Tartalomfelelős: Csík András, főosztályvezető

Figyelemfelhívás a harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és a második Árvízi Kockázatkezelési Terv készítésének online fórumaira

2021. augusztus 26., csütörtök 14:17

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) állítja össze a Víz Keretirányelv előírásai szerint a harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet (VGT3). Szintén az OVF végzi az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálatát, azaz készíti a második Árvízi Kockázatkezelési Tervet (ÁKKT2).

A VGT3 és ÁKKT2 véglegesítése 2021. december 22-ig tart. A vízgyűjtő-gazdálkodási és árvízi kockázatkezelési tervezést összehangoltan kell végrehajtani, ezért törekszünk a konzultációs folyamat lehetőség szerinti összehangolására.

Mindkét tervezési folyamat lényeges eleme a nyilvánosság bevonása. Az országos VGT3 továbbfejlesztett vitaanyaga elérhető és letölthető a vizeink.hu honlap VGT3 menüpont / VGT3 VITAANYAG oldalon (https://vizeink.hu/vizgyujto-gazdalkodasi-terv-2019-2021/vgt3-vitaanyag).

Az ÁKKT2 dokumentumok elérhetőek a http://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/ oldalon, további információkat talál az ÁKK menüpont / TÁRSADALMI KONZULTÁCIÓ oldalon (http://vizeink.hu/tarsadalmi-konzultacio/).

A VGT3 írásos véleményezésének véghatárideje 2021. szeptember 15-e.

A társadalom bevonásának részeként, a véleményezési lehetőség bővítéseként 2021. augusztus 30. és 2021. szeptember 9. között online tematikus és területi fórumokat szervezünk, amelyek során lehetőség nyílik az érdekelt felek további tájékoztatására, vélemények, javaslatok megvitatására.

A vizeink.hu honlap ONLINE TÁRSADALMASÍTÁS oldalán (https://vizeink.hu/online-tarsadalmasitas) már elérhető a VGT3-ÁKKT2 összehangolt, online rendezvénysorozat előzetes programja (fórumok, időpontok), és itt kerülnek majd közreadásra a regisztrációhoz és részvételhez szükséges technikai információk is.

A vizeink állapotát és a tervezett intézkedéseket, tevékenységeket összefoglaló online fórumokat megelőzően, a témákat bemutató előadásokat és szakmai tájékoztatókat teszünk közzé. Kérjük, kövesse figyelemmel oldalunkat!

Az online fórumokon a lakosság, a helyi és regionális döntéshozók, az érintett hatóságok, szakmai szervezetek, környezetvédelmi és egyéb civil szervezetek részvételére számítunk.

Vizeink állapota, védelme, megőrzése és a mindezeket érintő változások környezetünk és jövőnk kulcskérdései!

Utolsó módosítás: 2021. augusztus 26., csütörtök 14:20, Regdánszki Tamara