Csatolmányok

1vizi veszely- es kockazati terkepezes_EU jelentes.ppsx 1vizi veszely- es kockazati terkepezes_EU jelentes.ppsxB2zszolgaltatasi dijak elszamolasa_OE.pps B2zszolgaltatasi dijak elszamolasa_OE.ppsA2 - Tisza-to UzemSzabFelulv.pps A2 - Tisza-to UzemSzabFelulv.pps3jekoztatas a Balaton vizszintszabalyozasarol.pdf 3jekoztatas a Balaton vizszintszabalyozasarol.pdf3kozfoglalkoztatas lehetosegeinek vizsgalata az atvett forgalomkepes allami viziletesitmenyeken 2014.05.pdf 3kozfoglalkoztatas lehetosegeinek vizsgalata az atvett forgalomkepes allami viziletesitmenyeken 2014.05.pdf3SZ-VO ujraszervezese.pdf 3SZ-VO ujraszervezese.pdf3H_modell vizminosegi karelharitas.pdf 3H_modell vizminosegi karelharitas.pdf3tura 2000 jogszabaly modositas aktualis allasa.pdf 3tura 2000 jogszabaly modositas aktualis allasa.pdfB2_Engi_HVK_Kisvizfolyasok_arvizei.pdf B2_Engi_HVK_Kisvizfolyasok_arvizei.pdfB2TIVIZIG vagyonatadas es problemai Bekesi Istvan.pdf B2TIVIZIG vagyonatadas es problemai Bekesi Istvan.pdfB214-ben hatalyba lepo jogszabalyok alapjan a vizrendezesi szakterulet.pdf B214-ben hatalyba lepo jogszabalyok alapjan a vizrendezesi szakterulet.pdfB2gyonatvetel es problemai Horvath Angela.pdf B2gyonatvetel es problemai Horvath Angela.pdfB2_onkormanyzati felajanlasok_VK_2014.pdf B2_onkormanyzati felajanlasok_VK_2014.pdfB2szagos ertekezlet 2014_05_07.pdf B2szagos ertekezlet 2014_05_07.pdfA2M kezeles kijeloles szf.pdf A2M kezeles kijeloles szf.pdfA2SZ orszagos felulvizsgalat - elozetes.pdf A2SZ orszagos felulvizsgalat - elozetes.pdfA2lyo- es togazdalkodasi mcs Rab Ferenc.pdf A2lyo- es togazdalkodasi mcs Rab Ferenc.pdfA2zm_karelhanyageszkoz.pdf A2zm_karelhanyageszkoz.pdfA2latoni telepulesek vizkar tervei Burian Alajos DDVIZIG.pdf A2latoni telepulesek vizkar tervei Burian Alajos DDVIZIG.pdfA2vizvedelmi munkacsoport tevekenysege.pdf A2vizvedelmi munkacsoport tevekenysege.pdfA2iltarteri telepulesek vizkarelharitasi tervei.pdf A2iltarteri telepulesek vizkarelharitasi tervei.pdfA2S_Redly.pdf A2S_Redly.pdf1ntozesi igenyek meghatarozasanak allasa.pdf 1ntozesi igenyek meghatarozasanak allasa.pdf1lami tulajdonu forgalomkepes allami viziletesitmenyek atadas-atvetele.pdf 1lami tulajdonu forgalomkepes allami viziletesitmenyek atadas-atvetele.pdf1vizi Koncepcio tervezes SWOT analizis eredmenyei.pdf 1vizi Koncepcio tervezes SWOT analizis eredmenyei.pdf1szamolo Tarsulati szerzodesek, elszamolasok_2012-2013.pdf 1szamolo Tarsulati szerzodesek, elszamolasok_2012-2013.pdf1 AKK projekt konstrukcio eddigi eredmenyei.pdf 1 AKK projekt konstrukcio eddigi eredmenyei.pdf1lvizi veszelyeztetettseg terkepetes eredmenyei_Bozan_.pdf 1lvizi veszelyeztetettseg terkepetes eredmenyei_Bozan_.pdf1dekezesi eroforrasok biztositasa.pdf 1dekezesi eroforrasok biztositasa.pdf1zkarelharitassal kapcsolatos jogszabalyok modositasa_Barabas Akos.pdf 1zkarelharitassal kapcsolatos jogszabalyok modositasa_Barabas Akos.pdfOrszagos-konf-program20140404 Orszagos-konf-program20140404

Sajtószoba

Nincsenek események
Korábbi események
Tartalomfelelős:

Országos Vízkárelhárítási konferencia

2014. július 07., hétfő 10:32
Az Árvízvédelmi és folyógazdálkodási szekció összefoglaló előadása:

Göncz Benedek, OVF Főosztályvezető, az alábbi főbb pontokat emelte ki a szekció munkájának összefoglalásában:

 1. Árvízi Kockázati Térképezési projekt (ÁKK)
 • II. ütemében a veszély-, és kockázati mintatérképek elkészültek Vízügyi Igazgatóságonként egy mintaterületre, a III. ütemben szereplő kockázatkezelési tervezést elősegítő adatok felmérésre és elhelyezésre kerültek a Központi Adattárba (ÁKIR)
 • 2007/60/EK EU irányelvben foglaltaknak megfelelően 2013. március 22. határidőre feltöltésre kerültek a veszély-, és kockázati térképek az EU honlapra
 • a jelenleg ajánlatadási fázisban tartó ÁKK III. ütemében a kockázatkezelési terveket az EU által kötelezően előírt határidőre, 2015. december 22-ig kell elkészíteni
 • a Konferencián a kollégák által jelzett veszély-, és kockázati térképek előállítását segítő ÁKIR programmal kapcsolatos felhasználói problémák kiküszöbölésére az OVF egy megbeszélést fog szervezni előreláthatóan még májusban
 1. Az árvízi koncepció tervezés SWOT analízise és annak eredménye elkészült, amely a Vízügyi Igazgatóságoknak kiküldésre került.
 2. Az 1979/2013. (XII. 23.) Korm. határozat alapján elkészültek
 • a nyílt ártéri települések vízkárelhárítási tervei
 • az árvízvédelmi töltések átfogó talajmechanikai vizsgálatai
 1. A 2014 márciusában a Balaton déli partján fekvő településeken helyi vízkárelhárítási feladatokat kellett ellátni. A települések vízkárelhárítási terveinek kiegészítése megtörtént.
 2. Az Árvízvédelmi Munkacsoport és a Folyó- és tógazdálkodási munkacsoport tevékenysége
 3. A Nagyvízi mederkezeléssel kapcsolatos kérdések, kezelési tervek készítése
 • feladatok és határidők
 • tervek elkészítésének folyamata, főbb problémái
 • Stratégiai munkacsoport
 1. A Balaton vízszintszabályozása
 • aktuális kérdései
 • a vízkészlet időbeni változása
 • hosszú- és rövidtávú vízállás előrejelzés módszertana
 • 2014. évi vízállás adatsorokat és a nyári időszakra prognosztizálható vízállások

Hozzászólások/Javaslatok

Öt VIZIG közösen elkészített és Engi Zsuzsanna, NYUDUVIZIG osztályvezető tolmácsolásában előadott ’Helyi vízkárelhárítás - Kisvízfolyásaink árvizei’ előadás alapján, a NYUDUVIZIG javasolja összehívni a Vízrendezési munkacsoportot az alábbi feladatokra:

 • fogalmak pontosítása pl. helyi vízkárelhárítás fogalmának kibővítése,
 • javaslattétel az érintett jogszabályokra, amelyeknél a pontosítást el kell végezni,
 • a kisvízfolyásokon levonuló árvizekre készültségi fokozatok meghatározása,
 • kisvízfolyásokon lévő árvízcsúcs-csökkentő tározók üzemeltetési szabályzatában a védekezési fejezetek egységesítése, fokozatok elrendeléséhez helyi vízkárelhárítás alatt,
 • korm. rendelet tervezet előkészítése, véleményeztetése, kiadatásának elindítása,
 • VIR rendszer: a helyi vízkárelhárítási modul kibővítése típusokra bontással, fokozatok elrendelésével, napi jelentések átalakításával.
Lovas Attila, KÖTIVITIG Igazgató, a mezőgazdasági vízszolgáltatás átszervezéséhez, a térítésmentes vízszolgáltatás bevezetéséhez 2014. évre a következő Intézkedési Terv javaslatokat terjesztette fel:

Az állami tulajdonú csatornák átadás-átvétele, üzembe adása tekintetében átmeneti 2014. évet arra kell felhasználni, hogy jogi, szervezeti, finanszírozási változások tekintetében a 2015. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási idényt már szervezetten és egységes eljárás rend keretében lehessen megkezdeni. Ehhez első lépésként a szükséges jogszabályi változtatásokat (115/2014 Korm. rend., 2/1997 KHVM rend., 232/1996 Korm. rend.), a jogharmonizáció, az egységes értelmezés érdekében a lehető leggyorsabban el kell készíteni, amelynek előkészítésére jó alkalmat ad a jogászok részére megszervezésre kerülő országos konferencia.

 • A mezőgazdasági vízszolgáltatás, üzemelés feladatainak felelős ellátásához döntés szükséges:

  annak érdekében, hogy a tevékenységet a VIZIG-ek részben vagy teljesen átvegyék, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek felmérése, biztosítása szükséges és/vagy

 • arról, hogy mely fürtök, öntöző rendszerek üzemeltetése során milyen tevékenységi köröket lehet külső üzemeltető/vízszolgáltató szervezeteknek kiadni, illetve ezekkel a szervezetekkel szemben központilag, egységesen milyen kritériumok, megfelelőség írható elő. Az üzemeltető/vízszolgáltató szervezet kiválasztáshoz pályázati kiírások szükségesek, és/vagy
 • arról, hogy a meglévő üzemeltetői/vízszolgáltatói kör - megfelelőség esetén - továbbra is alkalmazható legyen a meglévő üzemeltetői szerződések módosításával, meghosszabbításával, pályáztatás nélkül,
 • arról, hogy kikerüljön a mezőgazdasági vízszolgáltatás a szabadáras tevékenységek köréből és ismét központilag meghatározott, kötött áras legyen.

Törekedni kell arra, hogy az átláthatóság, hatékonyság érdekében az üzemeltetői/vízszolgáltatói lánc, annak racionalizálásával a lehető legrövidebb legyen.  

A NYUDUVIZIG munkatársa, a plenáris ülésen elhangzottakhoz az alábbi megjegyzéseket fűzte:
 • A felmért keresztszelvények pontossági kérdései illetve egymáshoz viszonyított homogenitásának hiányossága kapcsán megjegyezte, hogy a vízügyi igazgatóságok nagy számú GNSS műholdas helymeghatározó műszerrel rendelkeznek, de a mért adatok ellenőrzése, felhasználása nem kontrollált, nincs összhangba hozva a korábban mért adatokkal. A néhány évvel ezelőtt készült tervezet, az ún. Ágazati Felmérési Irányelv, tartalmazta a fenti kérdéssel kapcsolatos ajánlásokat. A NYUDUVIZIG javasolja az irányelvet felülvizsgálni és kiadatni.

A konferencia előadásaiban többször említésre került az ÁKK II. keretében létrehozott adatok köre. Ennek elérhetőségeit, felhasználási előírásait az Igazgatóságoknak meg kellene küldeni!

Andó Mihály, ATIVIZIG, az alábbi hozzászólást tette:
 • A társulati kezelésben művek kapcsán elhangzott előadáshoz kapcsolódóan megerősítette azt a munka és költségigényes tevékenységet, mely azon területek felmérésére és megosztására irányul, ahol jelenleg a csatornák nincsenek földhivatalilag önálló helyrajzi számon nyilvántartva.
 • Jelezte, hogy a társulati kezelésű csatornákon, legtöbbször a csatorna helyrajzi számán lévő szivattyútelepek esetében a felépítményi létesítmény, még inkább  a gépészeti berendezések a társulat vagyonát képezik.
 • Javasolta, hogy az Önkormányzati csatorna felajánlások kapcsán a központilag kiadott „átvételi követelmény rendszer” közös értelmezéssel és egységes hozzáállással történjen. Problémaként a hiteles földhivatali tulajdoni lap másolatok kapcsán a TAKARNET-ről lekért adatok „hitelességének” problémáját vetette fel; erre a választ megkaptuk, - de úgy gondolja további kérdések is vannak.
 • Javasolta azon öntözési engedélyek hatósági felülvizsgálatát, amelyek határozatlan idővel, vagy visszavonásig kerültek kiadásra, és amelyek régóta kikerültek a Hatóság látóköréből (nem szerepelnek a Hatóság által leadott engedély nyilvántartásban, sem az OSAP-ban).

A konferencián elhangzottak alapján Intézkedési terv készült, amelyet a 3. számú melléklet tartalmazza.

1   2   3. oldal  
Utolsó módosítás: 2014. július 07., hétfő 18:44, Pászthory Róbert