Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Tevékenység tájékoztató

Az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (a továbbiakban: "OVF") először a 1953-ban hozta létre a Minisztertanács (a Kormány akkori megfelelője) az 1060/1953. (IX. 30.) MT határozattal. A létrehozás óta a főigazgatóság többször is nevet váltott, illetve más szervekkel is összevonásra, illetve elválasztásra került, majd 2014-ben a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a jelenlegi működési kereteivel megegyezően hozta újra létre.

Az OVF feladata elsődlegesen a vízügyi igazgatóságok középirányítói feladatainak ellátása, amely során mind a vizek kártételei elleni feladatok ellátásában, mind pedig a vizekkel és vizilétesítményekkel kapcsolatos vízgazdálkodási, vagyongazdálkodási és igazgatási feladatokat. Bár más vízzel foglalkozó állami és önkormányzati szervezetek is léteznek, azok tevékenysége nem esik egybe az OVF hatáskörével, így a vezetékes ivóvízzel kapcsolatos ügyekben a víziközmű-szolgáltatók, a vizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben a vízügyi hatóságként működő katasztrófavédelmi igazgatóságok rendelkeznek hatáskörrel. 

Az OVF a belügyminiszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv, vezetője a főigazgató, illetékessége a hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában az egész országra kiterjed.