Sajtószoba

7
2021. október 7., csütörtök

Velencei-tó üzemirányítású célú vízpótlásának eredménye

kozlemeny

Befejeződött a Velencei-tó vízpótló rendszerének 5 napon keresztül tartó üzemirányítási vizsgálata és megtörtént az eredmények kiértékelése.

5
2021. október 5., kedd

Országos Védelmi Gyakorlat - Vízügy 21.10.05

OVF_kozlemeny_01

40 év után újra Országos Védelmi gyakorlatot tart a Vízügy október 5-én és 6-án, az egykori vízügyi főmérnökről, Karcagi Gáborról elnevezett, európai viszonylatban is egyedülálló, új Árvízvédelmi Gyakorlóközpontban.

5
2021. október 5., kedd

Ilyen 40 éve nem volt! Országos Védelmi Gyakorlat a vízügybe

OVF-meghivo_

Az alkalom jelentőségét mutatja, hogy csaknem 40 éve nem volt példa hasonló horderejű szakmai eseményre a vízügyi szolgálatban.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Süveggyártó Anita, árvízvédelmi referens

Árvízvédelem (rövid ismertető)

2013. november 15., péntek 12:00

Árvízvédelem (rövid ismertető)

 Magyarország az árvizektől különösen veszélyeztetett Európa más tagállamaihoz képest. Az elmúlt évtizedekben 21 folyó mentén dőlt meg a legnagyobb árvízszint. A Dunán 3 alkalommal, a Tiszán 5 alkalommal, de új rekord árvízszintek alakultak ki a Sajón, a Hernádon, a Murán és több kisebb vízfolyáson is.

Az új rekordok rendkívül nagy kihívásokat jelentettek az árvízvédelmi feladatokat ellátó vízügyi szolgálat részére. A rekord árvizek miatt szükségessé váló hagyományos fejlesztések megvalósítása rendkívül nagy terhet jelentene a költségvetésnek, ezért szükségszerűvé vált az ágazatban az előrejelzés, a megelőzés fejlesztése, és a korszerű infrastruktúrák, elsősorban az informatikai eredmények alkalmazása az ágazatban.

Az árvízi veszélyeztetettség meghatározása Magyarország teljes területén

Az árvízi veszélytérképezés egyrészt tájékoztatást ad az ország árvízi elöntéssel veszélyeztetett területeiről, másrészt segítségével becsülhető, hogy az árvizek milyen nagyságú és jellegű kockázatot jelentenek a helyi lakosok és Magyarország költségvetése számára. A veszélytérképek elkészítése során az egyes elöntési típusoknál, területeknél különböző numerikus modellezési módszerekkel határoztuk meg a veszélyeztetett területeket, és a veszélyeztetettség mértékét.

Az elkészült eredmények a feltételezett árvízi veszélyhelyzet okozta események együttes egyeztetett területi kiterjedését mutatják be országosan, tervezési területegységenként és tervezési részterületenként.

Az elkészült anyagok az alábbi linken érhetők el: http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=145

 

elontesi terkep

Magyarország 1‰-es valószínűségű árvízi elöntési térkép

 

 

A fentiekben közölt adatok országos felülvizsgálata „Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély – és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata” című (KEHOP-1.1.0-15-2016-00006 azonosító számú) projekt keretében zajlik az Árvízi Irányelv előírásainak megfelelően.

Az árvízvédelmi töltések esetleges szakadásából eredő elöntések vizsgálata - a lokalizációs tervek korszerűsítése

Az országos árvízi veszély- és kockázati térképezési és stratégiai tervezési program munkáihoz kapcsolódóan elkészült az ország közel egy harmadát lefedő, 72 árvízvédelmi öblözet korszerű lokalizációs terve, mely információt ad egy esetlegesen bekövetkező töltésszakadás vagy töltés meghágás esetén a lakosság riasztási, mentési, és kiürítési terveihez.

A digitális tervdokumentációk lehetővé teszik, hogy a szakadás bekövetkeztekor az első intézkedések megtételével párhuzamosan azonnal el lehet kezdeni a tényleges helyzetnek megfelelő 2D szimulációs modellezéseket és azok kiértékelését, gyorsan aktualizálhatók a folyamatok a tényleges helyzetnek megfelelően.

lokalizacios terkep

Az elkészült lokalizációs tervek térképe

 

Interaktív térkép készült az árvízi veszélyeztetettség meghatározására

A vízügyi ágazat célkitűzése, hogy az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv projekt keretében készített árvízi elöntési- és veszélytérképek elérhetőek legyenek a statikus dokumentációk mellett dinamikus és interaktív formában is. A térkép több közönséget is kiszolgál, de elsődleges célja a lakossági tájékoztatás. A készítés során éppen ezért törekedtünk arra, hogy a tartalom célratörő és átlátható legyen, a kezelőfelület egyszerű, könnyen értelmezhető.

A térkép bemutatja az egyes területeken kialakult vízmélységeket, és az ahhoz tartozó elöntési valószínűség értékeket.

Az elkészült interaktív térkép az alábbi link alatt érhető el: http://geoportal.vizugy.hu/elontes

3D-s interaktiv

Az elkészült interaktív térkép 3D-s megjelenítése

Az árvízvédekezés feladatai

Az árvízvédelem célja az állam tulajdonában lévő védművek fenntartása és fejlesztése, továbbá azokon a védekezési feladatok ellátása. Az árvíz elleni szervezett védekezési tevékenység két, jól elkülöníthető tevékenységcsoportra osztható. Egy részük a védekezés műszaki feladatainak, másik a védekezés államigazgatási feladatainak szervezésére, irányítására és ellátására irányul.

Az árvízvédelmi biztonság fogalma térben és időben változó, ugyanakkor jelentős mértékben függ az egyén és a közösség fejlettségétől, tűrőképességétől. Ahhoz, hogy a biztonság kezelhető (számszerűsíthető, tervezhető, mérlegelhető) legyen, az első és legfontosabb szempont az árvízvédelmi biztonság politikájának megfelelő szintű megfogalmazása. A biztonság politikai deklarálása kormányzati feladat, mely politika megvalósulása intézményi, szabályozási és költségvetési lehetőségeken keresztül történik. A biztonság műszaki oldala egyrészt különböző szabványokban, műszaki irányelveken keresztül valósul meg, másrészt olyan előírásokon keresztül, melyek módszertani, illetve eljárási szabályokat rögzítenek.

Forrás: Dr. Szlávik L, Tóth S., Nagy L., és Szél S., - Árvízi kockázatok elemzésének és térképezésnek irányelvei / Vízügyi Közlemények 2002. / 4

Az árvizek megelőzésének módszerei

A megelőzés módszerei

  • Az árvízvédelmi töltések áthelyezése, a hullámtér növelése
  • Az árvízvédelmi töltések magasítása
  • A hullámtér feltöltődöttségének csökkentése kotrással
  • A folyószabályozási művek lehetőség szerinti átalakítása
  • Mellékágak kotrása, rehabilitálása, revitalizálása
  • Művelési ág megváltoztatása, optimalizálása
  • Nyári gátak eltávolítása a hullámtérről
  • Szükségtározók kialakítása

 

A védművek ellenőrzése

A megfelelő védképesség fenntartása érdekében szükséges és törvényi kötelezettség a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésébe tartozó művek évenkénti felülvizsgálata.

Az ár- és belvízvédekezésért felelős és azt végző, irányító vízügyi igazgatóságok „az ár- és belvízvédekezésről” szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 6. § (1) d) pontja, valamint „a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól” szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) pontja alapján a védelmi művek szemléjét minden év őszi időszakában tartják. A szemle célja az árvíz- és belvízvédekezésre való felkészülés felülvizsgálata. A felülvizsgálatról jegyzőkönyv készül, amelyben a megállapításokat védelmi szakaszonként és a felülvizsgálat teljes körére kiterjedően rögzítik. A felülvizsgálat során megállapított hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készítenek.

arvizvedelem-frissitett-anyag-kep-1Őszi felülvizsgálaton a vízügyes kollégák

Országos Műszaki Irányító Törzs

Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)  védelmi szerve, amely akkor áll fel, ha több vízügyi igazgatóság egyidejű védekezése esetén szükségessé válik az országos koordináció, a hatékonyabb eszköz és létszám átcsoportosítás, információáramlás. Az OMIT vezetője (törzsvezető): Láng István főigazgató.

Az OMIT Szervezeti és Műszaki Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.vizugy.hu/uploads/csatolmanyok/35/omit_7_2012_bmutasitas.doc

 

Tartalomfelelős: Dobó Kristóf

Utolsó módosítás: 2021. február 11., csütörtök 14:53, Regdánszki Tamara