Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Vízhasznosítási (öntözési) referens

2021. november 12., péntek 12:57

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály

Vízhasznosítási (öntözési) referens

munkakörének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 20.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet az intézmény Belvízvédelmi és Öntözési Főosztályán vízhasznosítási referens munkakör határozott időre szóló – előreláthatólag 2022. augusztus 11-ig - betöltésére.

Tevékenységét a Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály vezetőjének alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • A mezőgazdasági vízszolgáltató főművek üzemeltetéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez kapcsolódó feladatatok ellátása;
 • a felszíni vizek visszatartásával, azok mezőgazdasági célú használatával, illetve a mennyiségi viszonyokat befolyásoló vízhasználatokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a mezőgazdasági vízigények, vízhasználatok, és az öntözővíz szolgáltató rendszerek adatbázisainak kezelése, fejlesztésének koordinálása;
 • vízügyi ágazati projektek szakmai koordinálása;
 • részvétel hazai és Európai Uniós projektek megvalósításában;
 • közreműködés a minisztérium szakterületi döntéseit megalapozó koncepciók, tanulmányok és fejlesztési tervek előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében.

 

Pályázati feltételek:

 • építőmérnöki/vízügyi, mezőgazdasági-vízgazdálkodási felsőfokú végzettség,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,

Előnyt jelent:

 • vízügyi ágazatban szerzett gyakorlat,
 • magas fokú számítógépes ismeret és gyakorlat,
 • adatbázis kezelési ismeret és gyakorlat,
 • térinformatikai alkalmazások ismerete, gyakorlat,
 • közbeszerzési eljárásban szerzett tapasztalat,
 • idegen nyelvtudás,
 • vezetői engedély.

Pályázat tartalma:

 • motivációs levél,
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az „A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az irányadó.

A pályázatot 2021. december 19-én 16:00 óráig elektronikus úton az otott.annamaria@ovf.hu e-mail címre kell eljuttatni „OVF vízhasznosítási referens” jelige feltüntetésével.

Szakmai kérdésekben további felvilágosítás kérhető Csűrös Krisztiántól a Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály főosztályvezetőjétől a (1) 225 44 00 / 10-215-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 

Utolsó módosítás: 2021. november 12., péntek 13:00, Regdánszki Tamara