Események

11
2020. november 11., szerda

Sajtómeghívó

Sajtótájékoztató: Nagyszabású takarítás-sorozat a Tisza-tavon! A Tisztítsuk meg az országot! program keretében az összes Vízügyi Igazgatóságon megkezdődtek, vagy rövidesen megkezdődnek a munkálatok.
 

22
2020. október 22., csütörtök

Sajtómeghívó

2020 októberében élesben vizsgáztak a borsodi árvízvédelmi fejlesztések eredményei. A Sajó-Hernád vízrendszerén októberben levonult árhullám méretében alkalmas volt arra, hogy az új védművek hatását teszteljük - az árvíz magassága helyenként megközelítette a 2010. évi rendkívüli árhullámot.

9
2020. október 9., péntek

Sajtómeghívó

Az esemény során a Szent Kristóf híd mellett található sziklatömbben elhelyezett felújított Szent Kristófot ábrázoló tűzzománc kép felszentelésével a megújult hidat átadjuk használóinak

3
2020. szeptember 3., csütörtök

Sajtómeghívó

Szolnoki Vízügyi Emlékpark alapkőletétel

28
2020. augusztus 28., péntek

Sajtómeghívó

Kis-Balaton Ház átadásának 20 éves jubileumi ünnepségére!

27
2020. augusztus 27., csütörtök

Sajtómeghívó

A felújított Deák Ferenc-zsilip átadása Baján.

11
2020. augusztus 11., kedd

MEGHÍVÓ sajtónyilvános eseményre

Acél elzárótábla beemelése daruval a Szigetközben.

17
2020. június 17., szerda

Elsivatagosodás és Aszály Világnapja

asz

Az Egyesült Nemzetek Szervezete minden év június 17-én tartja az Elsivatagosodás és az Aszály Világnapját

23
2020. április 23., csütörtök

Hajókeresztelő a Dunán

RRF_6960

Vízre bocsátották a Luppa kitűző nagyhajót

21
2020. március 21., szombat

Szakmai elismerések a Víz Világnapján

siklosgabikituntetesek

A Víz Világnapja alkalmából Pintér Sándor belügyminiszteri elismerésben részesített több vizügyes kollégát.

21
2020. március 21., szombat

Víz világnap 2020

davidbgator

Bár a koronavírus nem engedi, hogy a Vízügy közössége idén is együtt ünnepeljen, a Víz Világnapja számunkra 2020-ban sem maradhat el!

11
2019. október 11., péntek

A Táj Nemzetközi Napja

Az Európai Táj egyezményhez kapcsolódó évente megrendezett esemény 2019-es megrendezéséről beszámoló.

31
2019. december 31., kedd

Meghívó a VIZEK rendszer bemutatására.

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, VIZEK kiemelt projekt informatikai rendszere 2020. január 1-jétől az elektronikus vízjogi engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok támogatását valósítja meg.
A VIZEK rendszer használatának bemutatása regionális rendezvények keretében történik 2019. november 4-től.
Helyszínek: Miskolc, Pécs, Székesfehérvár, Békéscsaba, Győr, Debrecen, Budapest.
További információ és eseményregisztráció:

OVF VIZEK rendszer

Korábbi események
Tartalomfelelős: Alkonyi Zsófia Dr., osztályvezető

Minőségirányítási rendszer bevezetése vízrajz és adatszolgáltatás területén

2015. július 30., csütörtök 16:16

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság minőségirányítási rendszere

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízrajzi és adatszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan 2015. év márciusától kezdődően bevezetésre került az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer. Ezzel egy időben az ország területén található 12 vízügyi igazgatóság is bevezette az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszert a vízrajzi és adatszolgáltatási szakterületen.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízrajzi és adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minőségpolitikánkat és a tanúsító okiratot az alábbiakban adjuk közre.

MINŐSÉGPOLITIKA

A vízgazdálkodási ágazat – jogszabályok által meghatározott – állami alapfeladatainak végrehajtását jelentős hányadban a vízrajzi tevékenység által keletkeztetett, illetve szolgáltatott információkra alapozza. A vízrajzi információk döntés-előkészítési szerepe következtében az ágazat vezetése a vízrajzi tevékenység egységes, országos minőségirányítási rendszerbe foglalását határozta meg. A MIR bevezetésének, feladatainak és fejlesztésének hátterében az ágazat vízrajzi Minőségpolitikája áll, melyet az alábbiakban határoz meg:

Jogi keretként a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (Vgtv.), annak módosításai, valamint a kapcsolódó jogszabályok, rendeletek szolgálnak. Ezek részben átfogóan, részben tételesen deklarálják azon állami alapfeladatokat, melyek magas színvonalú ellátásában, a vízgazdálkodási döntések megalapozása érdekében kívánjuk a vízrajzi tevékenységet működtetni.

A szabályozási keretet kitöltő utasítások, előírások és szabványok megbízható végrehajtása, illetve alkalmazása érdekében bevezetjük és működtetjük a vízrajzi szakterület – ISO 9001:2008 szabványkövetelménynek megfelelő – minőségirányítási rendszerét.

Az országos rendszeren belül a minőségirányításnak ki kell terjednie a tevékenység központi (operatív) irányítási és végrehajtási/üzemeltetési folyamataira, ezek összhangjára és, továbbá a rendszeren belüli és a külső adatszolgáltató-vevő kapcsolatok adatigényeire.

Az ágazaton belüli vevői igények keretei – megállapodások és utasítások alapján – ismertek, de változásaik nyomon követése és kiszolgálási színvonaluk növelése folyamatos feladat.

Az ágazati vízrajzi minőség-politika kiemelten kezeli a vízrajzi szolgálat nagy értékű állomáshálózatának, mérőeszközeinek naprakész nyilvántartását, állapotának és összetételének figyelemmel kísérését. Ennek érdekében informatikai alrendszereket működtet, kiegészítve a minőségirányítás követelményeiből származó adattárolásra (elhelyezés, állapot, kalibrálás, stb.) és lekérdezésre. A nyilvántartásnál cél a karbantartási, hálózat-optimalizálási és fejlesztési feladatok megalapozása.

Az adatképzés (mérés, észlelés) minőségének biztosítása érdekében kitűzött cél az egyes eljárások, módszerek és eszközhasználatok szabványosításának a hidrometriai munka egészére való kiterjesztése. Szakmapolitikai feladat a rendelkezésre álló humán-erőforrás bevonása a szabványosítást előkészítő és véleményező munkába.

A mérő- és észlelőeszközök hitelesítése, a nemzeti etalonra történő visszavezethetőségének biztosítása a megbízható adatképzés egyik alapja. A kalibrációnál törekedni kell a gyári/gyártói hitelesítés meglétére, utólagos érvényesíthetőségére. Gondoskodni kell a költségtakarékos hitelesítési eljárások kidolgozásáról, ágazati elterjesztéséről, a konkrét feladatok alapján elvárható mérési pontossághoz való igazításról. Lehetőség szerint ki kell használni a társszervezetek és az ágazatközi kapcsolatok (pl. OMSz) hitelesítést, segítő lehetőségeit.

 

Az adattárolás és elsődleges feldolgozás területén a minőségpolitikai célokat a teljeskörűség, megbízhatóság és rendelkezésre állás hármas követelménye határozza meg. A teljeskörűség érdekében a – vízgazdálkodási célok kiszolgálásához szükséges – adatfajták és származtatott adattípusok adatbázisba integrálását tűzzük ki célul. Ez magában foglalja az EU Víz Keretirányelv hidromorfológiai monitoringjának adattárolását is.

A megbízhatóság növelése miatt a jelenlegi vízrajzi adatbázist és a kapcsolódó adatbázis-elemeket (együttesen: Vízügyi Adatbázis, VA) felül kell vizsgálni adatvédelmi, hibavédelmi és ellenőrzési szempontból, fejlesztésénél e szempontokat kiemelt prioritással kell kezelni. Gondoskodni kell a folyamatos adatjavítás, adatellenőrzés tárgyi és személyi feltételeiről.

A rendelkezésre állás az időkritikus tevékenységek (havária, vízkárelhárítás) követelménye, mely az automatizálás, adatátvitel és gépi feldolgozás mellett a szabályozott (esetenként szabványosított) és felelősségi rendszerben történő adatfeldolgozások, adatértékelések meglétét igénylik. Mindezt fokozatosan be kell integrálni a minőségirányítási rendszerbe.

A külső vevői kör két nagy csoportra bontható, a közérdekű adatokat igénylők széles tábora (lakosság, hivatalok), valamint a megrendelőként jelentkező vállalkozások, szervezetek.

A közérdekű adatok nagy száma és a korlátozott erőforrásaink miatt a közreadás (kiadvány, Internet, média) a járható út, de a közvetlen információszolgáltatás is gyakori. Mindkét esetben az egységes, országos és megbízható adatháttér, valamint a szabványos adatképzésű lekérdezési rendszerek kialakítását, minőségirányítását tartjuk fontosnak.

A megrendelői igény esetén az igénymegfogalmazást kell teljesebbé és egyértelművé tennünk, ebben közreműködnünk. Az elvárásokat minden esetben írásos megállapodásban, vagy szerződésben kell rögzíteni, teljesítését, esetleges módosítását szintén írásba kell foglalni (leigazolni).

Elsődleges célunk a vevői megelégedettség folyamatos növelése, a vízrajzi adatok egyenletes jó minőségének és folyamatos megbízhatóságának biztosítása, a minőségi munka elismertetése.

Az emberi erőforrás meghatározó volta miatt fontos a dolgozóink rendszeres szakmai és minőségügyi továbbképzése, a folyamatosan változó technika és módszertan megismerése.

A fenti célok megvalósítása érdekében minden dolgozónktól elvárjuk, hogy tudása legjavát adja, bárhol is szolgáljon.

Jelmondatunk:

MEGBÍZHATÓ VÍZRAJZI ADAT NÉLKÜL NINCS KORSZERŰ VÍZGAZDÁLKODÁS

 

Kelt: Budapest, 2015. március 1.

OVF tanusitvany
Utolsó módosítás: 2015. július 30., csütörtök 16:28, Radó Mónika