Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Vízvisszatartás

A természetes vízvisszatartást segítő intézkedések segítenek a vízbázisok, a talaj és a víztől függő ökoszisztémák vízmegtartó és lefolyást késleltető szerepét javítani, illetve helyreállítani. A természetes állapotok a társadalom számára sokrétű szolgáltatást és hasznot biztosítanak, miközben egy sor környezetpolitikai célkitűzés eléréséhez is hozzájárulnak.

A természetes vízvisszatartást segítő intézkedések egyik legrészletesebb elemzése Uniós szinten történt meg, az angol rövidítéssel NWRM (Natural Water Retention Measures) útmutatóként ismert dokumentum és weboldal (http://nwrm.eu/) részletes leírásokat, illetve javaslatokat tartalmaz.

Az intézkedések lefednek mezőgazdasági, erdészeti, hidromorfológiai és települési vonatkozású javaslatokat is, amelyek közül néhány itt kiragadásra és rövid bemutatásra került.

Mezőgazdasági vízvisszatartást segítő intézkedéspéldák:

 1. rétek és legelők létesítése – a füves állományok gyökérzete, illetve állandó talajfedettséget biztosító tulajdonságuk időszakos árvizek esetén jó feltételeket biztosít víz megtartására, tárolására és beszivárogtatására. A vízminőséget is javíta a hordalék és a tápanyagok megkötésével.
 2. vízfolyások, mezőgazdasági területek és utak mentén pufferzónák (füves/bokros/fás területek) létesítése, ezzel csökkenthető az erózió, növelhető a beszivárgás, a vízvisszatartás, lassítható a lefolyás. A pufferzónák tápanyagmegkötő szerepe is kimagasló.
 3. talajművelés nélküli gazdálkodás: Az intenzív talajművelés megbonthatja a talaj szerkezetét, ezáltal fokozza az eróziót, csökkenti a vízmegtartó képességet, a pórusok tömörítése és átalakítása révén csökkenti a talaj szerves anyagát. Ez a technika növeli a talajba beszivárgó víz mennyiségét, valamint a szerves anyag visszatartását és a tápanyagok körforgását a talajban.

Erdészeti vízvisszatartást segítő intézkedéspéldák:

 1. felső vízgyűjtők erdősítése: a felső vízgyűjtők fontos szerepet képviselnek a víz körforgásában; ez a területe a vízgyűjtőnek nagyban meghatározza a felszíni és felszín alatt vizek mennyiségét és dinamikáját. Az erdei talajok nagyobb beszivárgási kapacitással rendelkeznek, így „szivacsként” működnek – lassítva a víz lefolyását. Nagy lejtésű felső vízgyűjtőkön az erdő eltávolítása növeli a talajeróziót, illetve csökkenti a hegy-és domboldalak stabilitását.
 2. hordalékfogó tavak kialakítása erdős területen (de átültethető nem erdős területre is): erdei kisvízfolyásokon kialakított kisméretű tavak, lassítják a víz sebességét, és segítik a finomhordalék lerakódását.
 3. célzott erdősítések csapadék visszatartására: a fás területek léte befolyásolhatja az időjárást, a csapadék mennyiségét és időzítését. Megfelelő vizsgálatok után nagyobb területek erdősítése indokolt lehet.
 4. területhasználat-váltás: erdők, fás szegélyek létrehozása, amely növeli a víz-, a hordalék-, és a tápanyag-visszatartást. A növekvő erdőkhöz kapcsolódik a potenciálisan fokozott evapotranspiráció és az erdőtalajokhoz kapcsolódó jobb víztartó képesség. A legnagyobb környezeti előnyök az őshonos lombhullató növények telepítésével és az alacsony intenzitású erdőgazdálkodással kapcsolatosak.

Hidromorfológiai vízvisszatartást segítő intézkedéspéldák:

 1. ártér rehabilitáció és kezelés: az ártér természetes teret ad az árvíz és csapadékvíz visszatartására, de ezek a szerepek sok helyen elvesztek. A cél az ártér vízmegtartó képességének és ökoszisztéma funkcióinak javítása a folyóhoz való visszacsatolással.
 2. folyók visszakanyargósítása, holtágak visszacsatolása: az intézkedés a víz lassításában játszik szerepet, a vízfolyás természetes kanyargósságának helyreállítása általában növeli a biodiverzitást és pozitívan befolyásolja a hordalékháztartást.
 3. mederforma rehabilitáció természetes partstabilizáció (pl. fák gyökerei): a mederforma mesterséges megváltoztatása befolyásolja a talajvízzel való kapcsolatot, a természetes élőhelyeket, a hordalék mozgását, illetve a tápanyagok visszatartását. A partok természetes formájúvá tétele és a megfelelő növényzet telepítése segíti az elvesztett természetes funkciók helyreállítását.
 4. tavak rehabilitációja: a tavak a vízvisszatartás terei, illetve számos emberi vízigény kielégítésében is szerepet játszanak. Fontos élőhelyek, emellett a tápanyag-visszatartásban játszott szerepük is jelentős.

Települési vízvisszatartást segítő intézkedéspéldák:

 • Zöldtetők: településeken az épületek tetején (esetleg oldalán) létrehozott zöld felületek legnagyobb előnye az esztétikum emelése mellett a párolgás növelése.
 • Esőkertek: kis területű kertek, melyek fő feladata a víz tározása és a beszivárgás növelése, általában épületek csapadékvizének felfogására szolgálnak.
 • Víz visszatartására létrehozott tavak: a településen keletkező csapadékvíz kis tavakban való tározása, amely később locsolásra is használható (rekreációs célok mellett).
 • Vízáteresztő felületek: a járdák, utak, parkolók vízáteresztő burkolata növeli a beszivárgást, javítja a felszín alatti víz mennyiségét.

További példák, hasznos technikák találhatóak a következő oldalon is: https://water.jrc.ec.europa.eu/nbs.html