Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Vízgazdálkodási Tanácsok

A vízgazdálkodási tanácsok működését az 1587/2018 (XI.22.) Korm. határozat szabályozza.

A Kormány - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 5. §-ára - a vízgazdálkodás országos és részterületeit érintő vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatainak, koncepcióinak, valamint a vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében

 1. a) Területi Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: TVT),
 2. b) Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: RVT) és
 3. c) Országos Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: OVT)

hoz létre és működtet.

A vízgazdálkodási tanácsok a Korm. határozat, az OVT elnöke által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat, valamint a TVT elnöke által jóváhagyott éves munkaterv alapján működnek.

A vízgazdálkodási tanács az üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.

A TVT működési területe megegyezik a vízügyi igazgatóságok működési területével.

A TVT legfeljebb 25 tagból áll.

A TVT főbb feladatai:

 1. A tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzattal összehangoltan végzi;
 2. Elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését;
 3. A működési területén véleményezi többek között:

       - az ivóvízminőség-javító, a szennyvíztisztítási és szennyvíz-elvezetési programokat, valamint a települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztéseket,

    - a helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és programokat,

         - a működési területét érintő területi kárelhárítási terveket és tevékenységeket (különösen az árvíz, belvíz, aszály, vízminőség vonatkozásában),

         - szakmai szempontból a pályázat benyújtása előtt az önkormányzati beruházások megvalósíthatósági tanulmányait,

       - az állami vagy európai uniós támogatások pályázati felhívásainak műszaki tartalmát;

 1. A működési területén javaslatot tesz többek között:

      - a jogszabályok felülvizsgálatára, módosítására,

    - a több TVT működési területét érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére

A TVT feladatai teljesítésének elősegítése érdekében állandó vagy eseti szakmai bizottságokat hozhat létre.

Az RVT működési területe megegyezik a Duna közvetlen, a Tisza, a Dráva és a Balaton részvízgyűjtőjének a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti területével.

Az RVT feladatai:

Tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzattal összehangoltan végzi, amelynek keretében az RVT a működési területén:

 1. a) véleményezi a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedések sorrendjét,
 2. b) összehangolja a részvízgyűjtő területén működő TVT-k között a társadalmi szereplők részvételének megszervezésével járó feladatok ellátását,
 3. c) elősegíti az országos és a területi szintű vízgazdálkodási tanácsok közötti kapcsolattartást,
 4. d) ellenőrzi a civil szervezetek és egyéb érdekeltek részéről érkezett észrevételek figyelembevételét.