Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Kétoldalú nemzetközi vízügyi együttműködések

térkép 1

Kétoldalú nemzetközi vízügyi együttműködések

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) négyféle módon vesz részt aktívan a kétoldalú nemzetközi vízügyi együttműködésekben. A felettes szerve, azaz a Belügyminisztérium révén, a Belügyminisztériumot tájékoztatva a Külgazdasági és Külügyminisztérium felkérése alapjánközvetlen megkeresések, valamint saját kezdeményezés útján.

Részvétel a minisztériumi szintű kétoldalú együttműködésekben

Ezekben a Belügyminisztérium kérésének megfelelően, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei és vezetői is részt vesznek. A vízügyi szakemberek a különböző, a Főigazgatóságot is érintő, illetve annak illetőségébe tartozó szakmai témákról adnak tájékoztatást, osztják meg tapasztalataikat, tudásukat, vagy épp egy-egy kritikus szakmai kérdésben nyújtanak segítséget. Részt vesznek a közös vagy egyéni munkaprogramok kidolgozásában és végrehajtásában, szakmai anyagokat véleményeznek és külföldi, vízügyi szakterületről érkező delegációk fogadásában vállalnak szerepet.

A Belügyminisztérium 39 aláírt együttműködési megállapodásai I. – Európa, Észak-Afrika és Ázsia egyes országaival (kék nyíllal jelölve) valamint a határvízi együttműködések a szomszédős országokkal (piros nyíllal jelölve) 

A Belügyminisztérium 39 aláírt együttműködési megállapodásai II. – Közép-, és Dél-Afrika, Ázsia egyes országaival, Brazíliával és Kubával, Mexikóval, a Zöld-foki szigetekkel (Zöld-foki Köztársasággal) és Palesztinával

Forrás: Google maps

Algéria

Budapest, 2019.[1]

Angola

Budapest, 2019.

Azerbajdzsán

Baku, 2022.

Brazília

Budapest, 2019.

Ciprus

Budapest, 2019.

Csehország

Prága, 2001.

Franciaország

Honfleur, 2005.

Ghána

Brüsszel, 2019.

India

Budapest, 2016., Módosítás: 2018.

Izrael

Ózd, 2002.

Kambodzsa

Phnom Penh, 2020.

Kazahsztán

Nur-Szultan, 2019.

Kína

Budapest, 2003. Megújítás: 2012, 2016.

Kirgizisztán

Budapest, 2020.

Kuba

Budapest, 2014.

Laosz

Budapest, 2016.

Lengyelország

Varsó, 2017.

Macedónia

Skopje, 2013.

Mexikó

Budapest, 2016.

Mongólia

Budapest, 1995.

Nigéria

Budapest, 2016.

Palesztina

Budapest, 2018.

Spanyolország

Madrid, 2001.

Szaúd-Arábia

Rijad, 2020.

Tádzsikisztán

Dushanbe, 2018.

Thaiföld

Budapest, 2019.

Törökország

Ankara, 2013.

Üzbég Köztársaság

Asztana, 2018.

Vietnám

Budapest, 2013.

Zöld Foki Szigetek

Budapest, 2019.

Az együttműködési megállapodás, azaz az Együttműködési Szándéknyilatkozat aláírásának helyszíne, dátuma (éve).

Részvétel a miniszteri együttműködésekben – események az utóbbi évekből

  • Magyar-egyiptomi vízügyi együttműködés:

 2021. május 26-án a Magyar-Egyiptomi Közös Szakértőcsoportja megbeszélést tartott online módon Itt mutatták be a két ország főbb vízügyi kérdéseit, valamint szakmai eszmecsere zajlott.

Az együttműködés következő állomásaként 2022. február 14-18. között magyar vízügyi delegáció látogatást tett Egyiptomban. A delegáció tagjai voltak a Belügyminisztérium, az OVF és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Főbb témák: az integrált vízkészlet-gazdálkodás és az öntözés terén az együttműködés irányának, munkatervének meghatározása a két ország közötti kapcsolatban, és a nílusi hajózás fejlesztése során adódó együttműködési lehetőségek feltérképezése.

  • Magyar- Sierra Leone-i vízügyi együttműködés:

A Planet 2021 rendezvényen való részvétel kapcsán Philip Karimu Lansama miniszter (Vízkészletek Minisztériuma) vezetésével Sierra Leone-i vízügyi delegáció tett látogatást az Országos Vízügyi Főigazgatóságon2021. december 2-án. Az országgal jelenleg nincsen együttműködési megállapodása Magyarországnak, azonban az itteni szakemberek készségesen mutatták be az OVF tevékenységét, valamint ismertették a fontosabb hazai vízgazdálkodási kérdéséket, melyeket a delegáció nagy érdeklődéssel fogadott.

 

  • Magyar-pakisztáni vízügyi együttműködés:

pakisztáni együttműködési megállapodásban meghatározott munkaterv szerinti 2021. évre, Pakisztánba tervezett szakértői csoport ülése a koronavírus helyzet miatt 2022. első negyedévére tevődött át. A személyes részvételű megbeszélés helyett 2021. június 9-én, tartottak online megbeszélést melyről a következő cikkben olvashatnak bővebben:

https://www.ovf.hu/hu/korabbi-hirek-2/magyar-pakisztani-vizugyi-egyuttmukodes-online-egyeztetes

 

Folyatásként a pakisztáni vízügyi szakemberekkel 2022. május 15-18. között találkoztak a magyar vízügyi szakemberek Pakisztánban, ahol szakértői egyeztetésre került sor a feladatok, célok meghatározása, valamint a pakisztáni és magyar vízgazdálkodási jó gyakorlatok áttekintése érdekében.

Ezt követően a pakisztáni vízügyi szakemberek látogattak Magyarországra 2022. június 10-én. A szakembereket fogadta az OVF műszaki főigazgató-helyettese és részükre szakmai előadásokat tartott a Nemzetközi Osztály korábbi vezetőjével egyetemben.

  • Magyar-palesztin vízügyi együttműködés:

2021. június 26-án szintén online formában került sor a Magyar-Palesztin Közös Szakértőcsoport megbeszélésére, ahol a magyar Fél bemutatta az Együttműködési Megállapodás tervezetét. A Planet 2021 rendezvény margóján a palesztin delegáció, Mazen Ghunaim miniszter (Palesztin Vízügyi Hatóság) vezetésével ellátogatott az OVF-be. Itt, a számukra kiemelten fontos kérdések hazai kezelését mutatták be a magyar vízügyes szakemberek, majd 2021. december 3-án került aláírásra az Együttműködési Szándéknyilatkozat(MoU).

Az újonnan aláírt megállapodás keretében a Magyar-Palesztin Közös Szakértőcsoport második megbeszélését Palesztinában, 2022. május 9-13. között tartották a palesztin vízügyi szakemberek és az OVF, és a KÖTIVIZIG (Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság) szakértőjének részvételével. A találkozó lényegében az integrált vízkészlet-gazdálkodás, az öntözés, valamint a vízhiány kezelése terén a két ország közötti kapcsolatban az együttműködés irányának, munkatervének a meghatározásáról szólt.

  • Magyar-indiai vízügyi együttműködés:

A magyar-indiai vízügyi együttműködési megállapodást 2016. október 16-án írták alá a Felek (Magyarország Belügyminisztériuma és az Indiai Köztársaság Vízkészletért, Folyami Fejlesztésért és a Gangesz megújulásáért felelős Minisztériuma), Budapesten. Ennek keretében, Közös Vízügyi Szakértői Munkacsoportot hoztak létre. A COVID-19-es világjárvány miatt azonban csak 2020. november 20-án tudták megtartani a virtuális térben az első megbeszélést, video-konferencia segítségével, a MCS tagok és a Nagykövetség részvételével.

A magyar vízügyi delegáció Indiában

balról-jobbra: Lábdy Jenő, műszaki főigazgató-helyettes (OVF), Kovács Péter, főosztályvezető (BM), Gaul Réka, osztályvezető (BM), Pesel Márton, osztályvezető (OVF), Rácz Miklós, igazgató (Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság - ÉMVIZIG)

Az első személyes részvételű találkozóra pedig 2023. április 24-27. között, Indiában került sor. Itt a partnerek bemutatták a vízgazdálkodás területén elért eredményeiket, amelyek mentén javaslatokat tettek a közös munkára. Érdekességképp kiemelhető, hogy az indiai Fél bemutatta az egyik legújabb vízügyi fejlesztésüket, az India Clean Ganga programot, melyhez kapcsolódva a magyar vízügyi delegációt elkalauzolta Vananasiba, valamint a program részét képező dinapuri nagykapacitású, automatizált városi szennyvíztisztító telephez, valamint a Gangesz folyóhoz, melynek tisztításában jelentős előrelépéseket tettek.

A találkozó keretében meghatározták a 2023-25-ös közös munkatervet is, valamint a magyar Fél meghívta az indiai Felet 2024-re, Budapestre.

 

  • Magyar-üzbég vízügyi együttműködés:

A magyar-üzbég vízügyi együttműködés szintén az együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával kezdődött, melyre 2018. októberében került sor, Asztanában.

A relációban idén áprilisban 14-17-e között tartották az első Szakértői Munkacsoporti Megbeszélést Üzbegisztánban, mely során a hangsúly az öntözésfejlesztésre és a felszín alatti tározás tervezésére került. A szakemberek ebben is látják a magyar Fél aktív részvételét a jövőre vonatkozóan, amely az együttműködés jövőbeli új alapja is lehet. A megbeszélésen részt vettek magyar részről a BM, az OVF és a KÖTIVIZIG (Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság) szakemberei.

 

Magyar-mongol vízügyi együttműködés

     Előzmények:

A magyar-mongol vízügyi kapcsolat a legrégebbi. Az 1957-1990 közötti időszakban a magyar vízügyi szolgálat magyar kormányhitelek, ill. segélyek alapján együttműködött a mongol vízügyi szervekkel. Az együttműködés a kútfúró, illetve a geofizikai expedíció tevékenységével kezdődött.

1971-től azonban új korszak kezdődött a magyar-mongol vízügyi együttműködésben. Ekkor dolgozták ki a magyar vízügyi szakértők Mongólia Országos Vízgazdálkodási Kerettervét és több vízgyűjtő regionális tervét. Ezek a kerettervek alapul szolgáltak a mongol vízgazdálkodás távlati fejlesztési célkitűzéseinek megalapozásához.

Annak ellenére, hogy a vízügyi együttműködés a rendszerváltás után megszakadt, a mongol Nagy Népi Hurál, azaz a mongol kormány 2005-ben „A 20. évszázad legjobb tudományos dokumentuma” és az Évszázad Projektje címmel tüntette ki a Mongol Vízgazdálkodási Kerettervet. A magyar közreműködéssel készült országos és regionális vízgazdálkodási keretterveket tartalmazó dokumentumok elkészítéséért a Mongol Fél 2008. október 15-én az OVF épületében tartott ünnepi rendezvényen adta át a kerettervi munkákban résztvevő magyar szakértőknek címzett emléklapokat.

További előrelépést jelentett a magyar-mongol vízügyi együttműködésben, hogy - az 1957-1987 közötti sikereses időszakot folytatni kívánva - a mongol Vízügyi Hivatal és az OVF jogelődje, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) 2008. május 15-én együttműködési megállapodást kötött.

A megállapodás keretében 2008. decemberben az OVF jogelődje közreműködött a mongol miniszteri küldöttség programjának előkészítésében, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium által nyújtott NEFE (Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés) támogatás révén mongol vízügyi szakértőket fogadott.

2009-ben magyar vízügyi szakemberek utaztak ki Mongóliába, Ulanbaatorba a Herlen folyó vízgyűjtője fejlesztési terve kidolgozásának lehetőségét felmérni, majd

2010 júniusában a mongol Vízügyi Hivatal a kelet-mongóliai helyszínek bejárására a Herlen, a Halhin gol, az Uldz és az Onon vízgyűjtőjén szervezett tanulmányutat. A mongol Fél javasolta, hogy projektjavaslat kerüljön összeállításra „Kelet Mongólia Integrált Vízgazdálkodási Modellje" címmel.

A projektjavaslat nem lett végül kidolgozva, azonban a több évtizedes együttműködés egy új fejezet nyitásával folytatódik. Az ágazati fejlesztések egyik legígéretesebb eredményét, az Európában egyedülálló aszálymonitoring-rendszert, egy működő modellel mutat be az OVF irányítása alatt álló VIZITERV Export Kft. a szélsőséges vízháztartási problémákkal küzdő országban. Erre pályázat útján egy komplett monitoringállomás telepítésére nyert forrást a Kft. Ez a lehetőség más vízgazdálkodási fejlesztések előmozdításában is szerepet játszhat a jövőben.

A projekt részleteinek és a magyar-mongol vízügyi együttműködés megújításának, további lépéseinek megbeszélésére az OVF főigazgatója, a VIZITERV Export Kft. és a VIZITERV Environ Kft. vezetője látogatást tett Mongóliában 2022. május 23-27. között. A látogatás során a Felek többek között megállapodtak, hogy közösen keresik a támogatási lehetőségeket a Mongóliába adaptált magyar aszálymonitoring rendszer állomástelepítésének folyatásához, kibővítéséhez a mongol aszály előrejelzés megvalósítása érdekében.