Tartalomfelelős: Csík András, főosztályvezető

Megtartotta az UNESCO IHP Tanács a 24. ülését

2021. július 20., kedd 15:00

Az UNESCO Kormányközi Hidrológiai Programja (IHP) az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyetlen olyan kormányközi programja, amely vízügyi kutatással, vízgazdálkodással, valamint az ezekhez kapcsolódó oktatással és kapacitásfejlesztéssel foglalkozik. Az IHP 1975-ben kezdte meg működését nemzetközileg koordinált hidrológiai kutatási programként. Az azóta eltelt időben úgy fejlődött tovább, hogy megkönnyítse az interdiszciplináris és integrált megközelítést a vízgyűjtő- és a vízkészletgazdálkodásban, beépítve a vízzel kapcsolatos társadalmi kérdéseket is, támogatva a nemzetközi együttműködést a hidrológiai tudományok területén, valamint segítse az intézményi és egyéni teljesítményt a döntéshozókkal együttműködve. Az IHP jelenlegi, nyolcadik szakaszának (2014-2021) fő célja, hogy a tudományt a vízbiztonságért való küzdelem szolgálatába állítsa.

Az UNESCO IHP Tanácsa 2021. június 28-30 között online formában tartotta meg 24. rendes ülését, melynek egyik legfontosabb célja az IHP IX. Stratégia elfogadása volt. Az ülést Fadi Georges Comair, az IHP elnöke vezette, Shamila Nair-Bedouelle, a természettudományokért felelős főigazgató-helyettes nyitotta meg, s Magyarország részéről az állandó UNESCO képviselet mellett az OVF két szakértője is részt vett. Az ülés érdemi részéhez többnyire csak a tanácstagok (36 ország) szólhattak hozzá, majd a kialakult álláspontjuk után kaptak lehetőséget a nem tanácstag delegációk (Magyarország jelenleg nem tagja a tanácsnak).

Az ülés első napja főleg a IX. Stratégiai Terv (2022-2029) elfogadásáról szólt. Abou Amani a Titkárság vezetője és az egyiptomi referens ismertette a stratégia előkészítésének hátterét. A végső dokumentum kidolgozása többéves munka eredménye (a Szakértői Csoport 10-szer, a Nyílt Végű Munkacsoport 3-szor, a Titkárság pedig 2-szer is egyeztetett a tagállamokkal virtuális keretek között).

A IX. Stratégiai Terv elfogadása után zajlott az IHP által kiemelt kezdeményezések értékelése a VIII. Stratégia tükrében, majd a VIII. Stratégia időközi értékelése. Az értékelésről szóló döntéstervezetet kiegészítették azzal, hogy a Titkárság folytassa az értékelés végrehajtásának nyomon követését és biztosítsa annak figyelembevételét a IX. Stratégia operatív tervének kidolgozása és végrehajtása során.

A jelenleg futó Stratégia értékelése mellett, a második ülésnap másik meghatározó témája a nemzeti IHP bizottságokkal kapcsolatos irányelvek tárgyalása volt. Az IHP nemzeti bizottságai döntő szerepet játszanak a program működésében és végrehajtásában, közvetlen kapcsolatot biztosítva a kormányok és az IHP között. Az irányelvek meghatározásával ösztönözni szeretnék a tagállamokat az IHP nemzeti bizottságok létrehozására, vagy a meglévő bizottságok megerősítésére.

Az utolsó napon a vízrajzi múzeumok globális hálózatának tevékenységéről szóló bemutatót, a hálózat támogatására irányuló holland kezdeményezés követte. A kezdeményezéshez társszerzőként több tagállam is csatlakozott és a Tanács elfogadta a határozattervezetet.

Végül a Nemzetközi Vízügy Szótár (IGW) Fejlesztéséről szóló határozattervezetet tárgyalta a Tanács. Ehhez a határozattervezethez hazánk is társszerzőként csatlakozott. A határozattervezetet az ülés során javasolt módosítások után a Tanács tagjai elfogadták. Tagállami szinten Magyarország rendelkezik már egy Angol-Magyar online vízügyi szakcikkeket tartalmazó nyílt adatbázissal, ami jelenleg több mint 3000 szócikket tartalmaz.

A három napos virtuális ülés a magas részvételi arány (a részvevők száma 130 és 161 között mozgott) miatt leterhelt rendszer és a kisebb technikai nehézségek ellenére gördülékenyen zajlott. Az ülés végén a tanács döntött egy rendkívüli ülés összehívásáról, amelyet 2021. szeptember 29 és október 1 között tartanak. A rendkívüli ülés célja, hogy a soron következő Végrehajtó Tanács ülése és a Közgyűlés előtt minden függőben maradt ügyet lezárjanak.

UNESCO-24-ules

Hunyady Adrienn OVSZ 

Utolsó módosítás: 2021. július 20., kedd 15:04, Regdánszki Tamara