Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Bemutatkozás

A Kárpát-medence ölelésében fekvő Magyarországon a különleges földrajzi és vízi adottságok miatt komoly hagyománya van a vizek iránti törődésnek: a vízgazdálkodásnak, a vízügyi igazgatásnak és a vízjognak.

Ezeket a tevékenységeket az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) fogja össze és irányítja.

Az OVF a Belügyminisztérium alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervezet. Székhelye Budapest, de hatásköre az ország egész területére kiterjed: irányítása alatt 12 területi Vízügyi Igazgatóság működik.

Az igazgatóságokat nem közigazgatási alapon szervezték, hanem a folyók vízgyűjtőterületeinek megfelelően, így jött létre az Észak-dunántúli, a Közép-Duna-völgyi, az Alsó-Duna-völgyi, a Közép-dunántúli, a Dél-dunántúli, a Nyugat-dunántúli, a Felső-Tisza-vidéki, az Észak-magyarországi, a Tiszántúli, a Közép-Tisza-vidéki, az Alsó-Tisza-vidéki és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A vízügy csapatát – így a Főigazgatóságét is - a különböző vízügyes szakmák képviselői és az őket segítő szakemberek alkotják: a mérnöktől és hidrológustól kezdve a közgazdászon át az informatikusig számos szakterület dolgozik együtt a vizeinkért.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főbb feladatai:

 • Irányítja az árvízvédelem, a síkvidéki, a hegy- és dombvidéki, a mezőgazdasági vízszolgáltatás, a belterületi vízrendezés, valamint az árvíz- és belvízvédekezés és a helyi vízkárelhárítás szakmai feladatait,
 • Vészhelyzetben összehívja a „vízügyi válságstábot”, az úgynevezett Országos Műszaki Irányító Törzset (OMIT), amely a feladatokat megtervezi és irányítja.
 • Összefogja és ellenőrzi a vízügyi igazgatóságok munkáját, vészhelyzetben és „békeidőben” egyaránt,
 • Vezeti és koordinálja a Tisza árvízvédelmét fejlesztő Vásárhelyi Terv és más, európai uniós források felhasználásával támogatott nagyprojektek, vízügyi beruházások megvalósulását,
 • Üzemelteti a központi vízügyi nyilvántartásokat és informatikai rendszereket,
 • Irányítja a vízügyi igazgatóságok szakmai tevékenységéhez, működéséhez szükséges közgazdasági feltételrendszert,
 • Kialakítja az országos és területi vízgazdálkodási stratégiát és a hazai vízgazdálkodás nemzetközi feladatait,
 • Meghatározza az árvízvédelmi és vízrendezési koncepciót, kidolgozza az országos és térségi vízkárelhárítási, vízrendezési programokat és fejlesztési terveket, intézkedik azok végrehajtásáról és értékeléséről,
 • Biztosítja a védekezéshez szükséges humán erőforrást, a védekező személyzet kiképzését,
 • Összehangolja és irányítja a védőművek építését, fejlesztését,
 • Segíti a sajtó munkáját a vizeinkkel kapcsolatos országos tájékoztatás
 • Támogatja a tudományos munkát, a kutatásokat.
 • A vízügyi ágazat szakember-utánpótlásának biztosítása érdekében együttműködik különböző szintű oktatási intézményekkel, részt vesz a szakmai képzési tervek kialakításában, támogatja a vízügyi képzéseket.
 • Magyarország az egyetlen olyan ország, amelynek területe teljes egészében a Duna vízgyűjtőterületén van, így a felelősségünk a folyó iránt még nagyobb, mint más nemzeteknek. Ugyanakkor egymagunkban nem sokra megyünk. Éppen ezért az Országos Vízügyi Főigazgatóság komoly hangsúlyt fektet arra, hogy a szomszédos országokkal jó kapcsolatot ápoljon és részt vegyen a nemzetközi együttműködésekben vizeink érdekében.

Mert ez a #mivízügyünk!