Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Senior SQL rendszergazda

2021. november 30., kedd 15:30

PÁLYÁZAT

az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

SENIOR SQL RENDSZERGAZDA

munkakör betöltésére

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 15.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet senior SQL rendszergazda munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

Tevékenységét az Informatikai Üzemeltetési Osztály osztályvezető közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Az informatikai rendszer üzemeltetése, fejlesztése
 • A szerverek üzembe helyezése, felügyelete és üzemeltetése, működésének biztosítása
 • Microsoft SQL szerverek konfigurálása, üzemeltetése és felügyelete
 • A felhasználók támogatása
 • Az informatikai rendszerrel, informatikai alkalmazásokkal kapcsolatos adminisztrációs és adminisztrátori feladatok ellátása, nyilvántartások naprakészen tartása
 • Ticketing rendszer használata
 • az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) informatikai ügyeleti feladatainak ellátása
 • adminisztratív jellegű feladatok ellátása
 • az osztály, a főosztály és a főigazgatóság egyéb feladataiban való részvétel

 Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú informatikai végzettség,
 • Legalább 5 éves szakmai tapasztalat,
 • Adatbázis szerverek (MSSQL, MySQL) konfigurálása, üzemeltetése és felügyelete,
 • Országos adatbázisok kezelése, hibajavítás, backup, replikáció
 • Webes alkalmazások üzemeltetése, felügyelete,
 • Rendszerszemlélet, analitikus- és jó problémamegoldó képesség.
 • Jó kommunikációs készség,
 • Csapatmunkára alkalmasság,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság
 • Angol nyelv alapfokú ismerete

Előnyt jelent:

 • Különböző script nyelvek ismerete (pl. Powershell, batch),
 • Fejlesztési tapasztalat
 • Microsoft szakmai vizsgák szerver témakörben
 • B-kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél (bruttó fizetési igény megjelölésével);
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal, 4 hónap próbaidő kikötése mellett betölthető.

 

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a humanpolitika@ovf.hu címre „senior SQL rendszergazda” jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Szakmai kérdésekben: Brávácz Tamás osztályvezető úrtól (bravacz.tamas@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10350

 

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Utolsó módosítás: 2021. november 30., kedd 15:37, Regdánszki Tamara