Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Közfoglalkoztatási referens

2021. november 30., kedd 15:16

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

közfoglalkoztatási referens

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 10.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően – pályázatot hirdet közfoglalkoztatási referens munkakör határozatlan időre, 4 hónapos próbaidővel történő betöltésére.

Tevékenységét a Közfoglalkoztatási Osztály osztályvezetőjének közvetlen irányítása alatt végzi, illetve OMIT tagként az OMIT törzsvezetőjének alárendeltségében.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Pálya utca 9. (esetenként vidéki utazás)

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • a vízügyi közfoglalkoztatási szakterület országos koordinációjában való részvétel,
 • vízügyi közfoglalkoztatási nyilvántartások, statisztikák vezetése és ezek országos koordinációjában való részvétel,
 • közfoglalkoztatási pályázatok (kérelmek) megírása,
 • előadások, bemutatók készítése és előadása,
 • területi és ágazati szintű ellenőrzésekben való részvétel,
 • kapcsolattartás a Belügyminisztérium illetékes államtitkárságával, valamint a vízügyi igazgatóságokkal és a kormányhivatalok foglalkoztatási szerveivel,
 • kijelölés alapján az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) munkájában való részvétel.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek: Word, Excel, PowerPoint,
 • B-kategóriára érvényes vezetői engedély, vezetési gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1 éves szakmai és/vagy területi szervnél szerzett tapasztalat,
 • közfoglalkoztatás szervezésében szerzett tapasztalat,
 • gazdasági vagy mérnöki felsőfokú végzettség,
 • terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját bemutató, szakmai önéletrajz (bruttó fizetési igény megjelölésével),
 • a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolata (iskolai végzettség, szakképzettség),
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja azt is, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a humanpolitika@ovf.hu és másolatban a varadi.zoltan@ovf.hu email címre „OVF közfoglalkoztatási referens” jelige feltüntetésével.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

Váradi Zoltán osztályvezető a 06-1-225-4400/10-301 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 

 

Utolsó módosítás: 2021. november 30., kedd 15:18, Regdánszki Tamara