Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Informatikai Rendszerszervező/ Programozó

2021. április 29., csütörtök 09:09

PÁLYÁZAT

az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

INFORMATIKAI RENDSZERSZERVEZŐ/PROGRAMOZÓ

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 09.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet 3 fő informatikai rendszerszervező / programozó munkakör határozatlan időre történő betöltésére 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

Tevékenységét az Informatikai Fejlesztési Osztály osztályvezető közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • informatikai rendszerek felmérésében, dokumentálásában való közreműködés,
 • felhasználói igények felmérése, dokumentálása,
 • funkcionális követelmények meghatározása, dokumentálása,
 • adatbázis tervezés,
 • tesztelési terv készítése, tesztelés támogatása,
 • oktatási anyagok készítésében való közreműködés,
 • informatikai projektek adminisztratív feladatainak ellátásában való közreműködés,
 • fejlesztési feladatok végzése,
 • kapcsolattartás a szakterületi projekt tagokkal,
 • közreműködés a Fejlesztési Osztály egyéb informatikai adminisztratív jellegű adminisztratív feladatainak ellátásában.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség, releváns szakmai tapasztalat,
 • Rendszerszervezési ismeret, tapasztalat,
 • MS Office eszközök magas szintű felhasználói ismerete,
 • SQL fejlesztői ismeret (programozó esetében),
 • Jó kommunikációs készség,
 • Csapatmunkára alkalmasság,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság.

 

Előnyt jelent:

 • közigazgatási tapasztalat,
 • IT fejlesztési-, bevezetési projektekben való részvétel,
 • projektvezetési módszertan ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél (bruttó fizetési igény megjelölésével);
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a humanpolitika@ovf.hu címre „rendszerszervező/programozó” jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: Ótott Annamária osztályvezető asszonytól (otott.annamaria@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235 illetve

Szakmai kérdésekben: dr. Kubinyi Imre főosztályvezető úrtól (kubinyi.imre@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10198

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

 

 

 

Utolsó módosítás: 2021. május 04., kedd 10:56, Regdánszki Tamara