Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Humánpolitikai referens

2021. november 30., kedd 15:14

             PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

HUMÁNPOLITIKAI REFERENS

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 12. 27.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet humánpolitikai referens munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

Tevékenységét a Humánpolitikai Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

 • közalkalmazotti állomány munkaviszonyával összefüggő személyügyi és munkaügyi feladatok teljes körű ellátása. Ezen belül közalkalmazottak ki – beléptetése, illetmény nélküli szabadságok előkészítése, kinevezések módosításának elkészítése, személyi anyagok és az adatok védelmének ellátása;
 • az OVF-nél használt humánpolitikai programrendszer kezelése, az adatok és a nyilvántartások naprakész vezetése;
 • a dolgozók vagyonnyilatkozat tételi, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a dolgozók tanulmányi szerződésének összeállításával, nyilvántartásával összefüggő feladatok végrehajtása;
 • a munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalók szerződéseinek előkészítése, az érintett szervezeti egységgel történő egyeztetése;
 • a dolgozók teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a főigazgatói utasítások elkészítésével, módosításával kapcsolatos feladatok végrehajtása, jogszabályok véleményezésében történő részvétel;
 • rendszeres és időszakos statisztikák, létszámjelentések, diagramok, grafikonok, előrejelzések elkészítése;

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi (andragógus - személyügyi ügyintézői, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzseri, jogi, társadalomtudományi) végzettség
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • jó kommunikációs készség,
 • csapatmunkára alkalmasság,
 • legalább 1 éves szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret: Windows, Word, Outlook,
 • magas szintű Excel ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • központi költségvetési szervnél szerzett legalább 1 év tapasztalat,
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában részt vevőszemélyek megismerhetik,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás.

 

A személyes elbeszélgetésre behívott pályázó köteles bemutatni a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat, illetve minden a pályázó által a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tartott dokumentumokat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a pályázat elbírálását követően azonnal, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ótott Annamária osztályvezető nyújt, ( 06-1-225-4400/10235 mellék.

 A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a zentai.eva{kukac}ovf.hu email címre „OVF humánpolitikai referens” jelige feltüntetésével.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követően történik a munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 01. 15.

 

 

 

Utolsó módosítás: 2021. november 30., kedd 15:16, Regdánszki Tamara