Sajtószoba

18
2022. május 18., szerda

Tájékoztatás a Sajót érintő szennyezéssel kapcsolatban

OVF_kozlemeny_01

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 2022. március 13-án a közösségi médiából értesült arról, hogy a Szlovákia területén lévő egykori Siderit üzem telephelyéről, az alsósajói vasércbánya altárójából szennyezett víz folyik a Sajóba.

13
2022. május 13., péntek

Kattintásvadász címek helyett a valóság: nincs végveszélyben a Balaton!

OVF_kozlemeny_01

Elözönlötték a sajtót a szenzációhajhász címek és találgatások a Balatonnal kapcsolatban, amelyek durván torzítják a vízügyes szakemberek, szakértők hiteles nyilatkozatait. Az üdülési szezon előtt ezért hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi helyzet szélsőséges ugyan, de nem példa nélküli. A fürdés ellehetetlenülésével riogatás nem fedi a valóságot.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Dr. Elek Ádám, főosztályvezető

Álláspályázat - Jogi referens

2022. április 26., kedd 08:57

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

JOGI REFERENS

munkakör betöltésére

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet jogi referens munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

A munkakör a Jogi Osztály vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozik.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Végrehajtja a Jogi Osztály feladatköréhez kapcsolódó jogi feladatokat. Ennek keretében:

 • polgári jogi szerződések készítése, véleményezése
 • jogi tanácsadás, jogi szakvélemények, állásfoglalások készítése
 • részvétel jogszabályok előkészítésében
 • a Főigazgatóság jogi képviseletének biztosítása
 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti alaptevékenység jogi támogatása a szakterületek részére
 • jogi szakértelem biztosítása az európai uniós projektek előkészítési, megvalósítási, fenntartási időszakában felmerülő jogi vonatkozású feladatok ellátása során
 • kapcsolattartás, egyeztetések lebonyolítása a projektekben közreműködő, illetve a projektek által érintett szervezetekkel, személyekkel a jogi vonatkozású feladatok ellátása során

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség
 • jogász végzettség
 • magas szintű MS Office (Excel, Word,) ismeret
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • jó kommunikációs készség
 • csapatmunkára alkalmasság
 • magyar állampolgárság

Előnyt jelent:

 • vízügyi szakmai ismeretek
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz bérigénnyel, motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

 A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot 1 példányban személyesen vagy e-mail-en kell eljuttatni az „OVF jogi referens” jelige feltüntetésével az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Osztályára humanpolitika@ovf.hu e-mail címre.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető: Szakmai kérdésekben: Dr. Elek Ádám osztályvezető (elek.adam@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10080.

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

Utolsó módosítás: 2022. április 26., kedd 09:02, Regdánszki Tamara