Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Vízrajzi Monitoring Projektek (2023)

Az elmúlt évek vízrajzi feladatait és fejlesztéseit döntően 2014-2020-as Európai Uniós finanszírozási ciklus projektjei határozták meg, melyek közül zászlóshajóként a KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú, „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projektet kell első sorban kiemelni. 

A közel 6.4 milliárd forint összköltségvetésű projektből a vízrajz szakterület a monitoring hálózat és eszközpark fejlesztésre mintegy 2.7 milliárd forintot fordíthatott.

A VKI monitoring projekt fizikailag 2018. szeptember – 2023. december között megvalósult fejlesztései érintették a hazai Vízrajzi Informatikai rendszert, a vízrajzi őrpont-hálózatot (magassági alappont hálózat), az ágazati mérőhajó parkot, 2023-ban pedig a hidrológiai mérőhálózat állomásain, és a vízrajzi mérőeszköz állomány tekintetében valósultak meg jelentős fejlesztések. Ennek keretében 62 db vízállás és vízhozam mérőállomás fejlesztése, 7 db teljesen új mérőállomás kiépítése, továbbá 38 db talajvíz monitoring kút felújítása, újrafúrása történt meg.

A mérőeszköz állományunk új, korszerű eszközökkel, többek között a legkorszerűbb ADCP ultrahangos mérőeszközökkel illetve a méréseket jelentősen megkönnyítő hajó-drónokkal bővült. Az állomáshálózat és mérőeszköz park fejlesztése reményeink szerint nagyban javítja majd a mérések és előrejelzések hatékonyságát, ezáltal a társadalom még pontosabb információkhoz juthat vizeink mennyiségi állapotáról.

Az elmúlt évben számos balatoni monitoring fejlesztést érintő projekt is befejeződött. Ezek közül kiemelendő az „Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon” című KEHOP-1.1.0-15-2017-00012 azonosítószámú projekt. Az Országos Vízügyi Főigazgatós a projekt során - saját beszerzésein túl - társszervezetek, így többek között a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. (korábban Országos Meteorológiai Szolgálat) részére is folytatott le eszközbeszerzéseket.

Ennek keretében 1 db. VAISALA WindCube Scan 200s LIDAR, valamint 4 db Campbell Scientific SkyVUE 8 típusú LIDAR Ceilometer (felhőalapmérő) is átadásra került a szervezet részére.

A mérőeszközök által szolgáltatott adatok pontosítják majd a Balaton-vízgyűjtő meteorológiai előrejelzéseit, hozzájárulva ezzel a vízgazdálkodási feladataink hatékonyabb ellátásához.  

Varga Balázs