Csatolmányok

Integritas_Intezkedesi terv_2022 Integritas_Intezkedesi terv_2022OVF Integritas jelentes 2021e_NVSZ_BM.docx OVF Integritas jelentes 2021e_NVSZ_BM.docx2022 docx 2022 docxTeradatok TeradatokVizrajzi_adatbazis Vizrajzi_adatbazisAKK_AF AKK_AF28-2021 foig utasitas 28-2021 foig utasitas26_2021_Foigazgatoi Utasitas 26_2021_Foigazgatoi Utasitas1 melleklet-integritas.docx 1 melleklet-integritas.docx2 melleklet-integritas.docx 2 melleklet-integritas.docx3 melleklet-integritas.docx 3 melleklet-integritas.docx4 melleklet-integritas.docx 4 melleklet-integritas.docx5-6 melleklet-integritas.docx 5-6 melleklet-integritas.docxMuzeumi nyilvantartas Muzeumi nyilvantartasAlapadatrendszer AlapadatrendszerIIIyedev_statisztikai_adatszolgaltatas.docx IIIyedev_statisztikai_adatszolgaltatas.docx2022 ev Iyedev.docx 2022 ev Iyedev.docxVF_Ruhazati- es jarmunyilvantarto rendszer VF_Ruhazati- es jarmunyilvantarto rendszerTVGF_VKonline TVGF_VKonlineVVGF_VKJ VVGF_VKJTVGF_IPOnline TVGF_IPOnlineVVGF_LIMS VVGF_LIMSVVGF_Vizrajzi adatbazis VVGF_Vizrajzi adatbazisVVGF_vizfoldtani naplo VVGF_vizfoldtani naploTVGF_TSOnline TVGF_TSOnlineVVGF_VGT VVGF_VGTAF_iENC AF_iENCAF_vedelmi tervek AF_vedelmi tervekBOF_Mezogazdasagi vizhasznalat es vizszolgaltatas BOF_Mezogazdasagi vizhasznalat es vizszolgaltatasHO_Szemelyugyi nyilvantarto rendszer HO_Szemelyugyi nyilvantarto rendszerUO_IUO_Belepteto rendszer UO_IUO_Belepteto rendszer65_2020_Foigazgatoi Utasitas 65_2020_Foigazgatoi Utasitas65_2020 foig utasitas 65_2020 foig utasitas1 melleklet.docx 1 melleklet.docx2_a melleklet.docx 2_a melleklet.docx2_b melleklet.docx 2_b melleklet.docx3_a melleklet.docx 3_a melleklet.docx3_b melleklet.docx 3_b melleklet.docx4 melleklet.xls 4 melleklet.xls5 melleklet_Kimutatas.docx 5 melleklet_Kimutatas.docx2021I. negyedev.docx 2021I. negyedev.docx73_2020 Foigsitas.docx 73_2020 Foigsitas.docx1 melleklet_int.docx 1 melleklet_int.docx2 melleklet_int.docx 2 melleklet_int.docx3 melleklet_int.docx 3 melleklet_int.docx4 melleklet_int.docx 4 melleklet_int.docx5-6 melleklet_int.docx 5-6 melleklet_int.docxOVF Integritas jelentes 2020e_NVSZ_BM-22918-0001.docx OVF Integritas jelentes 2020e_NVSZ_BM-22918-0001.docxIntegritas_Intezkedesi terv_2021 Integritas_Intezkedesi terv_2021Integritas utasitas 2017_12_12 Integritas utasitas 2017_12_12Adatlap_NAIH_2020_ev Adatlap_NAIH_2020_evAdatlap_NAIH_2019_ev Adatlap_NAIH_2019_evSzolgaltatasi_szerzodes_minta Szolgaltatasi_szerzodes_mintaAdatszolgaltatasi_szerzodes_minta Adatszolgaltatasi_szerzodes_mintaAdatkezelesi tajekoztato kameras megfigyelesrol Adatkezelesi tajekoztato kameras megfigyelesrol20_2020 foig utasitas 20_2020 foig utasitas1elleklet_20_2020 (5)mod1.docx 1elleklet_20_2020 (5)mod1.docxFenntarthatosagi_Terv_2020 Fenntarthatosagi_Terv_2020OVF Alapito Okirat_2019_07_09 OVF Alapito Okirat_2019_07_0921_2019 Adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzat 21_2019 Adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzat17_2019_Foigazgatoi Utasitas_Ugyrend 17_2019_Foigazgatoi Utasitas_Ugyrend28_2018_Foigazgatoi Utasitas (hatályon kívül) 28_2018_Foigazgatoi Utasitas (hatályon kívül)Az Orszagos Vizugyi Foigazgatosag es a vizugyi igazgatosagok masolatkeszitesi rendje Az Orszagos Vizugyi Foigazgatosag es a vizugyi igazgatosagok masolatkeszitesi rendje2017_integritas jelentes 2017_integritas jelentes2016 evi integritasjelentes 2016 evi integritasjelentes22_2017_Foigazgatoi-utasitas 22_2017_Foigazgatoi-utasitasOVF Alapito Okirat modositott_20151214 OVF Alapito Okirat modositott_20151214OVF Alapito Okirat_20151214 OVF Alapito Okirat_20151214OVF Alapito Okirata OVF Alapito OkirataOvf_Ugyrend_2014 Ovf_Ugyrend_2014Integritas_kerdoiv_2016vegleges.pdf Integritas_kerdoiv_2016vegleges.pdf

Sajtószoba

Nincsenek események
Korábbi események
Tartalomfelelős: Dr. Németh Andrea, főosztályvezető

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2020. november 02., hétfő 10:23

Tevékenységre, működésre vonatkozó releváns adatok, információk

 

Szervezet Integritás Adatok
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendje (hatályon kívül) 
Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz és a vízügyi igazgatóságokhoz érkező papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő alakításáról szóló főigazgatói utasítás (hatályos)
Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelésről

Melléklet


1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közfeladatai tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látja el.

Alapító okirat: A2012/1/2019.

SZMSZ: 7/2019. (OVF) számú Főigazgatói Utasítás

Ügyrend: 17/2019. (OVF) számú Főigazgatói Utasítás

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: 28/2021. (OVF) számú Főigazgatói Utasítás

Alapító okirat letölthető PDF formátumban  ITT.

A Szervezeti és Működési Szabályzat letölthető PDF formátumban ITT.

Ügyrend letölthető PDF formátumban  ITT.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat letölthető PDF formátumban  ITT.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Árvízvédelmi Főosztály

ÁKK

iENC

Védelmi tervek

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály

Mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás

Humánpolitikai Osztály

Személyügyi nyilvántartó rendszer

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumi nyitvatartás

Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály

Téradatok

Települési Vízgazdálkodási Főosztály

IPOnline

TSOnline

VKonline

 Informatikai Üzemeltetési Osztály

Beléptető rendszer

Vagyongazdálkodási Főosztály

Ruházati- ésjárműnyilvántartó rendszer

Vízrajzi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály

LIMS

VGT

Vízföldtani napló

Vízrajzi adatbázis

VKJ

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Közbeszerzési Osztály az adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét az elektronikus közbeszerzési rendszerbe (EKR) történő feltöltés útján teljesíti.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Igazgatóságunknál ilyen típusú ellenőrzés nem volt.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az adatigénylések intézésének rendjét az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismerésére és a szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendjéről szóló

10/2022. (OVF) sz. főigazgatói utasítás tartalmazza, amely az Infotv. alapján került megszövegezésre.

Az utasítás és a mellékletei a csatolmányok között találhatóak.

Általános (tevékenységre vagy működésre vonatkozó) adatigénylések:

Igazgatási Osztály (általános adatigénylések)

Adattári Osztály (műszaki adatigénylések)

ovf@ovf.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Baksa Márta.

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály:

VH-mező

eredményei: mezőgazdasági vízhasználat

időbeli változás: évente

Vízrajzi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály:

VH-FEV

eredményei: A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai

időbeli változásuk: évente

VH-FAV

eredményei: Felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége

időbeli változásuk: évente

Települési Vízgazdálkodási Főosztály:

VK online

eredményei: a 91/271/EGK Irányelv 15. és 17. cikkével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése

időbeli változásuk: kétévente (minden második páros év június 30. napjáig)

IP online

eredményei: 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján adatszolgáltatás

időbeli változásuk: évente  (a tárgyévet követő év június 15. napjáig)

TS online

eredményei: 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján Magyarország valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény), valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos adatokat - a 2. mellékletben                 meghatározott adatszolgáltatás szerinti tartalommal - Településsoros Jegyzékben (a továbbiakban: Településsoros Jegyzék) kell nyilvántartani.

időbeli változásuk: évente (tárgyévet követő év április 30. – a 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja alapján)

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2022. év

2021. év

2020. év

2019. év

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A szolgáltatási és az adatszolgáltatási szerződésminták a csatolmányok között találhatóak.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A Közbeszerzési Osztály az adatokat az EKR, valamint a CoRe rendszerekbe történő feltöltés útján teljesíti.

A Projekt Műszaki Osztály a pályázatok menüpont alatt az alábbi adatokat szerepelteti:

- A projekt címe

- A projekt rövid bemutatása

- A projekt keretében elvégzendő fejlesztési munkálatok

- A kedvezményezett neve

- A szerződött támogatás összege

- A támogatási szerződés megkötésének napja

- A támogatás mértéke

- A projekt várható fizikai befejezése

- A projekt alhonlap elérhetősége

A www.kozadat.hu honlapon a leíró adatok közzétételére került sor. Az adatok az alábbi linken érhetőek el: https://kozadat.hu/kereso/kozfeladatot-ellato-szervek/adatlap/4380

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

típusok:

 • Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR)
 • vízkészlet nyilvántartás
 • a vízgazdálkodási objektum-nyilvántartás
 • műszaki nyilvántartás
 • Vízgyűjtő-gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges adatok nyilvántartása
 • Árvízvédelmi, és folyó- és tógazdálkodási feladatok ellátásához szükséges nyilvántartás
 • Belvízvédelmi és öntözési feladatok ellátásához szükséges adatok nyilvántartás
 • Vízrajzi feladatok ellátásához szükséges nyilvántartás
 • Operatív Aszály- és Vízhiánykezelő Rendszer
 • Vízminőséggel kapcsolatos labor vizsgálati eredmények rögzítése, lekérdezése
 • Ruházat- és járműnyilvántartó alkalmazás
 • Személyügyi nyilvántartó rendszer
 • Beléptető rendszer

 formátum:

 • elektronikus (térinformatikai és SQL)

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (Kútv.) 15. §-a alapján kerülhet megállapításra.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Kútv. 18. §-a alapján a bírósághoz való fordulás joga, az alábbi esetekben:

 • az igénylő a kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló határidő (a kérelemnek hiánytalan kézhezvételét követő 20 munkanapon belül), vagy
 • a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén (az Országos Vízügyi Főigazgatóság a határidőt a kérelemnek terjedelmes vagy összetett voltára tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további 20 munkanappal - az igénylő egyidejű értesítése mellett – meghosszabbíthatja), valamint
 •  a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A per megindítása:

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az Országos Vízügyi Főigazgatóság ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság (a továbbiakban: PKKB) előtt. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Ha a PKKB a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az Országos Vízügyi Főigazgatóságot a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

A PKKB határozata lehet:

A PKKB az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy az Országos Vízügyi Főigazgatóságot a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

Ha a kérelmező a per megindításakor az Országos Vízügyi Főigazgatóság által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a PKKB a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi az Országos Vízügyi Főigazgatóságot.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

Szervezet Integritás Adatok (Állami Számvevőszék Kérdőív, 2016.)

Az Állami Számvevőszék az egész magyar közszférára kiterjedő Integritás projektje keretében ütemezetten hozza nyilvánosságra az intézménycsoportos elemzések eredményeit honlapján, illetve az Integritás Portálon. Az integritás felmérés keretében az ÁSZ a költségvetési szervek korrupciós kockázatoknak való kitettségét, valamint az azzal szembeni ellenálló-képességüket, azaz a kontrollok kiépítettségének állapotát tárja fel. Ennek keretében készült el a kormányzati szervek intézménycsoport elemzése.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2016. évi Integritás Kérdőíve letölthető ITT.


Integritás utasítás és mellékletei:

Hatályos

I.sz. melléklet

II.sz. melléklet

III.sz. melléklet

IV.sz. melléklet

V.-VI.sz. melléklet

Hatályos (hatályon kívül helyezve)

I.sz. melléklet

II.sz. melléklet

III.sz. melléklet

IV.sz. melléklet

V.-VI.sz. melléklet

Nem hatályos

Integritás jelentések:

2016. évi Integritás jelentés

2017. évi Integritás jelentés

2018. évi Integritás jelentés

2019. évi Integritás jelentés
2019. évi Önértékelő lap
2019. évi Intézkedési terv

2020. évi Integritás jelentés

2021. évi Intézkedési terv

2021. évi Integritás jelentés

2022. évi Intézkedési terv


Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendje


 Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz és a vízügyi igazgatóságokhoz érkező papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő alakításáról szóló főigazgatói utasítás (hatályos)

1. sz. melléklet

 

Utolsó módosítás: 2023. január 10., kedd 12:15, Regdánszki Tamara