Események

11
2020. november 11., szerda

Sajtómeghívó

Sajtótájékoztató: Nagyszabású takarítás-sorozat a Tisza-tavon! A Tisztítsuk meg az országot! program keretében az összes Vízügyi Igazgatóságon megkezdődtek, vagy rövidesen megkezdődnek a munkálatok.
 

22
2020. október 22., csütörtök

Sajtómeghívó

2020 októberében élesben vizsgáztak a borsodi árvízvédelmi fejlesztések eredményei. A Sajó-Hernád vízrendszerén októberben levonult árhullám méretében alkalmas volt arra, hogy az új védművek hatását teszteljük - az árvíz magassága helyenként megközelítette a 2010. évi rendkívüli árhullámot.

9
2020. október 9., péntek

Sajtómeghívó

Az esemény során a Szent Kristóf híd mellett található sziklatömbben elhelyezett felújított Szent Kristófot ábrázoló tűzzománc kép felszentelésével a megújult hidat átadjuk használóinak

3
2020. szeptember 3., csütörtök

Sajtómeghívó

Szolnoki Vízügyi Emlékpark alapkőletétel

28
2020. augusztus 28., péntek

Sajtómeghívó

Kis-Balaton Ház átadásának 20 éves jubileumi ünnepségére!

27
2020. augusztus 27., csütörtök

Sajtómeghívó

A felújított Deák Ferenc-zsilip átadása Baján.

11
2020. augusztus 11., kedd

MEGHÍVÓ sajtónyilvános eseményre

Acél elzárótábla beemelése daruval a Szigetközben.

17
2020. június 17., szerda

Elsivatagosodás és Aszály Világnapja

asz

Az Egyesült Nemzetek Szervezete minden év június 17-én tartja az Elsivatagosodás és az Aszály Világnapját

23
2020. április 23., csütörtök

Hajókeresztelő a Dunán

RRF_6960

Vízre bocsátották a Luppa kitűző nagyhajót

21
2020. március 21., szombat

Szakmai elismerések a Víz Világnapján

siklosgabikituntetesek

A Víz Világnapja alkalmából Pintér Sándor belügyminiszteri elismerésben részesített több vizügyes kollégát.

21
2020. március 21., szombat

Víz világnap 2020

davidbgator

Bár a koronavírus nem engedi, hogy a Vízügy közössége idén is együtt ünnepeljen, a Víz Világnapja számunkra 2020-ban sem maradhat el!

11
2019. október 11., péntek

A Táj Nemzetközi Napja

Az Európai Táj egyezményhez kapcsolódó évente megrendezett esemény 2019-es megrendezéséről beszámoló.

31
2019. december 31., kedd

Meghívó a VIZEK rendszer bemutatására.

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, VIZEK kiemelt projekt informatikai rendszere 2020. január 1-jétől az elektronikus vízjogi engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok támogatását valósítja meg.
A VIZEK rendszer használatának bemutatása regionális rendezvények keretében történik 2019. november 4-től.
Helyszínek: Miskolc, Pécs, Székesfehérvár, Békéscsaba, Győr, Debrecen, Budapest.
További információ és eseményregisztráció:

OVF VIZEK rendszer

Korábbi események
Tartalomfelelős: Bénik László, -

Vízrajzi mérőgyakorlat (2014. május)

2014. június 24., kedd 07:34

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat

Készült a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári Osztálya által készített jelentés felhasználásával

Idén május 5. és 7. között került lebonyolításra az országos vízrajzi mérőgyakorlat, melyen az ország mind a 12 vízügyi igazgatóságáról részt vett egy-egy mérőcsoport, valamint vendégként a bajai Eötvös József Főiskola is képviseltette magát egy mérőcsapattal.

A gyakorlat szervezésekor hármas célt tűztünk ki magunk elé.

Elsődleges célunk az Igazgatóságokon használt különböző mérőműszerek, az ezek által azonos körülmények között szolgáltatott mérési eredmények összehasonlítása volt. Ezt a célt párhuzamos mérésekkel valósítottuk meg: az egyes mérési szelvényekben legalább két mérőcsoport végzett mérést.

Másodlagos célunk a Balaton hozzáfolyás adatainak pontosítása volt. A tó vízháztartási mérlegének alapeleme a hozzáfolyás. Ezt a jelenlegi mérőhálózati sűrűség mellett a jelentősebb tavat tápláló vízfolyások vízhozam feldolgozása alapján határozzuk meg, a fennmaradó vízfolyások hozamát becsléssel vesszük figyelembe. A tó vízrajzi méréseinek történetében eddig, ilyen nagy számban (39 torkolat többszöri bemérése, 13 mérőcsoport, közel 60 ember együttes munkájával) nem valósult még meg a befolyók vízhozamának egyidejű mérése. A mérőgyakorlat méréseinek adatai jelentős mértékben hozzájárulnak a tó mérlegében szereplő hidrológiai analógia módszerének pontosításához, a napi gyors mérlegekben a hozzáfolyás értékek területi %-os becsléséhez, valamint az éppen aktuális vízeresztés mértékének kalibrálásához. Az elvégzett méréssorozat mintegy pillanatfelvételként segíti a becslés pontosítását, ezért azt pár év múlva meg kell majd ismételni.

Harmadlagos célunk a tóba torkolló vízfolyások mennyiségi méréseivel egy időben zajló vízminőségi kontroll volt. Különösen fontos ez a monitoring jellegű feladatok ellátásánál és az operatív üzemirányítói tevékenységeknél. Ilyen nagyszámú, átfogó, teljes vízgyűjtőt érintő kémiai mintázás szintén nem volt még a Balatoni mérések egész történetében. Mivel a KDTVIZIG rendelkezik az ehhez szükséges megfelelő labor háttérrel, a labor munkatársai a mennyiségi mérésekkel párhuzamosan elvégezték a mintavételezést, majd azok kiértékelését is.

Balaton hozzáfolyás számításához figyelembe vett részvízgyűjtő területek és tórészek lehatárolása

Előkészületek

A vízrajzi mérőgyakorlat megszervezésének első lépéseként a KDTVIZIG munkatársai a meglévő dokumentációk, tanulmányok, térképi állományok segítségével számba vették a Balatonba ömlő vízfolyásokat. Majd terepi bejárás során valamennyi betorkolló vízfolyást megtekintették, és végül a mérésre várhatóan alkalmas vízfolyásokon 39 mérési szelvényt jelöltek ki.

Miközben a szemlén tapasztaltak alapján összeállították a mérési helyek fényképes, térképes leírását, a szakaszmérnökségek közfoglalkoztatás keretében kitisztították a mérőhelyek környezetét.

A mérőgyakorlat kezdete előtt pár nappal újabb feladat merült fel, nevezetesen: május 3-ától kezdődően a Balaton apasztó vízeresztése folytatódott, így felmerült az igény a leeresztett vízmennyiség pontosabb meghatározására, vagyis a Sió vízhozamának mérésére.

Ugyanekkor a Kaposon és mellékvízfolyásain árhullám indult el. A Kaposon érkező hozamok fontos szempontot jelentenek a Balaton vízeresztési stratégiájának kialakításakor.

Ez a két hidrológiai esemény indokolta, hogy a mérési programot kibővítésre került, és két mérőcsoportot a Sióra illetve a Kaposra, csomóponti mérések elvégzésére irányítsunk át. Így végül összesen 44 szelvényben került sor vízhozam mérésre.

A mérőgyakorlat eredményei

A mérési programok végrehajtásában 13 mérőcsoport vett részt. A gyakorlat során összesen közel száz alkalommal (96 db) kíséreltek meg mérést az egyes csoportok. Mérhető vagy legalább becsülhető vízhozam az esetek 93%-ában fordult elő, az összes mérési kísérlet mindössze 7%-át hiúsította meg valamilyen kedvezőtlen körülmény (kiszáradt vízfolyás vagy a vízmozgás hiánya).

Meghatározásra került a Balaton teljes hozzáfolyásának napi összege és elkészült a tó napi nyers vízmérlege. Az erről készített rövid beszámoló anyagot a mérőgyakorlat harmadik napján, az értékelő előadások alkalmával a KDTVIZIG munkatársai be is mutatták. Eszerint a hozzáfolyás napi összege 1.050.365 m3 volt, melynek 62 %-át hozta a Zala, a fennmaradó 38 %-ot az északi (15 %) és a déli vízgyűjtő (23 %) adta. Az eredmény megerősítette a hozzáfolyás becslésekor használatos arányszámok helyességét.

A mérőszelvényekkel azonos helyen és időben történő mintavételezés és a kémiai alapparaméterek meghatározás is sikeresen megtörtént. (A részletes kémiai elemzések összefoglalására és kiértékelésére terjedelmi okok miatt itt nem került sor.)

A mérőgyakorlat rövid értékelése

A 2014. évi vízrajzi mérőgyakorlat minden kitűzött célja megvalósult. További haszon, hogy az idei mérőgyakorlat a műszerek mérési eredményeinek összehasonlítása mellett, a vendéglátó vízügyi igazgatóság számára azonnal hasznosuló vízmennyiség- és vízminőségi eredményeket is adott.

A mérési program felépítése lehetőséget adott a Balaton vízgyűjtő sokszínűségének megismerésére a társ VIZIG-ek számára is.

A kötelező mérési programokon kívül, a korábbi mérőgyakorlatok programján túlmenően, három szakmai előadás is helyett kapott a találkozón. A vízrajzos szakma nyitottságát mutatja, hogy az érkezés estéjén tartott késő esti előadás (Kravinszkaja Gabriella – Vízszintingadozás, vízkészlet-gazdálkodás és mederkezelés) is komoly érdeklődés mellett zajlott le. A kollégák beszámolói, kérdései alapján úgy látjuk, a MAL Zrt. ajkai vörösiszap tárolójánál tett üzemlátogatás sokban hozzájárult a továbbképzés szakmai színvonalának további emeléséhez. A zárónapon a hagyományos kiértékelés mellett került sor a gyakorlat során mért adatok felhasználásával összeállított napi Balaton vízmérleg, és a vízminőségi általános állapot ismertetésére is.

Vízhozammérés a Horogi-séden

Vízhozammérés a Horogi-séden

 

Vízhozammérés ADCP-vel a Sión

Vízhozammérés ADCP-vel a Sión

Vízmintavétel a Jamai-patakon

Vízmintavétel a Jamai-patakon

Szakmai kirándulás a MAL Zrt. ajkai vörösiszap tárolójához

Szakmai kirándulás a MAL Zrt. ajkai vörösiszap tárolójához

 

 

Utolsó módosítás: 2014. június 24., kedd 08:31, Pászthory Róbert