Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Informatikai fejlesztési osztályvezető

2021. november 30., kedd 15:19

PÁLYÁZAT

az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Informatikai Fejlesztési Osztályvezető

munkakör betöltésére

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 15.

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet Informatikai Fejlesztési Osztályvezető munkakör határozatlan időre történő betöltésre.

 

Tevékenységét az Informatikai Főosztályvezető alárendeltségében végzi.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

 

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

 

Felelős szakmai vezetőként irányítja az Informatikai Fejlesztési Osztály tevékenységét, ennek keretei között kiemelten:

 

•  Irányítja a vezetése alatt álló osztály munkáját, felelős az osztály feladatainak, a szakmai követelményeknek, valamint a hatályos jogszabályokban és szabályzatokban foglaltaknak megfelelő, színvonalas ellátásáért;

•  Elkészíti a vízügyi ágazat Informatikai Stratégiáját (IS), módszertanilag segíti, illetve koordinálja a szakterületi fejezetek elkészítését. Koordinálja a gördülő tervezés szerinti felülvizsgálatát, aktualizálást;

•  Az Informatikai Stratégiai alapján elkészíti az ágazati szintű Informatikai Fejlesztési Szabályzatot (FSZ). A FSZ részeként meghatározza a vízügyi ágazatban az informatikai projektek menedzselésében alkalmazandó projektmenedzsment-, illetve IT minőségbiztosítás módszertant. Ellenőrzi, ellenőrizteti annak betartását;

•  A vízügyi ágazatban bevezetett, illetve fejlesztés alatt álló informatikai alkalmazásokról, a fejlesztők, vagy az alkalmazás gazda által szolgáltatott információk alapján kialakítja, és folyamatosan vezeti az Alkalmazás-, és Adatbázis Térképet;

•  Elkészíti a fejlesztési szakterületet érintő, belső intézményi szabályozásokat, illetve más szakterület érintettsége esetén koordinálja azok elkészítését. Amennyiben az adott szabályozás időszakos felülvizsgálatra kötelezett, akkor azt elvégzi, illetve koordinálja;

•  Koordinálja az informatikai és védekezési hírközlési szoftver rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat;

•  Közreműködik a minisztériumi döntéseket megalapozó informatikai koncepciók, tanulmányok előkészítésében, kidolgozásában;

•  Részt vesz a beruházási célprogramok végrehajtásából eredő informatikai fejlesztési feladatok ellátásában;

•  Szakmai közreműködést lát el az informatikai tárgyú, illetve érintettségű projektek előkészítésében, közbeszerzési eljárásában, tervezésében, és megvalósításában;

•  Véleményezi és összesíti, kezdeményezi és koordinálja, illetve irányítja az EU-s pályázatok keretében ellátandó informatikai szakmai feladatokat;

•  Részt vesz a fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban;

•  Gondoskodik az informatikai projektek előírások szerinti IT projektvezetési módszertan szerinti működéséről. Személyes bevonás esetén IT minőségbiztosítás, vagy projektmenedzsment szinten részt vesz ezen projektekben, egyéb esetekben meghatározza az IT minőségbiztosítás módját;

 • Elvégzi a vízügyi (OVF és Vízügyi Igazgatóságok) informatikai fejlesztésére javaslatok, koncepciók és stratégiák kidolgozását;
 • Az informatikai terület nemzeti és nemzetközi szabályozó környezete, szabványai és legjobb gyakorlatai alapján informatikai infrastruktúra szintű követelményeket határoz meg a szolgáltatások (ideértve az adatkezelés és térinformatikai szolgáltatások rendszerét is) egységes megvalósítása, folyamatos és zavartalan rendelkezésre állása és az informatikai biztonsági követelmények érvényesítése érdekében;
 • Irányítja a középirányítói fejlesztési elképzelések kidolgozását, az informatikai rendszert érintő fejlesztések vonatkozásában szakirányítói és szakfelügyeleti feladatokat lát el;
 • Ellenőrzi az Informatikai fejlesztések végrehajtását;
 • közreműködik a vízügyi adatbázisok fejlesztéséhez kapcsolódóan az SQL, a térinformatikai és a Vízkárelhárítási, Védekezési Információs Rendszer rendszerfelelősi feladatainak irányításában.

 

Pályázati feltételek:

 • informatikai szakirányú egyetemi végzettség, informatikai szakképzettség;
 • legalább 5 év szakmai tapasztalat;
 • legalább 3 év vezetői tapasztalat;
 • államilag elismert, legalább angol középfokú nyelvismeret;
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása;
 • jó kommunikációs készség,
 • csapatmunkára alkalmasság,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás.

 

Előnyt jelent:

 • adatbázis kezelési ismeretek;
 •               helyi és távoli hálózati mérnöki ismeretek;
 •           Microsoft Windows tartományi rendszermérnöki ismeretek;
 • további szakirányú felsőfokú képesítés (pl. szakirányú szakmérnöki végzettség stb.);
 • Uniós és egyéb pályázatok előkészítésében, végrehajtásában szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat;
 •           államilag elismert, felsőfokú angol nyelvismeret;
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat;
 • központi költségvetési intézménynél szerzett legalább 5 éves gyakorlat;
 • vízügyi területen szerzett szakmai tapasztalat.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél (bruttó fizetési igény megjelölésével);
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal, 4 hónap próbaidő kikötése mellett betölthető.

 

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a humanpolitika {kukac} ovf.hu címre „Informatikai Fejlesztési Osztályvezető” jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Szakmai kérdésekben: dr. Kubinyi Imre főosztályvezető (kubinyi.imre{kukac}ovf.hu) +36-1-225-44-00/10198

 

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Utolsó módosítás: 2021. november 30., kedd 15:42, Regdánszki Tamara