Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

EU feladatok

WG F – Working Group Flood – Árvízvédelmi Munkacsoport

A „WG F” az Európai Unió által kiadott és az árvíz veszélyeztetettséggel és annak csökkentésével foglalkozó Irányelv (Árvízi Irányelv) tagállami végrehajtását segítő munkacsoport. Az Európai Bizottság árvízvédelmi munkacsoportjának munkájában (WG-F) Magyarország részéről az OVF Árvízvédelmi Főosztálya rendszeresen részt vesz. Az árvízvédelmi munkacsoport üléseken, a DG-Environment az Európai Unió Környezetvédelmi Igazgatósága mellett a többi tagállamok EU Árvízi Irány elv végrehajtásával megbízott intézmények vízügyi szakértői vesznek részt.

A munkacsoport ülések megrendezése évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) történik, melyek során a szakemberek tapasztalataikat, tudásukat osztják meg egymással, valamint közösen ajánlásokat fogalmaznak meg az EU felé.

 

ECOSTAT (Ecological Status) Munkacsoport

Az Európai Unió munkacsoportja, amely a Víz Keretirányelv szerint elkészülő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (továbbiakban VGT) elkészítését támogatja a felszíni vizek jó ökológiai állapotának tekintetében. A munkacsoport feladatai lefedik a biológiai, általános kémiai és hidromorfológiai témaköröket. Az első két vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítését főként biológiai és általános kémiai útmutatókkal és értekezletekkel segítette, a harmadik terv elkészítésénél a feladatai elmozdultak a hidromorfológiai témák felé.

A jelenlegi munkaprogram a következő témákat tartalmazza:

  1. A VGT-ben használt vízfolyás és állóvíz tipológiák interkalibrációja. Ez a feladat nagyrészt lezajlott, de a nagy folyók halas interkalibrációja még zajlik.
  2. Az erősen módosított víztestek ökológiai potenciáljának meghatározása, útmutatók kidolgozása. (https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm, N°37)
  3. Tápanyagok és fiziko-kémiai elemek kapcsán az elemzések és a tudásmegosztás támogatása, az országok közötti különbségek (elemzések, határértékek) kimutatása
  4. Biodiverzitás Stratégia 2030-hoz való kapcsolódás, a csoport szakmai segítséget nyújt a 25000 km vízfolyás (szakasz) átjárhatóvá tételének munkáihoz
  5. Ökológiai kisvíz meghatározása és alkalmazása, információáramlás, módszertan kidolgozás segítése, illetve a Biodiverzitás Stratégia 2030-hoz való kapcsolódás
  6. Hidromorfológiai minősítő elemek és szerepük az állapotértékelésben, átláthatóság segítése, elemzések támogatása. Kapcsolódás a szabványosításhoz, melyben állóvizek és vízfolyások hidromorfológiai elemzéseinek irányai kerülnek lefektetésre
  7. Időszakos víztestek definiálásának és elemzésének segítése
  8. Hordalék útmutató elkészítése (2022)
  9. Szemét a vizekben - információáramlás segítése

A munkacsoport anyagai nyíltak, megtalálhatóak a következő linken:

https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/d56a47d3-e7c3-4b58-9cba-2fcc34986c1f?p=1&n=10&sort=modified_DESC