Események

24
2017. október 24., kedd

Sajtómeghívó

A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete HIDROLÓGIAI EMLÉKPARKOT állít az MHT Centenáriumi Évének tiszteletére

6
2017. október 6., péntek

Sajtómeghívó

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében szervezett sajtóbejárásra és nyitórendezvényre.

22
2017. június 22., csütörtök

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

OLOHOFb

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. június 22-én megtartott konferencia keretében emlékezett meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról.

29
2017. június 29., csütörtök

Sajtómeghívó

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából szervezett ünnepségre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit.

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

16
2017. március 16., csütörtök

Sajtómeghívó

2016-2017-es jévédekezés lezárása, a Jégtörő XI-es hajó átkeresztelése

9
2017. február 9., csütörtök

Sajtómeghívó

Robbantás a Tiszán

7
2017. február 7., kedd

Sajtómeghívó

Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Magyar Hidrológiai Társaság

Korábbi események
Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

Álláspályázat - Projekt koordinátor referens

2017. november 03., péntek 09:02

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

PROJEKT KOORDINÁTOR REFERENS

munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 09.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet projekt koordinátor referens munkakör határozott időre (2018.12.31-ig) szóló betöltésére.

Tevékenységét a Nemzetközi Önálló Osztály vezetője közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

A munkakörbe tartozó feladatok:

Végrehajtja a projektekhez kapcsolódó, a támogatási szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban előírt adminisztratív feladatokat:

 • ellátja a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatait;
 • elkészíti a projekt előrehaladási jelentéseket, és változás bejelentéseket;
 • részt vesz a közreműködő szervezet, az irányító hatóság és az egyéb szervezetek részére adandó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek ellátásában;
 • közreműködik a támogatási szerződések módosításának előkészítésében;
 • kapcsolatot tart az ellenőrző szervekkel a felmerülő kérdések hatékony kezelése érdekében

Koordinálja a projekt jogi és beszerzési folyamatait:

 • részt vesz a beszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a beszerzési hirdetmények elkészítésében;
 • részt vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításában;
 • végrehajtja a felettes intézmények részére adandó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeket;
 • közreműködik a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában.
 •  

Figyelemmel kíséri a szakmai és pénzügyi feladatok végrehajtását:

 • kapcsolatot tart a szakmai végrehajtásért felelős kollégákkal és elősegíti a szakmai feladatok határidőre való végrehajtását;
 • kapcsolatot tart a pénzügyi végrehajtásért felelős kollégákkal és elősegíti a pénzügyi jelentések határidőre való végrehajtását;
 • kapcsolatot tart a projekt partnerekkel – kiemelten a vezető partnerrel – a megvalósuló szakmai munkák összehangolása érdekében.

Elvégzi a projektek megvalósításához, kivitelezéséhez kapcsolódó támogató feladatokat,

részt vesz az operatív irányításban:

 • azonosítja a projektekkel járó kockázatokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a kockázatok megelőzésére illetve csökkentésére;
 • nyomon követi és ellenőrzi a szerződésekben foglalt feladatok ellátását, határidőre való teljesítését és szükség szerint intézkedéseket tesz;
 • ellenőrzi a kivitelezésben részt vevők által készített különböző jelentéseket, egyéb dokumentumokat;
 • kapcsolatot tart a projekt partnerekkel, nekik tájékoztatást nyújt;
 • vezető partnerség esetén koordinálja a projekt partnerek tevékenységét és kapcsolatot tart az EU kijelölt szerveivel;
 • a projekt előrehaladása érdekében biztosítja a projekttel kapcsolatos információk folyamatos rendelkezésre állását.

Fentiek ellátása érdekében kapcsolatot tart a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőivel, megszervezi és lebonyolítja a szükséges megbeszéléseket, egyeztetéseket, vezeti a megbeszélések jegyzőkönyveit, illetve elkészíti a megbeszélések emlékeztetőit. Részt vesz a telefon és e-mail forgalom lebonyolításában.

A feladat ellátásához elengedhetetlen a vonatkozó jogszabályok nyomon követése és naprakész ismerete, a műszaki előírások és a támogatással összefüggésben keletkezett dokumentumok által támasztott követelmények megismerése, ismerete, betartása és betartatása.

Pályázati feltételek:

- főiskolai vagy egyetemi végzettség,

- Európai Unió (társ) finanszírozásával megvalósuló projektek kezelésében szerzett gyakorlat,

- Tárgyalási szintű angol nyelvismeret

- Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete,

- kiváló helyesírás és fogalmazás,

- önálló munkavégzés,

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság,

Előnyt jelent:

- Vízügyi szakterületeken szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettség,

- Jogi vagy közgazdasági tapasztalat,

- Vízgazdálkodási projektek kezelésében szerzett gyakorlat,

- EU-s pályázatok kezelésében szerzett gyakorlat,

- közigazgatásban szerzett tapasztalat,

- idegen nyelv ismerete,

- közbeszerzési gyakorlat,

Pályázat tartalma:

- motivációs levél;
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

A pályázatot elektronikus úton Palánkay Patrícia humánpolitikai osztályvezető részére palankay.patricia@ovf.hu email címre az OVF „projekt koordinátor referens” jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan szakmai kérésekről további felvilágosítás kérhető Horváth Balázs osztályvezető úrtól a (+36-1-225-44-00/10330) számon.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 17.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

Utolsó módosítás: 2017. november 03., péntek 09:10, Uresch László