palyazat_fooldal

Események

11
2020. augusztus 11., kedd

MEGHÍVÓ sajtónyilvános eseményre

Acél elzárótábla beemelése daruval a Szigetközben

17
2020. június 17., szerda

Elsivatagosodás és Aszály Világnapja

asz

Az Egyesült Nemzetek Szervezete minden év június 17-én tartja az Elsivatagosodás és az Aszály Világnapját

23
2020. április 23., csütörtök

Hajókeresztelő a Dunán

RRF_6960

Vízre bocsátották a Luppa kitűző nagyhajót

21
2020. március 21., szombat

Szakmai elismerések a Víz Világnapján

siklosgabikituntetesek

A Víz Világnapja alkalmából Pintér Sándor belügyminiszteri elismerésben részesített több vizügyes kollégát.

21
2020. március 21., szombat

Víz világnap 2020

davidbgator

Bár a koronavírus nem engedi, hogy a Vízügy közössége idén is együtt ünnepeljen, a Víz Világnapja számunkra 2020-ban sem maradhat el!

1
2000. január 1., szombat

A Táj Nemzetközi Napja

Az Európai Táj egyezményhez kapcsolódó évente megrendezett esemény 2019-es megrendezéséről beszámoló.

31
2019. december 31., kedd

Meghívó a VIZEK rendszer bemutatására.

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, VIZEK kiemelt projekt informatikai rendszere 2020. január 1-jétől az elektronikus vízjogi engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok támogatását valósítja meg.
A VIZEK rendszer használatának bemutatása regionális rendezvények keretében történik 2019. november 4-től.
Helyszínek: Miskolc, Pécs, Székesfehérvár, Békéscsaba, Győr, Debrecen, Budapest.
További információ és eseményregisztráció:

OVF VIZEK rendszer

1
2000. január 1., szombat

Megkezdődött a Budapesti Water Summit

BWS_belyegkep

Miniszteri látogatással kezdődött meg a Víz Világkiállítás Budapesten.

1
2000. január 1., szombat

Danube Stream záró rendezvény

interreg_proj_belyeg

Megrendezésre került a Danube Stream projekt záró rendezvénye.

3
2019. szeptember 3., kedd

Sajtómeghívó

Felső-tiszai hulladék-mentesítési projekt átadás Vásárosnamény

19
2019. június 19., szerda

SVN konferencia

2019. június 19-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság az Agrárminisztériummal közös szervezésű szakmai konferenciát tartott a Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából.

12
2019. március 12., kedd

A TSOnline országos tájékoztató zárórendezvénye, 2019. március 12.

Megrendezésre került a TSOnline országos tájékoztató zárórendezvénye.

11
2019. február 11., hétfő

Vizet mindenkinek! - VV 2019

"Vizet mindenkinek!" szlogennel indul idén is a Víz Világnapi rendezvénysorozat!

Információkat kaphatsz a cikken belül és a vizvilagnap.hu weboldalon.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Pászthory Róbert, informatikus

Álláshirdetés - OVF gazdasági főigazgató-helyettes

2013. december 06., péntek 09:55

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE

pályázatot hirdet

az Országos Vízügyi Főigazgatóság

gazdasági főigazgató-helyettes

magasabb vezetői munkakörének betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:

A gazdasági főigazgató-helyettes irányítja az Országos Vízügyi Főigazgatóság gazdálkodását, felügyeli a vízügyi igazgatóságok gazdálkodását. E tevékenysége során a magasabb vezető a jogszabályokban és az OVF Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogköröket gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a Kjt. ágazati végrehajtási rendeletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • magyar nyelvtudás,
 • büntetlen előélet,
 • főiskolai végzettség (pénzügyi számviteli),
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben előírt feltételeknek megfelelés,
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
 • központi költségvetési intézmény működtetésében vagy felügyeletében szerzett legalább 5 éves gyakorlat.

Előnyt jelentő körülmények:

 • vízügyi, környezetvédelmi igazgatási területen szerzett tapasztalat,
 • közgazdaságtudományi egyetemi végzettség,
 • közigazgatási szervnél szerzett vezetői tapasztalat,
 • angol, német, francia nyelvek valamelyikének ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • a szervezet gazdálkodásának és az érintett szervezeti egységek irányítására vonatkozó szakmai koncepció,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdésében előírt nyilvántartásban szereplést igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárásban érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és továbbításához,
 • nyilatkozat, arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz a vagyonnyilatkozati-tételi kötelezettségnek,
 • magasabb vezetői beosztás betöltéséhez az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. (VII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. számú melléklet 15. pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges, a pályázó nyilatkozata, arról, hogy a pályázat nyerteseként, aláveti magát a nemzetbiztonsági ellenőrzésnek. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: közzétételtől számított 30. naptári nap.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: A pályázatokat a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztály címére (1051 Budapest, József Attila utca 2-4.) kell megküldeni, vagy
 • Személyesen: a Belügyminisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, V., Nádor utca 2.) lehet - zárt borítékban - leadni.
 • A borítékon kérjük feltüntetni: ?Pályázat az OVF gazdasági főigazgató-helyettes magasabb vezetői beosztására?.

A pályázat elbírálásának módja rendje:

 • A pályázatok értékelését a belügyminiszter által megbízott személyekből álló bizottság végzi.
 • A magasabb vezetői megbízás a Kjt. és ágazati végrehajtási rendelete alapján történik.
 • A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályázati dokumentációk egyidejű visszaküldésével írásban tájékoztatjuk.
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyílvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30. naptári nap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • a Nemzeti Közigazgatási Intézet "közigállás" közalkalmazotti állásportálja, https:/kozigallas.gov.hu
 • az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján, http:/www.ovf.hu

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:

További felvilágosítás adására jogosult: az Országos Vízügyi Főigazgatóságon Molnár Béla főigazgató úr 06 1/225-4400.

Budapest, 2013. december 5.

 

 

                                                                                                  DR. PINTÉR SÁNDOR

                                                                                                         belügyminiszter

Utolsó módosítás: 2013. december 06., péntek 10:05, Pászthory Róbert