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:

-

a pályázat benyújtójának természetes személyazonosító adatai (neve, születési helye, születési ideje, anyja neve).

-

A létesítmény megnevezése, címe.

-

A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve.

-

A létesítmény kivitelezésért felelős mérnök neve.

-

Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.

-

Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát.

-

Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.

-

Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) – ha a mű bemutatásához szükséges – amely tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai adatokat.

-

A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.

-

Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag, energia és egyéb költségmutatókat, továbbá összehasonlítást más hasonló célú már működő berendezésekkel.

-

Indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő műszaki megoldásnak.  

-

Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, üzemeltetési engedély, az üzem működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.

-

A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse,  A/4 méretre hajtogatva.

-

A pályázat nyelve magyar és a pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell ellátnia elektronikus úton való benyújtás esetén is.

 

Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amely elismerés átadására jelen pályázat esetében a 2020. október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.   

A nyertes pályázat elismerése során egy, a tervezésért és egy, a kivitelezésért felelős természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül elhelyezésre.

 

A pályázat benyújtásának illetőleg postai feladásának a határideje

2020. június 30.

 

A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., 1903 Budapest, Pf.: 314.), vagy az alábbi e-mail címre (vkfo@bm.gov.hu) szíveskedjenek eljuttatni.

További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel: 999-4306; e-mail: judit.beszterczan@bm.gov.hu)

 

 

Dr. Hoffmann Imre

 

BM közfoglalkoztatási és vízügyi

 

helyettes államtitkár

 

 

 

Utolsó módosítás: 2020. október 07., szerda 13:11, Regdánszki Tamara