Események

29
2018. június 29., péntek

Sajtómeghívó - Nemzetközi Duna Nap

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Duna Nap magyarországi fő eseményét az idei évben az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szervezésében bonyolítja le Érsekcsanádon, a Duna déli szakaszán, ezúttal közösen a szerb vízügyes kollégákkal.

15
2018. június 15., péntek

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

SVN (2)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2018. június 15-én szakmai konferencia formájában emlékezik meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról, melynek idei mottója: „A föld valódi kincs – növeljük értékét!”

17
2018. április 17., kedd

2018. évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), valamint a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) szervezésében 2018. április 17-19. között került megrendezésre Sikondán az idei évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia.

17
2018. április 17., kedd

Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban

2018. április 17-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a KITE Zrt. szervezésében Nádudvaron került megrendezésre a „Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban” című konferencia.

15
2017. december 15., péntek

Sajtótájékoztató

Készenlétbe helyezzük a magyar jégtörő hajókat!

13
2017. december 13., szerda

Sajtómeghívó - vízügyi roadshow Nyíregyháza

A vízügyi roadshow utolsó állomása: Nyíregyháza, Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-vízügyi Szakgimnáziuma

30
2017. november 30., csütörtök

Sajtómeghívó

"A ráckevei (soroksári) Duna-ás és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció" című projekt nyitórendezvénye

24
2017. október 24., kedd

Sajtómeghívó

A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete HIDROLÓGIAI EMLÉKPARKOT állít az MHT Centenáriumi Évének tiszteletére

6
2017. október 6., péntek

Sajtómeghívó

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében szervezett sajtóbejárásra és nyitórendezvényre.

29
2017. június 29., csütörtök

Sajtómeghívó

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából szervezett ünnepségre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit.

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

Korábbi események
Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

Álláspályázat - Projektvezető referens

2018. június 26., kedd 16:33

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

PROJEKtvezető REFERENS

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet projektvezető referens munkakör határozott időre 2019.12.31-ig történő betöltésére.

 

Tevékenységét a Beruházási Iroda vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Pálya utca 9.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

A Beruházási Irodához tartozó projekt lebonyolításának napi szintű vezetése, a Beruházási Iroda vezetőjének iránymutatása alapján. A lebonyolításhoz kapcsolódó kapcsolattartás, információgyűjtés és jelentés, operatív irányítás.

Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Beruházási Iroda vezetőjének irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.

 

  • Kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, szakértőkkel, szakmai fórumokkal, civil szervezetekkel.
  • Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.
  • Koordinálja a támogatási kérelmek összeállítását és határidőre történő benyújtását, a támogatási szerződések előkészítését, összeállítását, szükség esetén módosítását.
  • Az intézmény jogi és közbeszerzési feladataiért felelős szervezeti egység irányítása mellett részt vesz a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési hirdetmények elkészítésében, a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában.
  • Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási/megbízás szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási folyamatot.
  • Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.
  • Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.
  • Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
  • Részt vesz a helyszíni ellenőrzések megszervezésében, lebonyolításában, nyomon követi a különböző ellenőrzésre jogosult szervezetek megállapításai alapján készült intézkedési tervben vállalt kötelezettségek teljesítését.

 

A feladat ellátásához elengedhetetlen a vonatkozó jogszabályok nyomon követése és naprakész ismerete, a műszaki előírások és a támogatással összefüggésben keletkezett dokumentumok által támasztott követelmények megismerése, betartása és betartatása.

 

Pályázati feltételek:

- műszaki vagy gazdasági, szakirányú főiskolai vagy egyetemi (BSc vagy MSc) végzettség,

- Európai Unió finanszírozásával megvalósuló projektek kezelésében szerzett gyakorlat,

- Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete,

- önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság,

 

Előnyt jelent:

- közbeszerzési gyakorlat,

- FIDIC szerződéses rendszer ismerete,

- kivitelezési gyakorlat

- vízgazdálkodási beruházások előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett gyakorlat,

- idegen nyelv ismerete,

 

Pályázat tartalma:

 

- részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül.

 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető Frauenhoffer László főosztályvezető-helyettes úrtól (frauenhoffer.laszlo@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10089.

A pályázat elbírálásának rendje:

A benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történő elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 06.

 

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

Utolsó módosítás: 2018. június 26., kedd 16:37, Uresch László