Tartalomfelelős: Bogdanovits András, főosztályvezető

Két éves születésnapját ünnepli a Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály

2021. május 11., kedd 11:22

Az árvizek megelőzésének, a védekezésnek és a következmények felszámolásának érdekében megnőtt az igény a geodéziai és távérzékelési adatok iránt. Ezen célok eléréséhez azonban elengedhetetlen, hogy a vízügyi szakágazat olyan geodéziai és távérzékelési adatokat kapjon, amelyből modelleket, árvízveszély- és árvízkockázati térképeket tud előállítani. Egyszóval nélkülözhetetlen a térkép és az adat. A térképet évszázadok óta a térbeli adatok szemléltetésére használják, elősegítve a földrajzi kapcsolatok megértését, méréseket végezhetünk rajta, és elengedhetetlen kelléke a tervezésnek is. A folyamatos változások követésére és ábrázolására azonban tökéletesebb eszköz a digitális térkép. A digitális térkép adatokból épül fel és céljaira használatos modell szerint térbeli információt állít elő.

A téradatok nagyon fontosak a vízügyben, ezért is alakult két éve a Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály, melynek egyik fontos feladata, hogy a vízügyi tematikájú, vízügyben keletkezett, illetve a szakági feladatokhoz felhasznált adatokat megfelelően tárolja, az elérésüket biztosítsa.

A Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály két osztályt koordinál, az Adattári Osztályt és a Térinformatikai Osztályt. A főosztály alapelve az, hogy a vízügyi ágazat műszaki téradat infrastruktúrájának gazdasági szempontból fenntartható módon, a jogi és szervezeti szabályozásnak megfelelő, korszerű informatikai rendszerben kell működnie. Az OVF-ben a műszaki téradatok belső vagy külső forrásból keletkeznek, azaz az OVF önállóan szerzi be, vagy az adott körülményekhez leginkább alkalmas geodéziai vagy távérzékelési eszközökkel méri fel, mind víz felett, mind víz alatt. Bogdanovits András főosztályvezető szerint a Vízügyi Téradat infrastruktúra legfontosabb alapelemei a következők:

  • törvények, szabályok és eljárások a földrajzi információ előállításának, cseréjének és hozzáférésének szabályozásához
  • metaadat-szolgáltatások vagy adattárházak az adatcseréhez
  • adatok, beleértve a referencia-adatokat is, melyre az értékhozzáadó tartalom és szolgáltatás építhető
  • az emberek, a felhasználók

A kezdeti lépések között volt azon szabályzatok, főigazgatói utasítások megtervezése, amelyek biztosították, hogy megfelelő szerepkörök legyenek kialakítva az igazgatóságokon, hogy egyértelmű felelős kezekbe kerüljön a térinformatikai, adattári, geodéziai feladatkör. Fejlesztettük a kommunikációs csatornákat, fórumokat, munkacsoportokat hoztunk létre. Az adatokat, téradatokat, térinformatikát és felméréseket érintő tevékenységek, feladatok, eredmények nagy száma, az adatok közreadásának igénye szükségessé tett egy platformot, ahol az adatokkal, téradatokkal kapcsolatos információkat összegyűjthettük, megoszthattuk, erre a célra létrejött egy információs portál, a Vízügyi GIS és Adattári Portál, melynek elérhetőségét minden vízügyi dolgozó számítógépére telepítettük.

A 2007/2/EK irányelv megállapítja az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra létrehozására vonatkozó általános szabályokat. Az említett infrastruktúra csak akkor működhet megfelelően, ha a felhasználók igény szerint hozzá tudnak férni a téradatkészletekhez és a szolgáltatásokhoz, illetőleg mérlegelni tudják használatukat és ismerik alkalmazási területüket, ezért metaadatok formájában leírást kell készíteni az elérhető téradatkészletekről és téradatszolgáltatásokról. A vízügyi ágazatban sokféle téradatot tartunk nyilván, mely több téradatbázist érint. Az elérhető adatok teljes kihasználásának fő akadálya a már létező téradatok felkutatásából, illetve az adott célnak megfelelő felhasználhatóságuk megállapításából eredő idő- és forrásveszteség, ezért fontos, hogy metaadatok formájában leírás álljon rendelkezésre az elérhető téradat-készletekről és - szolgáltatásokról. A metaadatok előállításáról és kezeléséről téradatok vonatkozásában fog szólni a napokban kiadandó új főigazgatói utasításunk.

A Vízügyi Adattár alapadat rendszere jelenleg két fő adatbázisra épül: a VarSql és a VarGEO adatbázisokra, melyekre több, speciális adatokat tartalmazó szakrendszer épül. Jelen pillanatban az adatbázisaink harmonizációján dolgozunk, nagy ívű fejlesztéseket tervezünk. A stratégiai cél az, hogy a beszerzett és feldolgozott adatokból nyert információk mennyisége és minősége a vízügyi ágazatban felmerülő feladatok gördülékeny működését biztosítsák megfelelő minőségű és idejű választ adva váratlan és ismeretlen feladatok megoldásához.

És nem utolsó sorban említhetjük a legfontosabb alappillért, az embereket, a felhasználókat, akik folyamatos önfejlesztéssel, tanulással nagyon magas szakmai szintet értek el, és ez az a téradatos csapat, akik alatt nem csak a főosztály dolgozóit, hanem a teljes vízügyi ágazat téradatokat előállító, vagy használó kollegáit érthetjük.

Boldog születésnapot!

DSC01791
Utolsó módosítás: 2021. május 11., kedd 11:25, Regdánszki Tamara