Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Titkárnő

2021. november 30., kedd 15:09

                PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

TITKÁRNŐ

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 12. 15.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet titkárnő munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

Tevékenységét a gazdasági főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében végzi.

 

 • Ellátja az ügyiratkezelési feladatokat az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint.
 • Az ügyirat kezelési rendszerben iktatja és kiadmányozásig nyomon követi az iratok útját, szükség esetén előkeresi az előzményeket.
 • Nyomtatja és aláírásra előkészíti a dokumentumokat.
 • Elvégzi az irattározással kapcsolatos feladatokat.
 • Aláírásokat követően az iratokat az ügykövetési rendszerbe feltölti.
 • Figyelemmel kíséri az ügykövetési rendszerben a határidős feladatokat.
 • Biztosítja a szervezeti egységhez érkezett, illetve onnan továbbított iratok tekintetében, hogy az irat azonosítható legyen, fellelhetési helye, ügyintézési útja egyértelműen dokumentáltan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen.
 • A papíralapon közvetlenül beérkező dokumentumok érkeztetésre, digitalizálásra leadása az Iktatóba.
 • Az Ügykövetésben és a papíralapon kimenő küldeményeknél az iratok formai követelményeknek történő vizsgálatának végrehajtása.
 • A postai úton eljuttatandó küldeményeket az iratkezelési szabályzatban rögzített módon juttatja el az iktatóba.
 • Ellátja a gazdasági főigazgató-helyettes által összehívott megbeszélések, értekezletek reprezentációs feladatait.
 • Kezeli a gazdasági főigazgató-helyettes naptárát.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • csapatmunkára alkalmasság,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret: Windows, Word, Outlook, Excel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • központi költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában részt vevőszemélyek megismerhetik,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás.

 

A személyes elbeszélgetésre behívott pályázó köteles bemutatni a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat, illetve minden a pályázó által a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tartott dokumentumokat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a pályázat elbírálását követően azonnal, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ótott Annamária osztályvezető nyújt, ( 06-1-225-4400/10235 mellék.

 A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a humanpolitika{kukac}ovf.hu email címre „OVF titkárnő” jelige feltüntetésével.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követően történik a munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 12. 16.

 

 

Utolsó módosítás: 2021. november 30., kedd 15:13, Regdánszki Tamara