palyazat_fooldal

Események

29
2018. június 29., péntek

Sajtómeghívó - Nemzetközi Duna Nap

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Duna Nap magyarországi fő eseményét az idei évben az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szervezésében bonyolítja le Érsekcsanádon, a Duna déli szakaszán, ezúttal közösen a szerb vízügyes kollégákkal.

15
2018. június 15., péntek

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

SVN (2)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2018. június 15-én szakmai konferencia formájában emlékezik meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról, melynek idei mottója: „A föld valódi kincs – növeljük értékét!”

17
2018. április 17., kedd

2018. évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), valamint a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) szervezésében 2018. április 17-19. között került megrendezésre Sikondán az idei évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia.

17
2018. április 17., kedd

Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban

2018. április 17-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a KITE Zrt. szervezésében Nádudvaron került megrendezésre a „Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban” című konferencia.

15
2017. december 15., péntek

Sajtótájékoztató

Készenlétbe helyezzük a magyar jégtörő hajókat!

13
2017. december 13., szerda

Sajtómeghívó - vízügyi roadshow Nyíregyháza

A vízügyi roadshow utolsó állomása: Nyíregyháza, Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-vízügyi Szakgimnáziuma

30
2017. november 30., csütörtök

Sajtómeghívó

"A ráckevei (soroksári) Duna-ás és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció" című projekt nyitórendezvénye

24
2017. október 24., kedd

Sajtómeghívó

A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete HIDROLÓGIAI EMLÉKPARKOT állít az MHT Centenáriumi Évének tiszteletére

6
2017. október 6., péntek

Sajtómeghívó

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében szervezett sajtóbejárásra és nyitórendezvényre.

29
2017. június 29., csütörtök

Sajtómeghívó

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából szervezett ünnepségre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit.

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

Korábbi események
Tartalomfelelős:

Országos Víziközmű- és Vízminőségvédelmi Értekezlet

2017. december 05., kedd 09:06

ORSZÁGOS VÍZIKÖZMŰ- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELMI ÉRTEKEZLET

 

 

orszagos

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a 12 vízügyi igazgatósággal közösen 2017. november 6-8 között országos víziközmű- és vízminőség-védelmi értekezlet tartott Hollókőn.

A szakmai szimpózium rendhagyó módon kerekasztal beszélgetéssel kezdődött. A fórumon vita alakult ki a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő adatszolgáltatás minőségéről, annak ellenőrzéséről, illetve az ezzel kapcsolatos problémákról. A kerekasztal beszélgetést két vitaindító előadás előzte meg (Rényeiné Kerepesi Erika (KDVVIZIG osztályvezető, és Ménesné Óvári Judit (TIVIZIG, osztályvezető-helyettes)).

 

A konferenciát köszöntötte Szabó Csaba polgármester úr, aki röviden bemutatta a települést felhívva a figyelmet Magyarország egyetlen olyan falujára, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján.

Ezt követően Szilágyi Attila igazgató úr (KDVVIZIG) köszöntötte a résztvevőket. Rövid előadásában bemutatta a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) működési területét, kiemelten a konferenciának helyet adó Nógrád megyét.

A konferencia szakmai programja Miklósné Nagy Andrea (OVF, főosztályvezető-helyettes) asszony szakterületi – vízközmű és vízminőség-védelmi – feladatok bemutatásával folytatódott. Főosztályvezető asszony tájékoztatásához szorosan kapcsolódott Réti László (KÖVIZIG, osztályvezető, a munkacsoport vezetője) beszámolója a Víziközmű Munkacsoport 2017. évi tevékenységéről.

Molnár Márta (OVF, viziközmű referens) a szennyvízelvezetési agglomerációs ügyek sajátosságairól, Tassonyi Annamária (ÉMVIZIG, víziközmű referens) és Vőneky Ágnes (ÉMVIZIG, főtanácsos) a települési szennyvízcsatorna rákötési arányok javításának aktuális szakmai kérdéseiről tartott előadást.

Takáts Írisz (KDVVIZIG, ügyintéző) a Víziközmű Társulatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről és tapasztalatokról szóló tájékoztatójában előtérbe kerültek a Társulatok szakmai felügyeletének a kérdései. Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna (ATIVIZIG, osztályvezető) a települési vízgazdálkodás megváltozott körülményei az ATIVIZIG működési területén ismertetőjében rámutatott a csapadékvíz-gazdálkodás, a csatornázás, valamint a belvizek kezelésének az összefüggéseire.

A megbeszélésen tiszteletét tette Murányiné Krempels Gabriella (BM, főosztályvezető). Előadásában tájékoztatott a BM Vízgazdálkodási Főosztály aktuális feladatairól, az EU felé történő adatszolgáltatásokat kiemelten az ivóvízre vonatkozó adatokat, a kötelességszegési eljárásokra vonatkozó kérdések kezelését, az irányelv módosításának szükségességét, melyet Mo-n kívül számos tagország is jelzett. Tájékoztatást adott arról is, hogy 2021 után megváltozik az EU támogatási szempontrendszer. Felhívta a figyelmet, hogy a víz- és szennyvízvizsgálatok komponenskörében változások várhatóak, előtérbe kerülnek a mikroszennyezők.

Pászthory Róbert (OVF, víziközmű rendszerfelelős) ismertette a Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE) bevezetését. Előadását követően több javaslat érkezett az adatbázissal kapcsolatosan, illetve a kerekasztal beszélgetésen felmerült adatfogadási és adatellenőrzési kérdések itt is megfogalmazásra kerültek.

A víziközmű szakterülethez kapcsolódó feladatokat követően a vízminőség védelme, vízminőség-kárelhárítás, kármentesítés témakörökben folytatódott a konferencia két munkacsoport beszámolójával. Keserű Balázs (ÉDUVIZIG, vízvédelmi ügyintéző, tanácsos) a Vízminőség-kárelhárítási Munkacsoport 2017.évi tevékenységéről, Dr. Teszárné dr. Nagy Mariann (KÖTIVIZIG, laborvezető) Erősségek és gyengeségek a VIZIG Mintavevő Munkacsoportok működésében tartott előadást. Az előadást élénk vita követte az akkreditált csoportok fejlesztési céljainak a meghatározása érdekében.

Rajz Renáta (OVF, vízminőség-védelmi referens) előadásából bepillantást kaptunk a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ működéséről.

Veres József (FETIVIZIG, osztályvezető) jeges árvíz utáni hulladékmentesítés tapasztalatait mutatta be a Felső-Tisza-vidékén. Keserű Balázs (ÉDUVIZIG, vízvédelmi ügyintéző, tanácsos) „Van-e összefüggés a győri csapadékvízzel higított szennyvizek befogadóba való zsilipelése és a mért csapadék adatok között?” címmel tartott előadást, melyben rámutatott az egyesített csatornával rendelkező településeknél jelentkező problémákra. Ezt követően gyakorlati kárelhárítás tapasztalatairól számolt be Sziszenstein Ferenc (KDTVIZIG hajózási üzemeltetési vezető) „A Balaton vízminőségi kárelhárítási koncepciója” címmel.

A konferencia záró blokkjában három előadás hangzott el. Elsőként Háfra Mátyás (KÖTIVIZIG, osztályvezető) vízfolyások szennyvízterhelésének csökkentése érdekében tett intézkedésekről tartott tájékoztatót. Tóthné Zöldi Irma (OVF, vízminőség-védelmi referens, főtanácsos) „Kármentesítés, az OKKP a kapcsolódó jogszabályok tükrében” címmel foglalta össze a kármentesítés fejlődését, mutatta be a kárelhárítás és kármentesítés összefüggését, illetve foglalta össze a közeljövő feladatait. Tóth Tamás (OVF, vízrendezési referens) a „Víz újrahasznosítás az Európai Unióban” előadásában mutatta be a közeljövőben várható feladatokat, törekvéseket.

A konferencia levezető elnöke Jakus-Tóth Erika (OVF, főosztályvezető) volt.

Utolsó módosítás: 2017. december 05., kedd 09:13, Radó Mónika