palyazat_fooldal

Események

11
2020. augusztus 11., kedd

MEGHÍVÓ sajtónyilvános eseményre

Acél elzárótábla beemelése daruval a Szigetközben

17
2020. június 17., szerda

Elsivatagosodás és Aszály Világnapja

asz

Az Egyesült Nemzetek Szervezete minden év június 17-én tartja az Elsivatagosodás és az Aszály Világnapját

23
2020. április 23., csütörtök

Hajókeresztelő a Dunán

RRF_6960

Vízre bocsátották a Luppa kitűző nagyhajót

21
2020. március 21., szombat

Szakmai elismerések a Víz Világnapján

siklosgabikituntetesek

A Víz Világnapja alkalmából Pintér Sándor belügyminiszteri elismerésben részesített több vizügyes kollégát.

21
2020. március 21., szombat

Víz világnap 2020

davidbgator

Bár a koronavírus nem engedi, hogy a Vízügy közössége idén is együtt ünnepeljen, a Víz Világnapja számunkra 2020-ban sem maradhat el!

1
2000. január 1., szombat

A Táj Nemzetközi Napja

Az Európai Táj egyezményhez kapcsolódó évente megrendezett esemény 2019-es megrendezéséről beszámoló.

31
2019. december 31., kedd

Meghívó a VIZEK rendszer bemutatására.

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, VIZEK kiemelt projekt informatikai rendszere 2020. január 1-jétől az elektronikus vízjogi engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok támogatását valósítja meg.
A VIZEK rendszer használatának bemutatása regionális rendezvények keretében történik 2019. november 4-től.
Helyszínek: Miskolc, Pécs, Székesfehérvár, Békéscsaba, Győr, Debrecen, Budapest.
További információ és eseményregisztráció:

OVF VIZEK rendszer

1
2000. január 1., szombat

Megkezdődött a Budapesti Water Summit

BWS_belyegkep

Miniszteri látogatással kezdődött meg a Víz Világkiállítás Budapesten.

1
2000. január 1., szombat

Danube Stream záró rendezvény

interreg_proj_belyeg

Megrendezésre került a Danube Stream projekt záró rendezvénye.

3
2019. szeptember 3., kedd

Sajtómeghívó

Felső-tiszai hulladék-mentesítési projekt átadás Vásárosnamény

19
2019. június 19., szerda

SVN konferencia

2019. június 19-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság az Agrárminisztériummal közös szervezésű szakmai konferenciát tartott a Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából.

12
2019. március 12., kedd

A TSOnline országos tájékoztató zárórendezvénye, 2019. március 12.

Megrendezésre került a TSOnline országos tájékoztató zárórendezvénye.

11
2019. február 11., hétfő

Vizet mindenkinek! - VV 2019

"Vizet mindenkinek!" szlogennel indul idén is a Víz Világnapi rendezvénysorozat!

Információkat kaphatsz a cikken belül és a vizvilagnap.hu weboldalon.

Korábbi események
Tartalomfelelős:

Országos Víziközmű- és Vízminőségvédelmi Értekezlet

2017. december 05., kedd 09:06

ORSZÁGOS VÍZIKÖZMŰ- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELMI ÉRTEKEZLET

 

 

orszagos

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a 12 vízügyi igazgatósággal közösen 2017. november 6-8 között országos víziközmű- és vízminőség-védelmi értekezlet tartott Hollókőn.

A szakmai szimpózium rendhagyó módon kerekasztal beszélgetéssel kezdődött. A fórumon vita alakult ki a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő adatszolgáltatás minőségéről, annak ellenőrzéséről, illetve az ezzel kapcsolatos problémákról. A kerekasztal beszélgetést két vitaindító előadás előzte meg (Rényeiné Kerepesi Erika (KDVVIZIG osztályvezető, és Ménesné Óvári Judit (TIVIZIG, osztályvezető-helyettes)).

 

A konferenciát köszöntötte Szabó Csaba polgármester úr, aki röviden bemutatta a települést felhívva a figyelmet Magyarország egyetlen olyan falujára, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján.

Ezt követően Szilágyi Attila igazgató úr (KDVVIZIG) köszöntötte a résztvevőket. Rövid előadásában bemutatta a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) működési területét, kiemelten a konferenciának helyet adó Nógrád megyét.

A konferencia szakmai programja Miklósné Nagy Andrea (OVF, főosztályvezető-helyettes) asszony szakterületi – vízközmű és vízminőség-védelmi – feladatok bemutatásával folytatódott. Főosztályvezető asszony tájékoztatásához szorosan kapcsolódott Réti László (KÖVIZIG, osztályvezető, a munkacsoport vezetője) beszámolója a Víziközmű Munkacsoport 2017. évi tevékenységéről.

Molnár Márta (OVF, viziközmű referens) a szennyvízelvezetési agglomerációs ügyek sajátosságairól, Tassonyi Annamária (ÉMVIZIG, víziközmű referens) és Vőneky Ágnes (ÉMVIZIG, főtanácsos) a települési szennyvízcsatorna rákötési arányok javításának aktuális szakmai kérdéseiről tartott előadást.

Takáts Írisz (KDVVIZIG, ügyintéző) a Víziközmű Társulatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről és tapasztalatokról szóló tájékoztatójában előtérbe kerültek a Társulatok szakmai felügyeletének a kérdései. Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna (ATIVIZIG, osztályvezető) a települési vízgazdálkodás megváltozott körülményei az ATIVIZIG működési területén ismertetőjében rámutatott a csapadékvíz-gazdálkodás, a csatornázás, valamint a belvizek kezelésének az összefüggéseire.

A megbeszélésen tiszteletét tette Murányiné Krempels Gabriella (BM, főosztályvezető). Előadásában tájékoztatott a BM Vízgazdálkodási Főosztály aktuális feladatairól, az EU felé történő adatszolgáltatásokat kiemelten az ivóvízre vonatkozó adatokat, a kötelességszegési eljárásokra vonatkozó kérdések kezelését, az irányelv módosításának szükségességét, melyet Mo-n kívül számos tagország is jelzett. Tájékoztatást adott arról is, hogy 2021 után megváltozik az EU támogatási szempontrendszer. Felhívta a figyelmet, hogy a víz- és szennyvízvizsgálatok komponenskörében változások várhatóak, előtérbe kerülnek a mikroszennyezők.

Pászthory Róbert (OVF, víziközmű rendszerfelelős) ismertette a Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE) bevezetését. Előadását követően több javaslat érkezett az adatbázissal kapcsolatosan, illetve a kerekasztal beszélgetésen felmerült adatfogadási és adatellenőrzési kérdések itt is megfogalmazásra kerültek.

A víziközmű szakterülethez kapcsolódó feladatokat követően a vízminőség védelme, vízminőség-kárelhárítás, kármentesítés témakörökben folytatódott a konferencia két munkacsoport beszámolójával. Keserű Balázs (ÉDUVIZIG, vízvédelmi ügyintéző, tanácsos) a Vízminőség-kárelhárítási Munkacsoport 2017.évi tevékenységéről, Dr. Teszárné dr. Nagy Mariann (KÖTIVIZIG, laborvezető) Erősségek és gyengeségek a VIZIG Mintavevő Munkacsoportok működésében tartott előadást. Az előadást élénk vita követte az akkreditált csoportok fejlesztési céljainak a meghatározása érdekében.

Rajz Renáta (OVF, vízminőség-védelmi referens) előadásából bepillantást kaptunk a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ működéséről.

Veres József (FETIVIZIG, osztályvezető) jeges árvíz utáni hulladékmentesítés tapasztalatait mutatta be a Felső-Tisza-vidékén. Keserű Balázs (ÉDUVIZIG, vízvédelmi ügyintéző, tanácsos) „Van-e összefüggés a győri csapadékvízzel higított szennyvizek befogadóba való zsilipelése és a mért csapadék adatok között?” címmel tartott előadást, melyben rámutatott az egyesített csatornával rendelkező településeknél jelentkező problémákra. Ezt követően gyakorlati kárelhárítás tapasztalatairól számolt be Sziszenstein Ferenc (KDTVIZIG hajózási üzemeltetési vezető) „A Balaton vízminőségi kárelhárítási koncepciója” címmel.

A konferencia záró blokkjában három előadás hangzott el. Elsőként Háfra Mátyás (KÖTIVIZIG, osztályvezető) vízfolyások szennyvízterhelésének csökkentése érdekében tett intézkedésekről tartott tájékoztatót. Tóthné Zöldi Irma (OVF, vízminőség-védelmi referens, főtanácsos) „Kármentesítés, az OKKP a kapcsolódó jogszabályok tükrében” címmel foglalta össze a kármentesítés fejlődését, mutatta be a kárelhárítás és kármentesítés összefüggését, illetve foglalta össze a közeljövő feladatait. Tóth Tamás (OVF, vízrendezési referens) a „Víz újrahasznosítás az Európai Unióban” előadásában mutatta be a közeljövőben várható feladatokat, törekvéseket.

A konferencia levezető elnöke Jakus-Tóth Erika (OVF, főosztályvezető) volt.

Utolsó módosítás: 2017. december 05., kedd 09:13, Radó Mónika