Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Vízminőség-védelem

EU VKI veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység

 • A VKI előírásainak megfelelően végzett veszélyesanyag-vizsgálatok megszervezésében történő részvétel.
 • Az adatbázis összeállítása, aktualizálása.
 • Különféle lekérdezések készítése az adatszolgáltatási igények függvényében.
 • Speciális elemzések elvégzése, például a nem megfelelő mérések kiválogatása, a túllépések különféle határértékek szerinti vizsgálata.

Vízminőségi monitoringhoz kötődő tevékenység

 • A vízminőségi monitoring rendszer országos koordinációja, monitoring programok összeállítása és a hazai, illetve Európai Uniós szabályozásoknak megfelelő fejlesztése
 • Részvétel a monitoring-állomások egységes nyilvántartásában, kódolásában, a térképi állományok készítésében.
 • A monitoring hálózat karbantartására és fejlesztésére irányuló projektek szakmai koordinációja
 • A hazai és nemzetközi vízminőségi monitoring adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
 • A Forrás LIMS alapú laboratóriumi nyilvántartási rendszerek fejlesztésének és egyesítésének koordinálása, egységes vízminőségi adatbázis (VMA) létrejöttének segítése, a laboratóriumi és információs rendszerek összekötése.

Részvétel a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezést segítő projektekben

 • A projektek műszaki tartalmának előkészítése, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos elemzések elvégzése, a biológiai monitoring módszerek továbbfejleszésének koordinálása.
 • Részvétel az állapotértékelést támogató paraméterek adatrendszerének kialakításában és értékelésében.

Vízvizsgálati szabványosítással kapcsolatos tevékenység

 • Az MSZT 714. számú Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottsága elnöki feladatkörének ellátása (Vizek fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata).
 • Magyarország képviselete a CEN TC 230 és az ISO TC 147 nemzetközi ülésein.

WG Chem

 • Részvétel az EU VKI veszélyes anyagok vizsgálatával foglalkozó uniós munkacsoport (CWG Chem) munkájában, a követelmények közvetítése a hazai mérőhálózat felé.

Mintavevő Munkacsoportok

A vízminőségi monitoring-tevékenység gyakorlati megvalósításában kiemelkedő szerep jut az egyes Igazgatóságokon működő Mintavevő Munkacsoportoknak. A 2015-ben, minden laboratóriummal nem rendelkező Vízügyi Igazgatóságnál létrehozott akkreditált mintavevő munkacsoportok a Kormányhivatalok által működtetett laboratóriumok munkáját is kiegészítve és segítve működnek, illetve részt vesznek a havária-események körüli vízminőségi kárelhárítási tevékenységben is. Az egységek akkreditáltan működnek, akkreditációjuk felszíni víz- és szennyvíz mintavételre, és ezek fizikai és általános kémiai paramétereinek helyszíni mérésére terjed ki. A feladat ellátásához mind a szakmai irányítók, mind a minőségügyi vezetők rendelkeznek „belső auditor és minőségirányítási vezető” képesítéssel.

A Munkacsoport működését a minőségirányítási kézikönyv, számos minőségirányítási eljárás és munkautasítás szabályozza, illetve jó néhány formanyomtatvány segíti. Azon Igazgatóságoknál, akik nem rendelkeznek saját laboratóriummal, a minták vizsgálatát együttműködési megállapodás alapján általában a Vármegyei Kormányhivatalok laboratóriumai, vagy piaci szereplők végzik.

A Mintavevő Munkacsoportok működése nagymértékben hozzájárul az igazgatóságok szakmai munkájához, az üzemeltetés és feladatellátás szempontjából hasznos mintavételekkel, helyszíni mérésekkel, szakmai segítséget nyújtva pl. a vízminőségi kárelhárítási tevékenységnél. Az akkreditálás biztosításához a mérőcsoportok éves szinten egy munkatábor keretein belül számot adnak mintavételi jártasságukról, tevékenységükről szennyvízből, felszíni áramló- és állóvízből történő mintavételekkel, helyszíni vizsgálatokkal és összemérésekkel, valamint mintatartósítással, illetve minták kiértékelésével.  

Mintavétel

Iszapmintavétel

Összemérés