Tartalomfelelős: Bereczki-Szöllősi Szilvia, monitoring referens

Változások a szakképzésben

2021. március 25., csütörtök 08:52

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által kidolgozott SZAKKÉPZÉS 4.0 stratégia a szak- és felnőttképzés rendszerszintű megújítását és továbbfejlesztését határozza meg.

A SZAKKÉPZÉS 4.0 stratégiára épülő együttműködés eredményeként jött létre a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (Szkt.)

Az új stratégia alapja három pilléren nyugszik, melynek főbb elemei a következők:

  • Karrierlehetőség
  • Vonzó környezet
  • Naprakész oktatói tudás

A szakképzés feladata a korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése.

2020. szeptember 1-jétől radikálisan lecsökkent a szakképzésben megszerezhető szakmák száma az Országos Képzési Jegyzék módosításáról szóló kormányrendelet alapján. Az eddigi 760 OKJ-s képzésből mindössze 174 OKJ-s alapszakma maradt és az Országos Képzési Jegyzék helyét a Szakmajegyzék váltja fel. A 174 alapszakmát ezentúl csak iskolarendszerben, azaz technikumban vagy szakképző iskolában lehet tanulni.

A környezetvédelem és vízügy ágazati képzések körében 2021.01.01-től kizárólag iskolai rendszerű képzésben szerezhetők meg az alábbi vízügyes szakmák:

  • Vízügyi technikus

Környezetvédelem és vízügy ágazat vízügyi területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet.

  • Vízügyi munkatárs

Környezetvédelem és vízügy ágazat vízügyi területének 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A szakképzési rendszer átalakítása a tanulni vágyó felnőtteknek is kedvező változásokat jelent. A jelenleginél rövidebb idő alatt szerezhetnek szakmákat a felnőttek, beszámítják a korábbi végzettségeiket és a gyakorlatban meglévő előzetes tudást is.

A vizsgáztatás rendszere is megváltozott. A vízügyi szakmák tekintetében a 2020. júniusában megalakult független BM Vizsgaközpont látja el a vizsgaszervezéssel, vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat a vízügyi felnőttképzés során megszerezhető /gát- és csatornaőr, víz- és csatornaműkezelő, vízügyi gépész és vízkútfúró/ képesítések tekintetében. A szakképző intézmények 2025. december 31-éig akkreditált vizsgaközpontként a szakképzési törvényben meghatározott feltételekkel szervezik továbbra is a technikusi vizsgákat.

Utolsó módosítás: 2021. március 25., csütörtök 08:56, Regdánszki Tamara