Lezárult projektek

Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése

2017.06.26. 13:40

-

KEHOP-1.3.0-15-2015-00005

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és – rekonstrukció

2022.06.29. 11:03

-

KEHOP-1.3.1-15-2015-00002

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.

2019.05.15. 11:13

-

KEHOP-1.3.0-15-2017-0001

Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem

2018.06.26. 09:43

-

KEHOP-1.3.0-15-2015-00008

A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra

2017.08.30. 12:39

-

KEHOP-1.1.0-15-2017-00011

Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon

2017.07.13. 15:10

-

KEHOP-1.4.0-15-2017-00020

Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója

2017.06.26. 15:07

-

KEHOP-1.3.0-15-2015-00002

 

 

Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata

2017.06.26. 12:19

-

KEHOP-.1.1.0-15-2016-00006

Az üzemirányítási és a monitoring hálózat fejlesztése

2017.06.21. 10:23

-

KEHOP-1.4.0-15-2016-00016

 

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Tiszán, az ÉMVÍZIG területén

2017.06.20. 15:02

-

KEHOP-1.4.0-15-2015-00010

Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése

2017.06.19. 13:32

-

KEHOP-1.4.0-15-2016-000018

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem

2017.06.16. 11:48

-

KEHOP-1.5.0-15-2015-00001

Záportározó építési program- Vas és Zala megye

2017.06.16. 11:40

-

KEHOP-1.5.0-15-2015-00003

Marótvölgyi öblözet rendezése

2017.06.15. 12:02

-

KEHOP-1.3.0-15-2015-00003

Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

2017.05.05. 11:04

-

KEHOP-1.3.0-15-2016-00011

Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén

2017.04.10. 15:55

-

KEHOP-1.3.0-15-2015-00004

 

 

Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén – Magyarszéki tározó építése

2017.02.09. 11:31

-

KEHOP-1.5.0-15-2016-00007

 

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán

2016.09.26. 08:02

-

KEHOP-1.4.0-15-2015-00007

 

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd feletti szakasza

2016.09.15. 13:51

-

KEHOP-1.4.0-15-2015-00006

 

Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója

2016.09.09. 08:53

-

KEHOP-1.3.0-15-2015-00001

.

VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán

2016.08.25. 15:11

-

KEHOP-1.4.0-15-2015-00003

 

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete

2016.08.19. 08:37

-

KEHOP-1.4.0-15-2015-00005

 

Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció (1)

2016.07.21. 12:00

-

KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002

 

Komplex Tisza-tó projekt II. ütem

2016.07.05. 10:22

-

KEHOP-1.3.1-15-2015-00001

.

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.

2016.06.16. 11:33

-

KEHOP-1.3.0-15-2017-00017

 

Gép és eszközbeszerzés a vízügyi igazgatóságok árvízvédelmi és fenntartási feladatainak ellátásához

2015.10.30. 10:41

-

A 2.1.1./B/15 konstrukció keretében megvalósítani tervezett fejlesztés célja, hogy a KEOP Vizeink jó kezelése prioritás céljaihoz illeszkedve, az árvízi, illetve a vizek kártételei elleni biztonság megőrzése érdekében támogassa a vizek kártételeinek elhárítását szolgáló művek és létesítmények rendeltetésszerű és biztonságos fenntartásához, a védekezési feladatok hatékony végrehajtásához szükséges gép- és eszközpark, műszerpark fejlesztését az ár-és belvízi védekezésre kötelezett vízügyi szerveknél.

A kedvezményezett az Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása

2015.06.30. 12:00

-

Az OVF és a VIZIG-ek egyrészt a vízgazdálkodás számottevő területén látnak el klasszikus közigazgatási funkciókat, amely magában foglalja többek között a víztest állapotának folyamatos monitorozását, a vízkészletek alakulásának nyomon követését. A különböző, jogszabályokban rögzített közigazgatási feladatok abban az esetben kerülhetnek magas színvonalon elvégzésre, amennyiben a vízügyi ágazatban dolgozók a munkavégzéshez szükséges adatokat könnyen, megbízhatóan elérik, azokat feldolgozhatják, illetve adott esetben módosíthatják.

Eljárások szerinti bontásban:

Ajánlati Felhívás + Ajánlati Dokumentáció + Formanyomtatvány

 

Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése

2015.05.26. 14:59

-

Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása

 

Ajánlati Felhívás + Ajánlati Dokumentáció + Formanyomtatvány

 

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

2015.05.26. 14:16

-

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP-7.11.0/14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása

 

Ajánlati dokumentáció + Ajánlati felhívás + Formanyomtatvány

 

Nagyműtárgyak rekonstrukciója

2015.05.19. 12:08

-

Nagyműtárgyak rekonstrukciója (KEOP- 7.11.0./14-2015-0002)” című projekt
keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása

Ajánlati Felhívás + Ajánlati Dokumentáció

 

Felső-Tisza árvízvédelmi védvonalak kiépítése MÁSZ szintre

2015.05.19. 11:29

-

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése,védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza (KEOP-7.11.0/14-2015-0001) című projekt keretébentervezési, projekt előkészítési feladatok végrehajtása

Ajánlati Felhívás + Ajánlati Dokumentáció

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemének átadása

2014.12.30. 10:46

-

Immár hivatalosan is elkészültnek tekinthető a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. üteme.

Az Európai Unió támogatásával több mint hatmilliárd forintért megvalósított fejlesztés sikeres próbaüzemét követően megteremtődtek a rugalmas vízkormányzás feltételei, így megkezdheti működését a világszerte egyedülálló, természetes vízjárás utánzására alkalmas vízvédelmi rendszer. 

 

Ivóvízminőség-javító program

2014.12.09. 15:01

-

Jelen projekt célja az egészséges ivóvíz megteremtését szolgáló program keretében megvalósuló beruházások központi koordinációja.

Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó

2014.12.01. 14:31

-

Az árvízszintek magasságának csökkentését szolgáló, töltésekkel körülhatárolt, szabályozható töltő és ürítő műtárgyakkal rendelkező tározó a Felső-Tisza vidékén. A tározó elsődlegesen az árhullámoknak a Mértékadó árvízszintek alatt való tartásához járul hozzá, másodlagosan a megépült infrastruktúrájával lehetőséget is teremt a természeti adottságokhoz jobban alkalmazkodó tájgazdálkodásra.

Tiszaroffi árapasztó tározó

2014.11.24. 14:34

-

Az árvízszintek magasságának csökkentését szolgáló, töltésekkel körülhatárolt, szabályozható töltő és ürítő műtárgyakkal rendelkező tározó a Közép-Tisza vidékén. A tározó elsődlegesen az árhullámoknak a Mértékadó árvízszintek alatt való tartásához járul hozzá, másodlagosan és további fejlesztéseket követően lehetőséget is teremt a természeti adottságokhoz jobban alkalmazkodó tájgazdálkodásra.

Hidrometeorológiai állomások automatizálása

2014.11.20. 14:23

-

Az Európai Unió Víz Politikájának 2000-ben elfogadott direktívája, a Víz Keretirányelv, melynek fő célkitűzése a vizek jó állapotának elérése és annak megőrzése. A jó állapot egyaránt vonatkozik a vizek mennyiségi és minőségi jellemzőire, illetve a kettő eredőjeként jelentkező ökológiai állapotra. A célkitűzést hazánk többek között Uniós támogatású projektek (Környezeti és Energia Operatív Programok - KEOP) segítségével éri el.

Vízkészlet- gazdálkodási projekt Duna-Tisza köze

2014.09.19. 11:08

-

Vízkészlet- gazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közti hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében

A Kvassay Jenő Terv

2014.09.19. 11:01

-A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata

Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer

2014.09.19. 10:52

-

Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer

TIOP- Víz-kincs-tár

2014.09.19. 10:40

-

TIOP- Víz-kincs-tár - Duna Múzeum, Esztergom

BEKKA projekt

2014.09.19. 10:15

-

A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése (BEKKA)

OVF PROJEKTIRODA szervezetfejlesztése 2014

2014.09.19. 09:39

-

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Projekt Irodájának szervezetfejlesztése

Árvízi kockázati térképezés

2014.09.18. 18:36

-

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése

Tisza hullámtér nagyvízi meder

2014.09.18. 17:44

-

Tisza hullámtér nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon

 

Letölthető dokumentumok:

 

- Ajánlati felhívás+Ajánlati dokumentáció

- Műszaki Leírás

- Szerződés

 

További letölthető projekt dokumentumok és tömörített csomagok

Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása

2014.09.18. 13:46

-

Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint 

Stratégiai felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási- és elhelyezésre

2014.05.05. 14:07

Stratégiai felülvizsgálat - szennyvíziszap hasznosítási- és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítése

Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés projekt

2014.04.03. 12:21

Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés projekt

Duna-Tisza közi Homokhátság EU tám. előkészítés

2014.01.13. 14:00

A Duna-Tisza közi Homokhátság térségében elhelyezkedő két mintaterületen a klímaváltozásból eredő hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó mintaprojekt” című, EU támogatásra számottartó projekt előkészítése

Szamos-Kraszna közi árvízszintcsökkentő tározó projekt

2014.01.10. 14:00

Szamos-Kraszna közi árvízszintcsökkentő tározó projekt

Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó projekt

2014.01.10. 14:00

Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó projekt

Előzetes árvízi kockázat-értékelés és a veszélytérképezés adatainak előállítása

2014.01.10. 14:00

Előzetes árvízi kockázat-értékelés és a veszélytérképezés

 

Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer üzemirányításának kidolgozása

2014.01.10. 14:00

Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer üzemirányításának kidolgozása

Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása műtárgyépítés és rekonstrukció projekt

2014.01.10. 14:00

Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása műtárgyépítés és rekonstrukció projekt

Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó projekt

2014.01.10. 14:00

Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó projekt

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT)

2014.01.10. 14:00

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT)

Duna Projekt

2013.11.20. 10:44