Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Tisztított szennyvíz (TISZ) újrahasznosítás

Az éghajlatváltozás, a kiszámíthatatlan időjárási viszonyok, a gyakoribbá váló aszályos időszakok megkövetelik, hogy csökkenő vízkészleteink hatékony felhasználása környezetkímélő módon történjen. Ehhez hozzájárulhat a tisztított szennyvíz, mint potenciális vízkészlet felhasználása is, mely elsősorban olyan területeken nyerhet létjogosultságot, ahol nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű felszíni vagy felszín alatti vízkészlet. A világban számos területen már most is történik különböző felhasználási módok szerinti (pl. mezőgazdasági területek, parkok, járdák, utak, golf pályák, privát telkek öntözése, tápanyag utánpótlása, vizes élőhelyek, vadasparkok, erdészetek vízutánpótlása, ivóvíz bázis dúsítás, ipari felhasználás öblítővízként, hűtővízként, stb.) tisztított szennyvíz hasznosítás.

2020. május 25-én megjelent a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2020/741 Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelete (a továbbiakban: (EU) Rendelet), amely kizárólag a mezőgazdasági öntözési célú újrafelhasználásra vonatkozik.

Az (EU) Rendelet célja, hogy elősegítse a tisztított szennyvíz mezőgazdasági célú felhasználását egységes vízminőségi minimumkövetelmények felállításával. Biztosítani a biztonságos mezőgazdasági felhasználást, figyelemmel a környezet, az emberi és állati egészség védelmére (pl. Kockázatkezelési Terv). Alkalmazása továbbá súlyos aszályos időszak hatásainak enyhítését szolgálhatja költség-haszon elemzés kellő figyelembevételével.

Az (EU) Rendelet értelmében (a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvvel összhangban) 2023. június 26-tól a mezőgazdaságban csak olyan visszanyert víz használható fel, amelyet gyűjtőrendszerrel gyűjtöttek és települési szennyvíztisztító telepen tisztítottak, valamint megfelel az (EU) Rendeletben foglaltaknak (minőségi követelmények az I. mellékletében).

Az (EU) Rendelet tagállami hatáskörbe utalja az illetékes hatóságok kijelölését, a felelősségi körök meghatározását. Magyarország részéről kizárólag az (EU) Rendelet I. melléklet 1. táblázat „D” minőségi osztályba tartozó „Ipari növények, energiaültetvények, vetőmagkultúrák” elnevezésű terménykategória öntözése támogatott, azon belül is a nem élelmezési vagy nem takarmányozási célú ipari növényeké.

A visszanyert víz előállítása bejelentés köteles tevékenység. Másodlagos tevékenységként a szennyvíztisztító telep vízjogi engedély szerinti üzemeltetője, a víziközmű szolgáltató jelenti be a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, amely bejelentésre a hatóság igazolást ad ki.

Az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság a bejelentés tényéről és tartalmáról a talajvédelmi hatóságot és a népegészségügyi hatóságot a bejelentés kézhezvételét követő három munkanapon belül tájékoztatja.

A szükséges bejelentés megtételére javasolt az Ügyfélkapun indított e-papír ügyintézés.

A bejelentéshez mellékelt dokumentációnak tartalmaznia kell a kockázatkezelési tervet is, amelynek melléklete a visszanyert víz mezőgazdasági felhasználását megalapozó talajvédelmi terv.

A kockázatkezelési tervet a vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetője készíti el, a végfelhasználó bevonásával. A végfelhasználó és a vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetője írásbeli szerződésben (része a Kockázatkezelési tervnek) állapodnak meg az együttműködés feltételeiről, felelősségi körökről.

Az (EU) Rendelet végrehajtására a 7/2023. (I.12.) Kormányrendelettel módosításra kerültek/kerülnek az érintett alábbi jogszabályok is:

  • 50/2001. (IV.30.) Korm. rendelet - a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának szabályairól;
  • 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet - a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról.

Az (EU) Rendelet és a hazai jogi szabályozás együttes alkalmazásához jogalkalmazási segédlet készült, mely a csatolmányokban megtalálható. Továbbá elkészítettük  EOV koordináta helyesen az országban működő települési szennyvíztisztító telepek átnézetes térképi megjelenítését pdf formátumban, mely szintén a csatolmányok között található.

Az (EU) Rendelet 10. és 11. cikkében meghatározottakról (pl. adatok, engedélyek, ellenőrzés) a nyilvánosság tájékoztatása az OVF honlapján keresztül az érintett illetékes hatóságoktól rendelkezésre bocsátott adatok/dokumentumok alapján történik, először 2023. június 26-i határidővel (EU Rendeletnek megfelelve).

Magyarországon az (EU) Rendelet I. melléklet 1. táblázat „D” minőségi osztályba tartozóIpari növények, energiaültetvények, vetőmagkultúrák” elnevezésű terménykategóriába tartozó energiaültetvények öntözése - két települési szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének felhasználásával történik.

Az érintett szennyvíztisztító telepek: Nyársapát és Dunavarsány

Az (EU Rendelet) 10. cikk – A nyilvánosság tájékoztatása –, valamint a 11. cikk – A végrehajtás nyomon követésével kapcsolatos információk – a csatolmányokban találhatók.